Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelerin Çalışma Alanları

- Sağlık ocağı
- Dispanser
- AÇSAP
- VSD
- Sıtma Savaş Dispanseri
- Cüzam-Lepra Savaş Dispanser
- Deri ve tenasül Hastalıkları dispanser
- KETEM (Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezi)
- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi
- Toplum Sağlığı Merkezi
- Aile Hekimliği Birimi
- Sağlık Merkezi
- Kurum Tabiplikleri
- Ruh Sağlığı Dispanseri
- Okul Sağlığı Hemşireliği
- İş Sağlığı Hemşireliği
- Huzurevi Hemşireliği
- Yaşlı-Bakım Merkezi Hemşireliği
- Özürlü Bakım Merkezi Hemşireliği
- Evde Bakım Merkezi
- Ayaktan Tanı-Tedavi Merkezi
- Tıp Merkezi
- Dal Merkezi
- Poliklinik
- Sağlık Kabini
- ADSM 
- Diş Hastanesi
- Diş Tedavi Merkezi
- Diş Polikliniği

Yoğun Bakımlar

- .   Kalp Damar Cerrahisi
-.    Dâhiliye
-.    Genel Cerrahi
-.    Beyin Cerrahi
-.    Pediatri/Çocuk
-.    Koroner
-.    Anestezi ve Reanimasyon

Klinikler (Klinik/Birim/Ünite)

- Kardiyoloji
- Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi
- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
- Enfeksiyon Hastalıkları
- Hematoloji
- KBB
- Üroloji
- Nefroloji
- Nöroloji
- Çocuk Psikiyatrisi
- İç Hastalıkları
- Genel Cerrahi
- Kadın Hastalıkları
- Doğum
- Çocuk
- Plastik Cerrahi
- Göğüs Cerrahi
- Acil
- Endokrin
- Gastroenteroloji
- Gastroenteroloji Cerrahi
- Onkoloji Cerrahi
- Alerji
- Geriatri
- Romatoloji
- Tıbbi Onkoloji
- Yenidoğan
- Anestezi ve reanimasyon
- Uyandırma
- Dermatoloji
- Göğüs hastalıkları
- Beyin Cerrahi
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Psikiyatri
- Süt Çocuğu
- Prematüre
- Transplantasyon Ünitesi
- Kemik İliği Ünitesi
- Acil Ünitesi
- Hemodiyaliz
- Ameliyathane
- Kemoterapi Ünitesi
- Merkez Sterilizasyon Ünitesi

Poliklinikler

- Radyoloji
- Nükleer Tıp
- Alerji
- Geriatri
- İmmünoloji
- Ortopedi
- Dâhiliye
- KBB
- Diyabet
- Nöroloji
- Kardiyoloji
- Genel Cerrahi
- GKDC Cerrahi
- Yenidoğan
- KVC
- Çocuk Cerrahi
- Göz
- Üroloji
- Nefroloji
- Enfeksiyon
- Beyin Cerrahi
- Psikiyatri Polikliniği
- Diş Ünitesi
- Dermatoloji
- Kuduz
- Adli Tıp
- FTR
- Hematoloji
- Kadın Hastalıkları
- Doğum
- İnfertilite
- Aile Planlaması
- Tüp Bebek Ünitesi
- Plastik Cerrahi
- Göğüs Hastalıkları
- Endokrin
- Gastroenteroloji
- Romatoloji
- Nöroşirurji

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar