Blog

E-Hemşire.com

Okul Sağlığı HemşireliğiOkul Sağlığı Hemşiresi, Öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumludur.

Çalıştığı Birim: OkullarOkul Sağlığı Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları


- Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bilirdir.

- Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.

- Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir.

- Okul çalışanı ve öğrencilere ait sağlık kayıtlarının tutulması ve muhafaza edilmesinde sağlık ekibiyle birlikte sorumluluk sahibidir.

- Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik ( 6 aylık dönemler ) fiziki ( bedensel ve ruhsal ) muayenelerinde hemşirelik hizmetlerini yürütür ve kayıt tutar.

- Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.

- Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) görev alır.

- Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, okulun yeri, binası, çevresi, alt yapı tesisatı, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.

- Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi ( temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetleri planlar ve yürütür.

- Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları ( madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık.. vs.) sonucunda sorun saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.

- Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni ve gıda güvenliği vs. konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

- Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği vs. konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar