Blog

E-Hemşire.com

Evde Bakım Hizmet Çeşitleri

Hemşirelik Hizmetleri

- Hastanede ve evde planlı hemşirelik bakımı
- Girişimsel hemşire ziyareti
- Prematüre, yeni doğan bebek bakımı ve aile eğitimi

Hemşirelik hizmetleri; lise, ön lisans ve lisans eğitimi almış kendi branşlarında deneyimli uzman hemşirelerimizce verilmektedir.

Hekimlik Hizmetleri

- Uzman doktor ziyareti
- Aile hekimi ziyareti
- Telefonla danışmanlık
- Tıbbi girişimler

Terapi Hizmetleri

- Fizyoterapist planlı ziyaret
- Solunum terapisti planlı ziyaret

Evde bakım uygulama çeşitleri

- İlaç uygulamaları
- Kateter uygulamaları ve bakımı
- Kemoterapi
- Laboratuar için örnek alma
- Oksijen terapisi ve izlemi
- Pansuman ve yara bakımı
- Hasta eğitimi (hipertansiyon, diyabet, anne sütü eğitimi vb.)
- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
- Stoma bakımı (trakeostomi, kolostomi, gastrostomi vb)

Hemşirelik girişimleri

Evde Bakım Hemşiresi, tüm sağlık gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyulan her an, istenilen desteği sağlar.

Tıbbi bakımın büyük bir kısmını oluşturan kateter, sonda uygulamaları ve bakımı, kan alma, serum takma, ilaç uygulamaları ve aşılama gibi tüm hemşirelik hizmetlerini verir ve hastanın bütün tıbbi bakım gereksinimlerini koordine eder.

Ayrıca hastaya ve ailesine hastalıkla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verip danışmanlık yapar.

Yara bakımı

Evde Bakım Hemşiresi, belkemiği incinmeleri, kaza veya çeşitli sebeplerle yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı olan hastalarda oluşabilen yaraların bakımını yapar.

Stoma bakımı

Stoma büyük bağırsak ameliyatları sonrasında bakım gerektiren bir tıbbi durumdur. Stoma bakımında Evde Bakım Hemşiresi ameliyatlardan sonra oluşan cilt problemleri ve yaralarda bakım ihtiyacını karşılar. Devamlı eğitimler ile hastanın bu duruma günlük hayatta alışmasını ve doğru yöntemleri kullanmasını sağlar.

İnfüzyon hizmetleri

Damar içi kateter yoluyla hastanın alması gereken ilaçlar, doktor direktifi doğrultusunda Evde Bakım Hemşiresi tarafından uygulanır. Bu ilaçlar ağrı, beslenme, sıvı, antibiyotik veya özel terapiler için hazırlanabilir.

Fizyoterapi

Fizyoterapist hastanın günlük hayatında daha rahat hareket edebilmesini sağlamak, evde egzersizlerle ve özel eğitimlerle bedensel gücü ve dayanıklılığı arttırmak, varsa ağrıyı azaltmak için rehabilitasyon teknikleri ve fizyoterapi cihazları ile gerekli tedaviyi uygular.

Solunum terapisi

Solunum terapisti nefes alma problemi yaşayan veya akciğer enfeksiyonu geçiren hastalara hizmet verir. Uygulanan tedavide ihtiyaca göre solunum egzersizlerinin yanı sıra ilaçlar, oksijen ve solunum terapi cihazları da kullanılır.

Fizyosolunum terapisi

Hem fizyoterapi hem de solunum terapisine ihtiyaç duyan hastalara her iki alanda da bilgisi ve tecrübesi olan özel terapistler tarafından aynı seansta hizmet verilir.

Psikoterapi ve aile terapisi


Psikoterapist zihinsel ve duygusal sağlığı için hastaya yardımcı olur. Hayati tehlikesi olan hastalıklar ve ameliyat sonrası durumlar için, oluşturulan özel programlar uygulanır.

Hastanın yanı sıra hasta ailesi de psikoterapi hizmeti alabilir. Bu şekilde uzun süre bakım gerektiren hastalarda, hasta ve ailesine psikolojik destek sağlanmış olur.

Konuşma terapisi

Konuşma terapisti, nörolojik hastalıklar ya da psikolojik nedenlerle oluşan konuşma veya yutkunma bozukluklarının tedavisinde egzersizlerle ve özel terapilerle hastaya yardımcı olurlar.

Hastalık yönetimi programları


Hasta ve sağlıklı bireylerin öz bakım gereksinimlerinin önemli olduğu durumlarda sağlık hizmetleri girişimleri ve iletişimini koordine eden bir sistemdir.

Doktor / hasta ilişkilerini ve bakım planlarını destekler. Kanıta dayalı rehberler ve hasta bilinçlendirilme stratejilerini kullanarak komplikasyon veya risklerden korumaya odaklanır. Bir yandan sağlık durumunu geliştirirken, klinik, yaşam kalitesi ve mali sonuçları devamlı değerlendirir.

Riskli yaşam takibi

Kronik hastalıkları tamamıyla tespit edilemeyen fakat özgeçmiş ve aile geçmişi nedeniyle birtakım kardiak risk faktörleri taşıyan kişilerin yaşamlarını daha sağlıklı hale getirmek üzere düzenlenen programlardır.

Bu programlar kişilerin özelliğine ve ihtiyacına göre belirli sıklıklarda hemşire ve doktor takiplerini içerir.

Diyabet takip programı
Hipertansiyon takip programı
Dislipidemi takip programı


Dislipidemi, hipertansiyon, diyabet gibi kronik ve metabolik hastalıklarda, hastalığın akut komplikasyonlarının gelişmemesi ve kronik hastalık sonuçlarının olumlu olabilmesi için düzenli aralıklarla hemşire takibi, hastalıkla ilgili eğitimler, sağlığın telefonla devamlı takibi, belirli aralıklarla yapılması gereken testler ile doktor muayeneleri ve konsültasyonlarının yapılmasını içerir.

Bütün bilgilerin belli bir dosyada ve bilgisayar ortamında saklanması ile bu tür hastalıklar ve hastalar takip edilir.

Yaşlı bakımı

Sağlık Destek Personeli yaşlılıkla gelişen hastalıklar ve bakımı konusunda hizmet vererek, hastanın günlük aktivitelerini yerine getirmesini sağlar. Yaşlı hasta ve ailesine destek olunarak yaşamları kolaylaştırılır.

Uzun dönem hasta bakımı

Sağlık Destek Personeli, hastanın taşınması, kaldırılması, beslenmesi, yatak-saç banyosu ve ağız bakımı gibi hijyenik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Yapılan her işlemle ilgili hastayı ve ailesini bilgilendirir.

Evde bebek ve anne bakımı

Uzman hemşireler ve uzman doktorlar tarafından bebeğin büyüme skalasının ve aşı programlarının düzenli bir şekilde takip edilmesi hizmetini kapsar.

Uzman bebek hemşireleri, düzenli aralıklarla bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren boy ve kilo gibi göstergelerini değerlendirir, bebeğin büyümesi, gelişimi ve beslenmesi ile ilgili eğitimlere her ziyarette devam eder.

Ekipman/Cihaz Satış ve Kiralama

- Aspiratör
- IV, Enteral beslenme pompaları
- Hasta yatakları ( manuel, elektrikli )
- Havalı yatak
- Komot ( lazımlıklı hasta sandalyesi )
- Nebulizatörler ( nemlendirici ve ilaç uygulamaları )
- Oksijen verme ekipmanları
- Oksijen konsantratörleri
- Pulse oksimetreler
- Serum askıları
- Solunum cihazları
- Tansiyon aletleri, termometreler
- Tekerlekli sandalyeler
- Walkerlar
- Anne sütü pompaları
- Evde hasta bakımında kullanılabilen her türlü sarf malzemeler.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar