Blog

E-Hemşire.com

Enfeksiyon Hemşireliği Kursu

Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 5–30 Nisan 2010 tarihleri arasında enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi düzenlenecektir.

Sözü edilen eğitime katılmak isteyen hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve hemşirelik yetkisi almış ebelerin, başvuru formlarını ve enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görevlendirildiklerine dair yazı örneğini kurumları aracılığıyla il sağlık müdürlüklerine göndermeleri gerekmektedir.

Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde uygulanacak olan enfeksiyon kontrol hemşireliği kurslarına katılacak olan özel hastane çalışanlarından 1450 TL. eğitim ücreti alınması Makamın 06/01/2010 tarihli ve 392 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

5–30 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilecek olan eğitim için;

—İlinizde bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarına (kamu, özel, üniversite, askeri) gerekli duyurunun yapılması,

—Eğitime katılmak isteyenlerce doldurulan başvuru formlarının Müdürlüğünüzce Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmalarına Dair Tebliğ hükümleri ve yazımız ekinde yer alan eğitime ilişkin esaslar doğrultusunda değerlendirilerek uygun olan başvuruların başvuru değerlendirme formuna işlenmesi,

—İlinizden yapılan başvuruların 19 Mart 2010 tarihine kadar Bakanlığa ve gulden.bayraktar@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi, gerekmektedir.

Bu tarihten sonra gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formları Müdürlüğünüzce muhafaza edilecek olup, Müdürlüğünüzce değerlendirmeye alınmayan şahsi başvurular kabul edilmeyecek.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar