Blog

E-Hemşire.com

Temel Hemşirelik Kavramlar İlkeler Uygulamalar

Sunuş

Meslek Esasları, sağlık disiplinlerindeki eğitiminin en temel derslerinden biridir.

Konusunu derinlemesine bilen ve hayranlık uyandıracak derecede kıvrak bir zekâya sahip olan Fatma AY ve onun ekibi bu konudaki açığı saptamış ve açığı kapamak için görsel ve uygulamalı bir ders olan Meslek Esasları öğretiminde kullanılmak üzere teorik bilgi yanında fotoğraflar, modeller ve şematik resimleri de kullanarak çok güzel bir kitap hazırlamışlardır.

Ülkemizde sağlık disiplinleri alanında yazılmış özgün kitap çok azdır. Sağlık disiplinleri için hazırlanan bu kitabın eğitim alan hemşireler; ebeler ve diğer sağlık konusunda eğitim gören öğrencilere kaynak kitap olacağı görüşündeyim.

Bu kitaptan; sağlık disiplinlerinin bütün dallarında eğitim alanların tam bir güvenirlikle yararlanacaklarına olan inancım tamdır.

“Temel Hemşirelik; Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar” adlı eserin bir bütün halinde ortaya çıkmasını Fatma Akça AY, Ümit Turan ERTEM, Besey ÖREN, Neslihan Keser ÖZCAN, Rabiye Demir IŞIK ve Süreyya SARVAN büyük bir özveri ile sağlamışlardır.

Prof. Dr. Bikem SÜZEN / Akdeniz  Üniversitesi

Önsöz-1

Ülkemizde, hemşirelik alanında yazılmış özgün kitap çok azdır.” Temel Hemşirelik; Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar” kitabı, meslek ile ilgili eser boşluğunu dolduracak önemli ve yararlı bir kitaptır.

“Temel Hemşirelik: Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar”
kitabı, güncel bilgilerin bir araya getirildiği, yazarların mesleki bilgi birikimlerini bilimselliğin süzgeçten geçirerek yansıttıkları, her bölümün büyük emek vererek hazırlandığı belli olan çok önemli bir eserdir.

Kitap, geniş içeriği ile yalnızca lisans Öğrencileri için değil aynı zamanda lisansüstü öğrencilerinin ve çalışmakta olan hemşirelerin de kullandığı temel eser haline gelmiştir.

“Temel Hemşirelik; Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar” kitabında, sistematik bir yaklaşımla konuların ve konu içeriklerinin ele alınması hem kitabın kolay anlaşılmasını sağlamış hem de bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırmıştır.

Özellikle "Mesleki Kuramlar ve Kuramcıların" sistematik olarak aktarılması mesleği icra etmekte olan tüm meslektaşlarımız için yararlı bir rehber oluşturmuştur.

Kitabın çok sayıda görsel öğe ile zenginleştirilmiş olması, mesleki uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Kitapta, özellikle temel mesleki uygulamaların nasıl yapılacağının basamak basamak öğretilmesi yanında mantıksal gerekçelerinin de verilmiş olması, ezber öğrenim yerine anlayarak ve kavrayarak öğrenmeyi teşvik etmektedir.

Bu şekilde kitap yapılan uygulamaların, risk ve sorumluluklarının öğrenilmesini kolaylaştırmakta, mesleki sorumluluklar hakkında geleceğin meslek üyesi olacak öğrenciyi uyarmaktadır.

Özellikle, uygulamaların günlük yaşam aktiviteleri ile ilişkilendirilmiş olması, bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda rehber oluşturmuştur. Böylece, mesleğin profesyonelce icra edilmesi için bir temel sağlamıştır.

Mesleki alanda büyük bir eksikliği tamamlayacağına inandığım bu kitabı kaleme alan Ümit Turan ERTEM, Besey Güneş ÖREN, Neslihan Keser ÖZCAN, Rabiye Demir IŞIK ve Süreyya Zor SARVAN' a ve mesleğe olan inancını ve özgün akademik yaklaşımını ortaya koyan, kitabın hem yazarlığını hem de editörlüğünü yapan Yrd. Doç. Dr Fatma AY' a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Saygılarımla
Prof. Dr. Necmiye SABUNCU


Önsöz-2

Hemşirelik mesleğinin temel bilgi ve becerilerini içeren “Temel Hemşirelik; Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar” kitabı, tüm sağlık disiplinleri öğrencileri için kaynak özelliği taşıyan, yeniliklerin yansıtıldığı güncel bilgileri içeren, geniş kapsamlı bir kitaptır.

“Temel Hemşirelik; Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar”
kitabı, insanla ilgili tüm mesleklerin, teorik bilgi birikimi yanında farklı rolleriyle de icra edilebilen uygulamalı meslekler olduğunu öğreten temel bir eserdir.

“Temel Hemşirelik; Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar”
kitabının, mesleğin tüm alanlarında görev alabilecek meslektaşların eğitiminde güvenle kullanılabilecek, öğrencilere önerilebilecek, zengin içerikli, güncel bilgilerle donanmış bir kitap olduğuna inancım tamdır.

Farklı uzmanlık alanları olan yazar arkadaşlarım, bilgi, fikir ve deneyimlerini kendi alanları ile ilgili bölümlere aktarmış oldukları, bilgi içeriğinin yanı sıra resim, fotoğraf ve şekillerle zenginleştirilmiş bu kitabın, öğrencilerimiz için yararlı olduğuna inanıyorum.

“Temel Hemşirelik: Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar” adlı eseri büyük bir emek ve özveri ile yazan Ümit Turan ERTEM, Besey Güneş ÖREN, Neslihan Keser ÖZCAN, Rabiye Demir IŞIK ve Süreyya Zor SARVAN' a ve bilgi birikimin başarıyla yazıya aktaran, kitabın editörlüğünü üstlenmiş Fatma AY' a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Bikem SÜZEN / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı


Önsöz-3

Sağlık hizmeti sunan tüm disiplinler; teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak bilgi ve uygulamalarını geliştirmeli, aynı zamanda da meslek uygulamalarında belirli bir standardı gözetmelidir.

Hizmet sunumunda kalite, hasta memnuniyeti, hasta haklan gibi kavramların ön plana çıktığı ve daha fazla telaffuz edildiği günümüzde, mesleki gelişimi sürdürmek, kaliteli hizmet sunmak, hizmet sunumunda ortaya çıkabilecek hataları en aza indirmek ve yasalar önünde haklılığımızı ortaya koyabilmek için aynı dili konuşmak zorundayız.

Bugün, çok farklı ve karmaşık uygulamaların sorumluğunu üstlenen, bilgi birikimi ve entelektüel beceri gerektiren tüm mesleklerde olduğu gibi sağlık hizmeti sunan meslekler de, benzer temel bilgi ve beceri eğitimini almak zorundadır. Temel bilgi ve becerinin kazandırılmasında rehber niteliği taşıyan kaynak kitapların yeri ise yadsınamaz.

Mesleki temel bilgi ve beceri kazandırılmasında kaynak özelliği taşıyan bu kitabın fikir sahibi Prof. Dr. Bikem SÜZEN tarafından bir araya getirilen Ümit (Turan) ERTEM, Besey (Güneş) ÖREN, Neslihan (Keser) ÖZCAN, Rabiye (Demir) IŞIK ve Süreyya (Zor) SARVAN' dan oluşan yazar ekibi, kendi özel alanlar ile ilgili kitap bölümlerinin oluşturulmasında özverili, titiz bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Bu kitabın mesleki standartların oluşturulmasında önemli rol oynayacağı kanaatindeyim. Böylesine geniş kapsamlı ve güncel bir kitabın oluşturulmasında emek, bilgi, fikir ve deneyimlerini aktaran, mesleki eğitimin temel kitabını oluşturan tüm yazar arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kitap, bilgi içeriğinin yanı sıra resim, fotoğraf ve şekillerle de zenginleştirilmiştir. Fotoğrafların bir bölümünün çekilmesi için bize kapılarını açan Türk Böbrek Vakfı İstanbul Hizmet Hastanesi Yönetimine de teşekkür ederim.

Dr. Fatma (Akça) AY

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar