Blog

E-Hemşire.com

Nütrisyon Hemşiresi

Meslekte en az iki yıl çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış Nütrisyon Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip, kurumunda hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

En az iki yıl süreyle bu görevde çalışır. Müdürlük tarafından yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Nütrisyon hemşirelerine görevlerinin dışında, nöbet dâhil ek herhangi bir görev verilemez.

Çalıştığı Birim: Nütrisyon Destek Ünitesi
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Nütrisyon destek ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Nütrisyon Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini müdürlüğe bildirir.
-) Hastaya ve yakınlarına kendini tanıtır, Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu doldurur.
-) Hasta ve yakınlarına nütrisyon ekibini tanıtır, ekip işbirliği içerisinde sorularını cevaplandırır, öneri, istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir. Nütrisyon destek tedavisi (ürünler, TPN içeriği gibi.) hakkında hasta/hasta yakınlarını bilgilendirir, işbirliği yapar.

-) Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) doğru uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlar.

-) Konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarının nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini ekip işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar.

-) Tüp takılacak hastalara işlem hakkında bilgi verir ve onayını alır.
-) Ekiple birlikte beslenme yolunun belirlenmesine katılır, enteral beslenme için nazogastrik ve nazoduodenal beslenme tüpünü uygular.

-) Nazal beslenme tüplerinin korunması için tespit bantlarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar, tüp yerini kontrol eder, gastrik rezidü bakılması için uygulamaları hasta başı uygulamalı hasta, hasta yakınları, servis/ünite hemşirelerine gösterir, anlatır, her gün kontrol eder ve Hemşire Gözlem Formuna kaydeder.

-) Nütrisyon Hemşire Gözlem Formunu geliştirir.
-) Enteral beslenmenin daha seyrek ya da ilk kez uygulandığı bölümlerde hasta başında enteral beslenme sistemini (pompa, set, ürün vb.) kurar. Hasta/hasta yakınları ve servis/ünite hemşirelerine gerekli bilgileri uygulamalı olarak gösterir.

-) Enteral beslenme uygulanan hastalarda kullanılan ürünlerin doğruluğu, saklama ve kullanma koşullarını kontrol eder, aksaklıkları giderir ve kaydeder.

-) Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol eder/edilmesini sağlar.

-) Enteral beslenme uygulanan hastalarda gelişebilecek, ishal, bulantı-kusma, hiperglisemi-hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonları izler. Yaşam bulguları, beslenme yolunun bütünlüğü ve benzeri durumları günlük kontrol ederek sonuçları ve gözlemleri kaydeder.

-) Total parenteral nütrisyon desteği alan hastaların torbalarının doğru, steril şartlarda hazırlanmasını ve servis/ünitelere ulaştırılmasını sağlar.

-) Nütrisyon destek tedavisi uygulanan hastaların beslenme yolunun devamlılığı için kateter bakımı ve tüp giriş yeri bakımı yapar/yapılmasını sağlar.

-) Total parenteral nütrisyon sırasında meydana gelebilecek metabolik komplikasyonlar ve sıvı elektrolit dengesizlikleri gibi durumları izler ve ilgili hekime haber verir.

-) Multidisipliner nütriyon ekibinin üyesi olarak ekip içi ve diğer bölümler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

-) Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan (set, pompa, tüp vb.) ve ihtiyaç duyulan araç-gereci belirler. En uygun ürün seçiminin yapılması ve alımı konusunda rehberlik eder.

-) Nütrisyon destek tedavisinde hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

-) Stoma ve yara bakımında (tüm hemşirelik uygulamalarında) asepsi ilkelerine uyar ve uyulmasını sağlar.

-) Hasta ve yakınlarına taburculuk eğitimi verir, kaydeder.
-) Üç ayda bir eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.
-) Hemşirelik ve nutrisyon hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara katılır.

-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak nütrisyon hemşireliği konusundaki eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

-) Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.
-) Mesleki ilerleme ve gelişimi için Müdürlük tarafından istenen kurum içi-kurum dışı seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın geliştirir.

-) Müdürlük tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplar.
-) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar