Blog

E-Hemşire.com

Geriatri Özel Bakım Hemşireliği

Geriatri Hemşiresi;

Belirlenen , hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda yaşlı bireyin gereksinimleri ile olası komplikasyonları belirler, belirlenen gereksinimler ile komplikasyonların karşılanması için planlama / uygulama yapar ve yaptığı uygulamaların sonuçlarını değerlendirerek etkin bir şekilde hemşirelik hizmetinin sunulmasını sağlar.

Görev, yetki ve sorumlulukları;

- Hastaya ve ailesine EKT hakkında bilgi verir ve başka sorularının olup olmadığını sorar.
- Hastaya anksiyete ile baş etme tekniklerini öğretir ve endişelerini giderir.
- Tedavi odasındaki malzemeleri kontrol eder.
- Hastanın kayıtlarını inceler.
- EKT için onama
- Kardiyovasküler, nörolojik ve solunum sistemlerini içeren fiziksel tanılama
- Mental Durum Muayenesi Formu
- Hastaların Hemogram Bulguları
- Akciğer Grafisi
- EKG Grafisi
- İlaç Alerjileri  
- Gece 24 den sonra aç kalmasını söyler.

Tedavi

- Hastanın makyajını, ojesini, saç tokasını ve varsa piercingini çıkarmasını sağlar.
- Hastanın protezlerini, takma dişlerini, gözlüğünü, işitme cihazını, kontak lenslerini çıkarır.
- Hastanın değerli eşyalarının güvenli olarak saklanmasını sağlar.
- Hastaya en son ne zaman bir şey yediğini sorar.
- Hastanın kullandığı kalp ilacı, antihipertansif, H2 blokerini EKT tedavisinden önce birkaç yudum su ile verir.
- Elektrot kontağının sağlanması için hastanın saçlarının temiz olmasını sağlar.
- Hastaya idrarını yapmasını söyler.
- Hastaya yazılı ve sözlü bir kontrat imzalatır (Ayaktan tedavi görüyorsa).

Tedavide Hemşirelik Bakımı

- Hastayı tedavi ekibi ile tanıştırır.
- Hastanın ayakkabılarını çıkarmasını sağlar.
- Hastayı EKG ve EEG monitörüne bağlar.
- Hastanın ateşini, kan basıncını ve nabzını ölçer ve kaydeder.
- Hastanın bir koluna manşon bağlar.
- Hastanın başına elektrotları yerleştirir.
- Hastanın ağzına airway yerleştirir.

Tedavi Sonrası Hemşirelik Bakımı

- Hastaya 02 verilir ve spontan solunum sağlanır.
- Hastada herhangi bir komplikasyon ve yan etki gelişip gelişmediğini değerlendirir.
- Baş ağrısı
- Mide bulantısı
- Kusma
- Kardiyak etkiler; sinüs bradikardisi, taşikardi, bradikardi, bradiaritmiler, taşiaritmiler, EKG’de ST ve T dalga değişiklikleri,
- Oluşmamış (infra) nöbet
- Uzamış nöbet
- Geç (tardif) nöbet
- Kas ağrıları
- Konfüzyon
- Bellek bozuklukları (anterograd, retrograd ve özyaşamsal amnezi)
- Kafa içi basınç artışı
- Malign hipertermi
- Hipertansiyon
- Hastanın bilinci yerine gelene kadar hastayı oryante eder.
- Hastanın ateşini, kan basıncını ve nabzını ölçer ve kaydeder.
- Yatak kenarlarını kaldırarak hastanın güvenliğini sağlar.
- Hastanın oryantasyonu sağlandıktan sonra, hasta iyileşme alanından odasına alınıncaya kadar eşlik eder.
- Hastayı odasında gözler ve oryantasyonunu değerlendirir.
- Hastanın baş ağrısı, kas ağrısı gibi şikâyetleri varsa doktor istemine uygun olarak hastaya parasetemol vb. analjezikler verir.
- Hastada hafıza değişikliği varsa bu durumun birkaç hafta içerisinde geçeceğini bildirir.
- Hastanın mide bulantısı varsa antiemetik verir.
- Nöbet tesliminde nöbete gelen hemşireye; hastanın durumu, verilen medikasyon, hastanın davranışları ve tedaviye yanıtı hakkında bilgilendirir ve gözleme yazar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar