Blog

E-Hemşire.com

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi

Önsöz

Ülkemizde onkoloji hemşiresi, kanser tarama merkezi, acil bakım ünitesi, yataklı tedavi ünitesi (radyoterapi, kemoterapi, hematoloji, kemik iliği transplantasyonu... vs.) ve özel dal merkezi gibi pek çok alanda hastalara hizmet vermektedir.

Kanserin tanı ve tedavisinde benimsenen multidisipliner ekip yaklaşımının bir parçası olarak farklı görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Sağlıklı bireyleri kanserin önlenmesinde benimsemesi gereken sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve kanser tarama testleri hakkında bilgilendirmekte, kanser tanısı almış hastaların tedavi ve bakımını sürdürmektedir.

Kanser tanısının konması ile başlayan tedavi sürecinde hasta ve yakınları bireyin biyo-psikososyal doğasını etkileyecek pek çok sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle sistemik tedavi alan kanser hastalarında görülen yan etkileri inceleyen bu kitapta, tedaviye bağlı oluşan sorunların yönetiminde etkili girişimler kanıta dayalı verilere dayanak sunulmuştur ve bakımda hangi girişimlerin etkili ve hangilerinin etkili olmadığı sorularına cevap aranmıştır.

Ülkemizde onkoloji alanında emek veren ve deneyimini benimle bu kitapta yansıtan tüm yazarlara, kitabın basımında sağladığı destekten dolayı Novartis Onkoloji A.Ş.'ye, özverili çalışmalarından dolayı Graph-inn Reklam Ajansına teşekkür eder, bu kitabın sistemik tedavi alan hastaların semptom yönetiminde bir başvuru kaynağı olarak kullanılmasını dilerim.

Yard. Doç. Dr. Gülbeyaz CAN
istanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar