Blog

E-Hemşire.com

Hastalık

Sağlık ve hastalık kavramları, daima birbirini çağrıştıran kavramlardır.

Tıbbi açıdan hastalık, hastalığa özgü bulgu ve belirtileri oluşturan durumdur, patolojik bir durumu ifade eder.

Psikolojik açıdan hastalık, bireyin beklenmedik bir durumda duyguları ile duruma karşı gösterdiği tepkilerdir.


Sözlükte ise, doku ve hücrelerde yapısal, fonksiyonel ve normal olmayan değişikliklerin yarattığı durum olarak tanımlanmıştır.

Hastalık, dokuların ve organların fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirememesi olarak görülmemelidir.

Hastalık, yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir olgudur. Çünkü hastalık durumunun algılanması, bireyin kendinden beklenen rolleri yerine getirebilmesi ya da hastalığın toplumda yaygın olması ile yakından ilişkilidir.

Başka bir ifade ile hastalık, organizmanın yaralanması ya da çeşitli sebeplerle homeostatik dengenin bozulması olup beraberinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlara da neden olan bir durumdur.

Bernard ve Cannon, "hastalığı, yalnızca iç ve iç ile dış arasındaki dengenin bozulması durumu değil, aynı zamanda bazı uyum mekanizmaları ile bozulan bu dengenin düzeltilmesi çabası" olarak tanımlamıştır.

Hastalık, bireyin fiziksel, emosyonel, entellektüel ve sosyal fonksiyonlarında geçici ya da kalıcı kayıplara neden olur.

Yalnızca yaşam süresini değil aynı zamanda yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Bireyin, günlük yaşam fonksiyonlarının tümünü değiştirebilir. Bu nedenle, çok boyutlu bir kavramdır.

Hastalık bireyin;

- Çevre ile uyumunu
- Çevre ile etkileşimini
- Üretkenliğini
- Verimliliğini
- İç dengesini bozar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar