Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelik Bakım Planı

Hemşirelik bakım planı, hemşirelik bakımı kılavuzu veya tasarısıdır. Çoğunlukla sağlık kuruluşlarının yararlı olan ve kullanımı desteklenen, kendine özgü hemşirelik bakım planı formları vardır.

Hemşirelik literatürün de bu formlar için pek çok öneriler bulunur. Herhangi bir form için gereken bilginin, her hasta için uygun ve tam olmayabileceği unutulmamalıdır.

Bunun için hemşire her hasta için gereken uyarlamaları yaparak formu kullanacaktır.

Tam bir hemşirelik bakım planındaki temel bilgiler şunlardır; hemşirelik bakımının amaçları; bakım yönergeleri; hastanın yararlanılabilecek güçlerini ve hemşirelik bakımını gerektiren, sınırlılıklarını veya eksikliklerini belirten rapor ve bakım öncelikleri.

Bazı hemşirelik bakım planlarında hastayla ilgili bazı kişisel veriler, tıbbi yönergeler, hastanenin izlediği yöntemler ve benzeri gibi ek bilgiler bulunur.

Hemşirelik Bakım Planını Değerlendirme

Hemşirelik bakımını planlama sürecindeki en son evre, planı etkinlik ölçütleriyle karşılaştırarak değerlendirmektir.

İki etkinlik ölçütü kullanılır: hemşirelik değerlendirmesi ile hemşirelik bakım planı arasında tutarlı bir bağlantı; planın hastaca kabul edilebilecek özellikte olması.

Örneğin hemşirenin veri toplarken, bir hastanın bazı duyarlılıkları (alerjileri) olduğunu öğrendiğini varsayın. Hemşirelik değerlendirmesi, hastanın belirli ve belirsiz değişik maddelere karşı aşırı derecede duyarlığı olduğunu belirtir.

Bakım amaçlarından biri, hastanın hastaneye yattığı sürece duyarlılık tepkisi göstermemesidir. Bundan sonra hemşirelik bakımı, hastanın duyarlı olduğu gündelik şeylerden sakınmayı içerir.

Hemşirelik bakım planı, hastayı yıkarken deterjansız sabun kullanılmasını belirten bir bakım yönergesini içerir. Hemşirelik değerlendirmesi raporu ile hemşirelik bakım planı arasındaki bağlantı kolaylıkla görülebilir.

Değerlendirme sırasında hemşire aynı zamanda şu soruyu da yanıtlamak isteyecektir: Hastanın güçleri hemşirelik değerlendirmesinde belirtildiğine göre, bakım yönergeleri bu güçlerden yararlanıyor mu? Eğer yararlanmıyorsa, değerlendirme ve planlama arasında tutarlı bir bağlantı olduğundan şüphe edilebilir.

Planın hastaca kabul edilebilecek özellikte olup olmadığını saptamak için yapılan değerlendirme, genel olarak nispeten kolay bir adımdır. Hemşire başlangıç olarak hastaya danışmak isteyecektir.

Hastanın bir planı tatmin edici bulduğu, fakat sonradan kabul edilemeyecek bir plan olduğunu öğrendiği zamanlar olacaktır. Bu gibi durumlarda başka bir seçenek kullanarak planda değişiklik yapılır. Eğer hasta yardım edemeyecek durumdaysa, ailenin bir üyesinden yararlanılabilir.

Bir çevre sağlığı hemşiresi, bir aile ile birlikte hemşirelik bakım planı hazırlamıştır. Adam ve eşi hemşireyle kendilerinin hazırladığı planın uygun olduğunu belirtirler, çocuklardan birinin özel bir psikiyatr tarafından değerlendirilmesi gerek.

Fakat çocuk psikiyatra görünmeden önce, anne ve babası fikir değiştirmiş ve hemşireye planın uygun olmadığını söylemiştir. Bu durumda diğer seçenek, anne ve babanın da kabul ettiği bir plan olan akıl sağlığı kliniğinden yararlanmaktır.

Hemşirelik bakım planını etkinlik ölçütleriyle karşılaştırarak değerlendirme, hemşirelik bakım planının başarısız olduğunu gösterdiği zaman, hemşire attığı adımları yeniden izler.

Bu alt sistemin başlangıcına dönmeye karar verir veya önceki iki alt sistemden herhangi birine dönmeyi kararlaştırır. Bu son durumda daha fazla veri toplayabilir veya hemşirelik değerlendirmesi yaparken değişik standartlar kullanabilir.

Hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik bakımı değişiklik gerektirdiğinden dolayı sürekli değişiklikler yapma yeteneğinin yanı sıra, yaratıcılık ve sabır gerektiren bir uğraştır.

En iyi planlar, hemşirelik ve sağlık ekiplerinin diğer üyelerinin yanı sıra, hastayla birlikte hazırlanır. Hemşirelik bakım planı, hastanın hemşirelik bakım gereksinmelerini bilmeyle, hastaya gereken bakımı yürütme arasında temel bir köprüdür.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar