Blog

E-Hemşire.com

Acil Bakım Hemşireliği

Acil Bakım Hemşiresi; Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta/yaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil bakım hemen uygulanmadığında bireyin yaşamı ya da hayati fonksiyonları tehlikeye girer.

Acil bakım hemşiresinin yetkileri;

- Acil birimde güvenli çevre oluşturulmasını sağlar.
- Aseptik tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.
- Hasta haklarını dikkate alır, hastanın mahremiyetini korur.
- Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlar.
- Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlar.
- Acil malzeme dışındaki araç gerecin kullanımdan önce temiz ve fonksiyonel olmasını sağlar.
- Acil birimin temizliği için ilgilileri yönlendirir.
- Sorumlu hemşirenin verdiği görevleri yerine getirir.
- Hizmet içi eğitim programlarına katılır.

Acil bakım hemşiresinin sorumlulukları;

- Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme,
- Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunma,
- Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve  standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti verme,
- Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verme,
- Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi verme,
- Yapılan tüm işlevleri kayıt etme,
- Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önleme,
- Yönetim, kurumun diğer birimleri ve diğer kuruluşlar ile iletişimi sağlama,

Acil bakım hemşiresinin yasal zorunlulukları;

- Hasta ve yaralının saygı görme, uygun bakım ve tedavi alma, bakım ve tedavisi hakkında bilgilendirilme, tedaviyi kabul ve reddedebilme, mahremiyetine saygı gösterilme gibi hakları vardır.

- Acil bakım hemşiresi hastaya zarar verecek hatalı uygulamalar konusunda dikkatli olmalıdır.

- Araçların seçimi ve kullanımında hata uygulama sorumluluğu olan kişidedir.

- Görevi gereği yapılması gereken bir hareket yapılmamışsa ve nedenleri açıklanmamışsa ya da dikkatsizce, beceriksizce yapılmışsa kasıt unsuru bulunmasa da ihmal olarak nitelendirilir.

- İhmal hastayı bulunduğu durumdan daha kötü hale getirmişse hemşire mahkeme tarafından ihmalkarlıkla suçlanır ve cezai yaptırım uygulanabilir.(Yanlış bölgeye uygulanan IM enjeksiyon gibi).

- Sosyal güvenlik kurumları ne olursa olsun hastalar acil durumlar ve doğum için hastaneye kabul edilir.

- Yapılan her türlü işlem doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirtilerek yazılmalıdır. Kayıtlar yazılı kanıttır ve 2-4 yıl saklanmalıdır. Yapılanlar yazılmamışsa yasalar tarafından yapılmamış kabul edilir. Eksik ve düzensiz kayıt yetersiz tedavinin göstergesidir.

- Acil bakım hemşiresi yaptığı her türlü tedavi ve bakım hakkında hastalara bilgi vermeli ve yaptığı işlemleri açıklamalıdır. Hasta tedaviyi reddediyor, hiçbir şekilde ikna edilemiyorsa tedaviyi kabul etmediğine dair imzası alınmalıdır.

- Şüpheli intihar, kazara ölüm, çocuk istismarı, bıçaklanma, ateşli silah yaralanması, saldırı, ırza tecavüz gibi yasal olarak bildirimi zorunlu durumlar Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar edilmelidir.

Benzer şekilde bulaşıcı hastalıkların da bağlı bulunan Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimi zorunludur.

ABCDE Prensibi;


- Hava yolunu açma (Airway),
- Yeterli ventilasyon (Breathing),
- Perfüzyonu sağlama (Circulation),
- Kısa nörolojik bakım ile bilinç durumunun değerlendirilmesi (Disability),
- Hastanın elbiselerinin soyulmasıdır (Exposure)

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar