Blog

E-Hemşire.com

Ameliyathane Hemşiresi

Ameliyathane hemşiresi cerrahi işlemler süresince dolaşan ya da steril hemşirelik hizmetlerini yapar.


Çalıştığı Birim:
Ameliyathane Ünitesi
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüAmeliyathane Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları


-) Sorunlar, gereksinimler ve çalışmalara ilişkin sorumlu hemşiresine gerektiğinde bilgi verir, danışır.
-) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları tutar.
-) Yeni başlayan hemşirelerin işe uyumunda ameliyathane sorumlu hemşiresine yardım eder.
-) Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim toplantılarına katılır.
-) Sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.
-) Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılır.
-) Diğer hizmet birimleri ile koordinasyon sağlar.
-) Sorumlu hemşirenin olmadığı durumlarda bölümün yönetim sorumluluğunu alır.
-) Her hasta için kullanılan malzeme ve ilaçların kullanıldığını gösteren masraf formunu doldurulup ameliyathane sekreterliğine teslim eder.
-) Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili hazırlık yapar.
-) Hasta ameliyat odasına alınmadan ameliyat lambası, oda ışıkları ve elektrikli cihazların çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapar.
-) Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında aseptik tekniklere uyar/uyulması konusunda ekip ile işbirliği yapar.
-) Ameliyatın özelliğine göre steril ve steril olmayan malzemeleri ameliyat öncesinde hazırlar, steril olan malzemelerin sterilitesini kontrol eder.
-) Steril teknikleri uygular, gözler ve uygulatır. Şüphe duyulan kontaminasyonlar da malzemeyi ortamdan uzaklaştırır.
-) Ameliyat öncesi ve sonrası spanç, iğne ve alet sayımını yaparak Ameliyatta Sayımı Yapılacak Malzeme Formunu doldurur. Görev değişimi esnasında sayım yapar ve teslim eder. Sayım formunun saklanması için sorumlu hemşiresine teslim eder.
-) Ameliyat sonrası çıkan kirli cerrahi aletleri yıkatır, listeye uygun şekilde hazırlar. Steril edilerek kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
-) Hastaya istenildiği şekilde pansuman, sargı uygular.
-) Bir sonraki ameliyat hazırlığı için ameliyat odasının dezenfeksiyonunu sağlar ve denetler.
-) Ameliyat odasının bir sonraki işleme hazırlanması amacı ile temizlik elemanlarını yönlendirir ve denetler.
-) Mesai bitiminde devam eden ameliyatın durumuna göre nöbete gelen dolaşan hemşire ile görev değişimini yapar, bilgilendirir.
-) Hafta sonu ve gece nöbetlerinde tüm ameliyathanenin sorumluluğunu üstlenir ve çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi konusunda diğer ameliyathane çalışanlarını yönlendirir, denetler, sorunlar konusunda sorumlu hemşire ve hemşirelik hizmetleri sorumlusuna yazılı ve sözlü bildirimde bulunur.
-) Bir sonraki ameliyat günü için gerekli hazırlıkların yapılmasını (bohça, steril malzeme v.b) sağlar ve denetler.
-) Bölümün araç-gereç, aletlerinin bakım ve korunmasını sağlar. Bozuk ve fonksiyon göremeyen alet ve malzemeleri sorumlu hemşiresine bildirir.
-) Dolaşan ve steril hemşire görevlerini yerine getirir.
-) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar