Blog

E-Hemşire.com

Ağız Problemlerinde Faktörler

İlaçlar

- Sitostatik ilaçlar (Otoimmün cevabı baskılar)
- Kortikosteroidler (Doku iyileşmesini etkiler)
- Antibiyotikler (Oral mukoza dengesini bozar ve Kandida enfeksiyonlarının gelişmesine neden olur)
- Antihistaminikler, Antispazmodikler, Antikolinerjikler, Psikotropikler, Antidepresanlar ve Trankilizanlar (Tükürük salgısını azaltır)
- Diüretikler (Sıvı kaybını arttırır)
- Morlin (Ağız kuruluğuna neden olur)

Tedaviler

- Baş ve Boyun Radyoterapisi (inflamasyona neden olur, normal yeme i içme yeteneğini etkiler)
- Oksijen tedavisi (Özellikle yüksek dozda verilen nemlendirilmemiş oksijen oral mukozayı kurutur)
- Oral Aspirasyon (Oral mukozaya zarar verir)
- Ameliyat öncesi ya da sonrası oral alımın yasaklanması (Dehidratasyon ve ağız kuruluğu riski yaratır)
- Nazogastirk sonda varlığı (Oral alım yasak olduğu için oral mukozanın kurumasına ve fırsatçı patojenlerin çoğalmasına neden olur)

Ruhsal ya da Fiziksel Sağlık Problemleri

- Hastalıklar;
Diabetüs Mellitüs, Tiroid bez i fonksiyon bozuklukları, Serebrovasküler hastalıklar, ağız hastalıkları ya da travmalar,
- Ruhsal Sağlık Problemleri;
Kontüzyon, Depresyon vb.
- Ölümcül Hastalıklar
(Terminal Dönem)
- Akut i Kronik Solunum Problemleri
- Bilinç Kaybı
- EI hareketlerinin kaybolması, kısmi ya da tam felç

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar