Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelik Tanım ve Uygulanışı

Günümüzde hemşirelik hasta veya sakatların daha çok fiziksel bakımıyla ilgilenen geçmişteki hemşirelikten çok uzaktır. Hemşirelik görevi hastalığa yönelikti. Uygulama yolları bakımından zengin fakat uygulamanın nedenleri açısından kısırdı. Hemşirelik genellikle hastaya veya hasta için, fakat nadiren hasta ile bir şey yapmaya önem verirdi.

Hemşirelik artık değişti. Tüm toplum da öyle, hem de olağanüstü bir hızla değişti. Hemşirelik hastaya yapılan hizmetlerle ilgilidir. Hasta ise sağlık görevlisinin bakımı altında bulunan sağlıklı veya hasta herhangi bir kimsedir.

Hemşirelik sağlığı geliştiren ve koruyan, hastalık ve sakatlığı önleyen, teşhis ve tedavi eden, hastalık veya yaralanmadan sonra mümkün olan en yüksek sağlık düzeyini kazandıran bakımı sağlamaya yönelik sağlık hizmetlerini yerine getirir.

Sağlığı geliştirmede kullanılan çoğu olgusal bilgi ve pek çok teknik tüm sağlık görevlilerince paylaşılmaktadır. Bununla birlikte her pratisyen grubu, bilgi ve tekniği, sağlık bakımına özgün bir katkıda bulunabilmeyi sağlayacak biçimde geliştirir ve kullanır.

Doktor, dişçi, sosyal hizmet görevlisi, diyet uzmanı, sağlık uzmanı ve hemşirelerin varlık nedenlerinden biri her ne kadar sağlığı sürdürmek ise de, her grubun ayrı bir uzmanlık alanı vardır.

Bu grupların her birinde uzmanlar bulunur. Operatör ve göz doktoru ayrı ayrı uzmanlıkları olan doktorlardır. Beslenme uzmanı ile tedavi edici diyet uzmanının ikisi de beslenme ile uğraşmalarına karşın, hastalara değişik hizmetlerde bulunurlar. Çevre sağlığı hemşiresi, yoğun bakım hemşiresinin karşıladığından daha başka gereksinmeleri karşılar.

Hemşireliğin önemli bir noktası, bireylerin mümkün olduğu kadar tatmin edici bir biçimde iş görebilmeleri için onların günlük gereksinmelerini karşılamaktır.

Hemşirelik fizik, biyoloji ve sosyal bilimlerde geliştirilen ilkelere dayanır.
Hemşire hasta hakkında tutarlı bilgi toplamada kendisine yol gösterecek birçok bilim dalından yararlanır; böylece hastanın daha rahat ve emin, fizyolojik yönden dengeli, bilgili ve bağımsız olmasını sağlayacak uygun yollarla ilgili kararlar almada birlikte çalışabilir.

Hemşirelik, renge, inanca, toplumsal veya ekonomik duruma bakmaksızın, tüm insanlar için yapılan kişisel hizmetlere adanmıştır. Genç ve yaşlı, zengin ve yoksul, pis ve temiz herkesin bakımını kapsar.

Hemşireliğin bir ilkesi de, her insanın değerine olan inançtır. Yeterli hemşirelik uygulaması, hastanın sağlık gereksinmelerinin kendisine birey olarak ilgi gösterildiğini belirtecek biçimde karşılanmasını sağlayarak bu inancı kanıtlar.

Hemşireler genellikle doğrudan hastayla meşgul olurlar. Bununla birlikte bazı durumlarda hemşire hastanın hamisi olarak iş görür; yani, dolaylı olarak onun adına çalışır veya ona aracılık eder.

Örneğin, mecliste sağlık hizmetleri tüketicisi yararına olan programları destekleyerek kulis yapan hemşire hastanın hamisi işlevini görür.

Hasta adına diğer sağlık görevlilerinin yardımını sağlayan hemşire, çeşitli çevre sağlık kuruluşlarından yardım görmesini sağlayarak hastaya aracılık eden hemşire ve hastanın gereksinimlerini ailesine iletmede aracı olan hemşire diğer birkaç örnektir.

Hemşire sağlık ekibi üyesi olarak hizmet görürken hastanın tüm sağlık bakımını planlayarak yine hastanın hamisi olur.

Hemşirelerin en büyük işyeri her ne kadar hastaneler ise de, okullar, fabrikalar, evler, çevre sağlık kuruluşları, klinikler, doktor muayenehaneleri, bakımevleri, düşkünler evi, kreşler, dispanserler ve diğer benzeri birçok kuruluşta da çalışırlar.

Hemşirelik uygulamasının önemli bir bölümü hasta ve sakatların bakımı olmakla birlikte, sağlığı, eğitimi ve hasta ile ailesine rehberliği geliştirmek hemşirelikte gittikçe önemli bir rol kazanmaktadır.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar