Blog

E-Hemşire.com

Danışman Olarak Hemşire

Hemşireler, hastane, okul, endüstri merkezi ya da ev ortamında kendilerine danışılan eleman rolünü yüklenirler.

Danışmanlık yolu ile bireylere aileye ve topluma yol gösterir, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışırlar.

Ancak bu görevlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri ve güven aksettirebilmeleri için iletişim, ilişki, danışma yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Danışma, iletişim teknik ve yöntemlerden yararlanarak, bir güven ve anlayış ortamı içerisinde, yüz yüze görüşme ve sıcak insan ilişkilerine dayanan bir yardım hizmetidir.

Danışan bireylerin davranışları öğretim yolu ile değiştirilerek, daha uyumlu olma, karar verebilme, bağımsız işlev görme, sorun çözümleme yetenekleri geliştirilir; ayrıca sorumluluk duyguları artırılarak kişilikleri güçlendirilir.

Hemşireler gerek koruyucu gerekse tedavi edici hizmetlerde yardıma gereksinimi olan bireylerle karşı karşıya kalırlar. O halde hemşirelik hizmetlerinin geçerli olduğu her yerde danışmanlık da geçerli olacaktır.

Hemşireler ister hastalıkta, ister sağlıkta olsun, her yaş düzeyinde sağlık gereksinimi içinde olan tüm bireylere, ailelere ve topluma danışmanlık yapabilirler.

Danışman hemşireden beklenen görev yardım etmektir. Yardımı yeterince ve doğru olarak yapabilmesi için insan iletişim ve ilişkisi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmalıdır.

İlk kez karşılaştığı ve danışmana gereksinimi olduğuna inandığı bireyle önce sohbet ederek konuşmaya girmelidir. Bu sohbet sırasında danışanın ilgi, alanına girmeli dostça ilişkiyi başlatmalı, yavaş yavaş güven duygusunun gelişimin neden olmalıdır.

Danışma gereksinimi olan bireyin sorununu daha iyi anlayabilmek için sıra bilgi toplamaya gelir. Ancak zaman zaman hemşire bilgi toplarken bilgi verir duruma da girebilir. Bu bilgiler bireyin gereksinim duyduğu ve o anda alması gereken bilgilerdir.

Böylece yetkili bir ağızdan alacağı bilgi onu rahatlatacak ve şüphelerini gidermesine neden olacaktır. Bu konuşmalar sırasında danışan birey sorununu genel anlamda anlamış olur ve nedenlerini araştırmaya başlar.

Birey kendi sorununa karşı bilinçlenirken danışman da sorunun tam tablosunu ortaya çıkarmaya yani bir tanı koymaya çalışır. Acaba sorunun kaynağı nedir? Etkileri nelerdir? Sağlık yönünden dezavantajları var mıdır?

Bu sırada danışanı iyi dinlemek verbal ve nonverbal ipuçlarını değerlendirmek oldukça önemlidir. Dinlemek onun sorununun anlaşıldığını, ona değer ve saygı gösterildiğini ortaya koyacaktır.

Danışanın iç görü geliştirmesi, sorunu ile yüz yüze gelmesi, sorunun daha iyi anlayabilmesi kaçındığı, bastırdığı önemli noktaları aydınlığa kavuşturabilmesi için konuşmayı sürdürücü sözlerden yararlanılmalıdır.

Danışanın kendi duygu, düşünce, tavır, algı ve yaşantılarının bir başkası tarafından ifadesini görmesi ve onlara dıştan ikinci bir şahıs olarak yeni bir açıdan bakıp değerlendirebilmesi için onun düşünce duygu, tavır, algı ve yaşantıların herhangi bir yoruma kaçmadan ve bir şey katılmadan danışana yansıtılır.

Eğer danışanın morale, cesaretlendirilmeye gereksinimi varsa, danışman ona karşı anlayış, saygı samimiyet göstererek destekleyici ve cesaret verici bir rol oynar. Böylece danışan sorununu ele almadan cesaret kazanmış olur.

Zaman zaman hemşire kendine danışan bireyin duygu ve düşüncelerini kabul etmeyebilir. Eğer böyle bir şey varsa her ikisi arasında güven oluştuğu zaman hemşire bu konudaki düşüncelerini açıkça ifade edebilir. Ancak yaklaşımı çok dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde ilişkiler zedelenebilir ve amaca ulaşmak güçleşebilir.

Danışman çoğu kez bir eğitici rolündedir. Kendisine danışan bireye gereksinim duyduğu konularda bilgi verir ve davranışını değiştirmesi için onu yönlendirir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki hemşire nerde olursa olsun günlük işlerini yerine getirirken bir taraftan da danışmanlık rolünü yüklenir ve gereken rehberliği yapar.

Danışma sıcak insan ilişkilerine dayanan bir yardım hizmetidir. Günlük işlerini yaparken hemşireler aynı zamanda danışman rolünü de yüklenirler.

Danışma sohbetle başlar, bilgi topluma, bilgi verme sorunu tanıma, iyi dinleme, konuşmayı sürdürme, yansıtma, destekleme ve cesaretlendirme, yönlendirme teknikleri ile gerçekleşir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar