Blog

E-Hemşire.com

Tedavi Sonrası Kanser

Kanser tedavi sonrası aşamada, nüks endişesi ve uyum güçlükleri ön plandadır. Yeni bir nüksün ortaya çıkması; kanser tanısı aldığı dönemdeki, hatta daha şiddetli reaksiyonlar ve en sıklıkla uykusuzluk, anoreksiya, yerinde duramama, kaygı, umutsuzluk ile belirgin depresyon ortaya çıkar.

Tetkiklerin yinelenmesi döneminde başlayan yoğun anksiyete sonuçların alınmasıyla birlikte azalmaya başlar.


Kanserde İleri Dönem


Depresyon bu zaman sürecinde psikolojik distresin baskın tipidir. Her hasta yaşına ve yaşantısına göre değişik tepkiler ortaya koyar. Hasta bu dönemde "ne zaman öleceğim?" sorusunu araştırır.

Depresyon ağırsa, sosyal içe kapanma, ilgi kaybı, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları, suisid düşüncesi varsa psikiyatrik konsültasyon yapılmalıdır. Bu zaman sürecinde suisid düşüncesi sıklıkla vardır ancak nadiren gerçekleştirilir.

Yapılan çalışmalarda, metastatik hastalığı olan bireylerde lokal kanseri olan bireylerden daha
yüksek düzeyde anksiyete görülmüştür.

Kanserde Terminal Aşama Hasta Uyum Belirtileri


- İyileştirici tedaviden palyatif tedaviye değişim,
- Varoluşsal ve spiritual konularla yüzleşme,
- Olması yakın kayıp ve ayrılık ile baş etme.

Kanserden Hayatta Kalan Hasta Uyum Belirtileri

- Umudu fonksiyonel düzeyde sürdürme,
- Nükse yönelik sağlıklı inkârı sürdürme,
- Belirsizlik ile yaşama,
- Hayatta kalanlar için sosyal hayata geri dönme,
- Normal iş ve fonksiyonlarını sürdürme.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar