Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelik Bakımında Amaç


Hemşirelik hizmetleri gereken alanları saptayıp bunların öncelik sırasını belirledikten sonra hemşire, hemşirelik bakımının amaçlarını belirtir.

Hemşirelik bakımının en önemli amacı, hastanın çalıştırılmasını ve bu çalışmanın hem işvereni hem de çalışanı tatmin etmesini belirtir.


Amaca ulaşıldığında hastanın davranışı, kendisinin tamamen çalışabilecek durumda olduğunu gösterecektir; gerçekleşmesi istenilen davranış budur. O kimse yalnız çalışabilecek durumda olmayacak, aynı zamanda çalıştırılacaktır.

Hasta bakımını planlamada uzun vadeli amaçlar gerekli ve yararlı olmakla birlikte, uzun vadeli amaçlara yol açan ve daha kesin olan kısa vadeli amaçlar özellikle önemlidir.

Kısa vadeli amaçlar kesin olarak nelerin başarılması gerektiğini, hatta en ufak ilerlemeleri gösterir. Bu amaçlara genellikle daha çabuk ulaşıldığından dolayı, hemşirenin yanı sıra hasta da ilerlemeleri izlemekten zevk alır.

Ayrıca hastanın gerekeni yapmama ve uzun vadeli amaçlara doğru ilerlerken kötü alışkanlıklarını üsteleme olasılığı azdır. Kısa vadeli amaçları belirtmenin bir başka yararı da, bireyin günden güne veya haftadan haftaya değişen gereksinmelerini karşılayacak bir bakımın planlanmasına daha kolay uyarlanabilmeleridir.

Amaçlar ister kısa ister uzun vadeli olsun, önceden de anlatıldığı gibi, iyi bir amacın özellikleri uygulanır.
Bacağı kesik bir hasta olayında şu kısa vadeli amaçlar gelişmenin istenilen sonuca daha doğru ve kesin bir şekilde yöneltilmesine yardımcı olacaktır.

- Hemşirenin yardımıyla oturma durumundan ayağa kalkma durumuna geçmek.
- Oturma durumundan ayağa kalkma durumuna yardımsız geçmek.
- Hemşirenin desteğiyle yatağın kenarında 5 dakika ayakta durmak.
- İskemle veya masaya dayanarak yatağın kenarında 5 dakika ayakta durmak.
- Koltuk değneklerinin yardımıyla 10 dakika ayakta durmak.
- Hemşirenin yardımıyla koltuk değnekleriyle 10 adım yürümek.
- Koltuk değnekleriyle yardımsız 10 adım yürümek.
- Hemşirenin yardımıyla yapay bacağı doğru bir şekilde takmak.
- Yapay bacağı 10 dakika içinde doğru bir şekilde yardımsız takmak.
- Yapay bacakla 5 dakika yardımsız ayakta durmak.
- Yapay bacakla yardımsız 10 adım yürümek ve benzeri.

Bu örnekler, komplikasyonlar olmadıkça, hastanın oldukça kısa sürelerle yapabileceği hareketlere dayanan amaçları göstermektedir. Bunlar açık ve kesindir.

Hastanın her basamakta yapacağı ilerlemeyi değerlendirmek ve hasta sonraki basamağa geçmeden önce ne zaman ek bir sürenin gerektiğini anlamak nispeten daha kolay olacaktır.

Kısa vadeli amaçlarda rahatsızlıklar hemen belirlenebilir. Böylece hasta uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çabalarken yanlış bilgi edinmez ve hayal kırıklığına uğramaz.

Açıkça ve kesinlikle ve beklenilen belirli davranışa dayanarak belirtilen amaçlar, bir hareket planını hemşirelik ekibinin diğer üyelerine iletmede önemlidir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar