Blog

E-Hemşire.com

Hemşire Görev Tanımları Yönetmeliği Tarafları

- YÖK
- MEB
- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
- Adalet Bakanlığı
- Dernekler
- Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
- Personel Genel Müdürlüğü
- AÇS-AP Genel Müdürlüğü
- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- Birlik (Türk Diş Hekimleri Birliği)

Genel Gerekçe (Hemşire Görev Tanımları Yönetmeliği)

AB mevzuatına uyum çerçevesinde ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde;

-. Hizmetin kalitesini artırmak,
-. Hemşirelik hizmetlerinin standartlarını belirlemek,
-. Hizmet kapasitesini artırmak,
-. Sağlık hizmetlerine en üst düzeyde katılım sağlamak,
-. Hemşirelik bakım etkinliklerini kayıt altına almak,  
-. Kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak,
-. Sağlık meslekleri ile işbirliği yaparak sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikaların oluşturulmasında yer almak,
-. Yönetim görevlerine kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak atama yapılmasını sağlamak,
-. Hemşirelerin sayı ve nitelik olarak yeterli olup olmadıklarını belirlemek,
-. Hasta odaklı ve performansa dayalı yönetim ve hizmet anlayışını oluşturmak,
-. Etkinlik, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlamak hedeflenmektedir.

Bu amaçla ilk olarak 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 25/04/2007 tarihli ve 5634 sayılı Kanunla değiştirilerek güncellenmiştir.

Bu değişiklik kapsamında Hemşirelik Kanununun 4. maddesinde hemşirelerin eğitim durumlarına, çalışma alanlarına ve pozisyonlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

Mevzuat da hali hazırda hemşirelerin görev tanımları bakımından günümüz sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan bu düzenleme ile hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları açık ve kapsamlı bir şekilde belirlenmekte, hemşirelik hizmet birimleri oluşturularak verilen hizmete etkinlik ve profesyonel bir nitelik kazandırılmaktadır.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar