Blog

E-Hemşire.com

Evde Bakım Hemşiresi

Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve birimler arası koordinasyonun sağlar. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olmalıdır. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.

Çalıştığı Alan: Evde Bakım

Görev, yetki ve sorumlulukları

- Belirlenen politika, hedef ve kurallar doğrultusunda evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

- Sorumluluğu altındaki hemşire, birey ve yakınlarına, kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda evde bakım hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili açıklamalar yapar. Kurallardan sapmayı önleyici tedbirler alır.

- Evde bakım için hizmet verdiği birey sayısını ve bakım gereksinimlerini değerlendirerek gerekenlerin yapılmasını sağlar.

- Hizmet verilen bireylerin bakım gereksinimlerinin bakım standartlarına uygunluğunu değerlendirir.

- İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

- Ev ortamının uygunluk yönünden değerlendirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb.).

- Birey bakım kalitesini değerlendirir, sürekliliğini sağlar, sorun ve gereksinimlerini belirler. Bireyin öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir.

- Bireyin bakım ihtiyaçlarını tespit etmek için birey ve ailesini değerlendirerek veri toplar ve bireyin bakım gereksinimlerine göre bakım planını yapar, kontrol eder.

- Bireyin ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar.

- İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve korunmasını sağlar.

- Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.

- Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında tutulmasını sağlar.

- Evde bakım hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar. Çalışır durumda olduğunun kontrolünün yapılmasını sağlar.

- Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon) uyar.

- Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.

- Bireyin muayene, tetkik ve tedavi amacıyla randevusunun alınması, transferi için planlama yapılmasını sağlar ve planın uygulanması için ilgili kişileri yönlendirir.

- Tedavi ve bakım süreci tamamlanan bireye verilen hizmetin sonlandırılmasında sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapar.

- Evde oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir.

- Mesleki ilerleme ve gelişim için uygun görülen eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılır.

- Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar