Blog

E-Hemşire.com

Onkoloji (Kemoterapi) Hemşireliği

Sağlık Bakanlığının belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler görevlendirilir.

Çalışma Alanları:

İl Merkezinde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri, İlçelerde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimleri

Bağlı Bulunulan Birim:

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı - Kanser Erken Teşhis ve Tarama İl Koordinatörü / Sağlık Müdürlüğü

Görev, yetki ve sorumlulukları;

- Gerektiğinde hastayı ve hasta yakınlarını sosyal, ruhsal ve tıbbı destek alabileceği kurumlara yönlendirir.

- Taramanın her aşamasında kişisel verilerin gizliliğini güvence altına alır.

- Risk gruplarına yönelik yılda en az bir tarama programı hazırlar ve uygular, tarama sonucunda şüpheli olguların ileri tetkik ve tedavi merkezlerine yönlendirir.

- Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi ve kurum dışı seminer, toplantı, kongre vb. etkinliklere katılır bilimsel yayınları takip eder.

- Tüm sağlık çalışanları için kanser konusunda korunma erken tanı öncelikli olmak üzere, hizmet içi eğitim çalışmaları yapar.

- Kanser erken teşhis ve tarama programlarına ilişkin eğitim materyalleri geliştirir.

- Serviks kanser erken teşhisi için endoservikal ve ektoservikal kanaldan örnek alır. ( Servikal Pap Smear alır.)

- Alınan materyali uygun şekilde laboratuara gönderir.

- Kanser tarama çalışması ile belirlenen hedef grupların taranmasında görev alır.

- Müdürlük ile işbirliği yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.

- Kanser erken teşhis ve tarama merkezi ve birimlerinin yapmış oldukları aylık faaliyetleri kanser erken teşhis ve tarama il koordinatörüne bildirir.

- Kanser erken teşhis ve taramanın başarılı olabilmesi için her aşamada kalite güvencesi ilkelerine titizlikle uyar.

Kanser bakımı multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve onkoloji hemşiresi kanser bakımının önemli ve bütünleyici bir elemanıdır. Onkoloji hemşireleri, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyon aşamalarında çok yönlü bir bakım sağlamaktadırlar.

Klinik uygulama, eğitim, danışmanlık ve yönetimin yanı sıra klinik araştırmalara katılım onkoloji hemşireliği alanlarını genişletmiştir. Onkoloji hemşireleri akademik tıp merkezleri, onkoloji üniteleri, poliklinikler, muayenehaneler, evde bakım ve hospis merkezleri gibi birçok alanda çalışmaktadırlar.

Onkoloji hemşireliğinde kemik iliği nakli, radyoterapi, cerrahi onkoloji, toplum eğitimi, genetik risk danışmanlığı, önleme programları gibi birçok alt uzmanlık alanları oluşmuştur. Tüm bu ortamlarda onkoloji hemşiresinin genel amacı hastalık süreci boyunca hasta ve ailesinin en üst düzeyde işlevlerini sürdürmelerini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Onkoloji hemşireliğinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve spirituel bakımı bütünleştirmesi beklendiğinden bu hemşirelik alanında şu unsurlar tanımlanmıştır;

- Kanserle yaşamaya uyum sağlamada hasta ve aileye yardım etmek
- Kanser tedavisini uygulama ve yoğun kanser tedavi programları süresince destek bakım sağlamak
- Kanser ve tedaviye bağlı sorunları önlenmek ve yönetmek
- Tekrarlamış ve ileri evre hastalığı olan bireyler için semptom yönetimi; fiziksel, psikolojik ve sosyal destek sağlamak
- Kanser bakım hizmetlerini en uygun bakımı sunacak biçimde yönetmek
- Kanser bakımında hemşirelik uygulamalarını değerlendirmek ve araştırma yapmak
- Diğer sağlık çalışanlarına öneri, bilgi ve eğitim vermek
- Onkoloji hemşireliği uygulamalarının gelişimine yönelik liderlik yapmak

Kanser bir toplum sağlığı önceliği olup Avrupa Komisyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kanser bakımında eşitliği çeşitli şekillerde sağlamaya/geliştirmeye çalışmaktadır;

- Primer, sekonder ve tersiyer bakım arasında bütüncül bir hizmet sağlamak
- Primer bakıma odaklanmak
- Sağlık profesyonellerinin bilgi, uygulama ve eğitimini geliştirmek
- Ülkeler arasında araştırma koordine etmek
- Araştırma bulgularını yaymak

Bakımda eşitlik hedefine ulaşmada hemşirelerin diğer disiplinlerden meslektaşlarıyla birlikte kendi ülkelerindeki kanser hizmetleri için bir yapı oluşturmak için çalışmaları gerekmektedir. Bu hemşirelerin diğer sağlık profesyonelleri ile eşit durumda olmasını gerektirir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar