Blog

E-Hemşire.com

Yüksek Düzeyde Sağlık

Yüksek düzeyde sağlık kişinin görevini en iyi düzeyde yapabilmesi diye tanımlanabilir. Kişinin gücü çevresindeki amaç ve dengeye göre kullanılır demektir. Herkes genetik ve çevresel etkenlerin etkisindedir.

Sağlık hizmetlerinin amacı yüksek düzeyde sağlığı sağlayabilme olunca, kişilerin toplumdaki bireyler olarak güçlerini yüksek düzeyde tutabilmeleri için sağlık görevlilerine yardımcı olmalarına izin verilir.

Hastanın iyileşip hastaneden çıkması ile görevin gereğince yerine getirildiğini düşünmek artık yeterli değildir. Özellikle hastanın tedavisine yönelik hastane bakımı tüm sağlık kurumlarının önemli bir görevidir, fakat sağlık görevlilerinin çalışabilmesi için sadece tek bir ortam hazırlar.

Yüksek düzeyde sağlık ile sağlık ve hastalık sürekliliği arasında bağlantı görülebilir. İşte buna bir örnek; Solunumla ilgili iki süreğen hastalığı olan astımlı ve anfizemli ergin bir erkek varsayın. Bu kişinin solunum düzenini etkileyen sürekli aksaklıklar bedensel kısıtlamalara yol açar. Artık sporla ilgilenemez ve sadece yürüyüşle yetinmesi gerekmektedir; yapacağı bahçe işinin de çeşit ve miktarı kısıtlanmıştır; özellikle de hava kirliliği rahatsız eder.

Bu adamın görevi ansal yetenekleri gerekli kılar, işi ile evi arasında gidip gelmenin dışında hemen hemen başka bedensel güç gerektirmez. Çalışma çevresindeki hava kirliliğini en az dereceye indirebilmek için arabası ve iş yeri iklimleme aygıtıyla donatılmıştır. Olanca gücüyle çalışır ve sağlığını en yüksek düzeyde tutar. İyi olduğu zaman bile hasta bir kişi olduğu söylenebilir. Bununla beraber, bu durumda hastalığı rahatlığını engellemez.

Ulusal bir amaç olarak yüksek düzeyde sağlık, diğer birçok kimseyle birlikte her çeşit sağlık görevlisinin yardımını gerektirir. Elbette sağlık hizmetleri tüketicisi de önemli bir etkendir.

Sağlık görevlileri tüketicinin sağlık hizmetleri ile ilgili sorunları ve öncelikleri hakkındaki bilgiyi kendisinden öğrenir. Yüksek düzeyde sağlık herkesi ilgilendirir. Geniş alanda çalışmalar gerektirir ve bunu başarmak da toplumdaki çeşitli sınıflardan insanların grup çalışmasını gerekli kılar.

Özetlenecek olursa, sağlık planlamasında tüketicinin dikkate alınması gereken bazı hakları vardır ve insanoğlu olarak eşsizliği saygıya layıktır.

Sağlık görevlilerinin insan organizmasının fiziksel ve psikolojik çalışmasıyla ilgili sağlam bilgiye sahip olmaları gerekir, fakat bakım altındaki kişinin çevresini göz önünde bulundurmazlarsa hastanın yüksek düzeyde sağlığa erişebilmesi için yaptıkları yardım çabaları boşa gidebilir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar