Blog

E-Hemşire.com

Bazı Hemşirelik Hizmet Alanları

- Klinik Hemşireliği
- Yoğun Bakım Hemşireliği
- Ameliyathane Hemşireliği
- Acil Servis Hemşireliği
- Hemodiyaliz Hemşireliği
- Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği
- Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
- Diyabet Eğitim Hemşireliği
- Organ Nakli Koordinatör Hemşireliği
- Endoskopi Hemşireliği
- SFT/Bronkoskopi Hemşireliği
- Göz-Anjio Hemşireliği

Klinik Hemşireliği

Bireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik klinik hemşirelik bakım hizmetleri bütüncül hemşirelik yaklaşımıyla sunulmaktadır.

Diğer sağlık ekibi üyeleriyle koordineli olarak belirlenen standartlar, yöntem ve prensipler doğrultusunda hizmet vermektedirler.

Yoğun Bakım Hemşireliği

Yoğun bakım, ciddi hastalıklar, acil bir olayın meydana gelmesiyle sağlığı bozulan hastaya son teknolojik imkanlar ve yoğun bakım bilgisiyle bakım verilmesi gereken birimdir.

Yoğun bakım hemşiresi, vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan, yoğun bakımda kullanılan her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisiyle donanımlı hemşiredir.

Ünite de hayati bulgulardaki ani değişiklikleri zamanında fark edip gerekli önlemleri alabilen, modern yaşam destek birimlerini kullanma ve yaşamsal bulguları takip etme konularında yetişmiş hemşireler bu görevi yürütmektedir.

Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyathane hemşireliği teknolojik gelişmeler doğrultusunda belirlenen standartlar ve prensipler doğrultusunda, anestezi sonrası uyandırma ünitesi, sirküle ve skrap hemşirelik hizmetleri olarak yürütülmektedir.

Acil Servis Hemşireliği

Acil Servis Hemşireleri, hastalar da ani gelişen sağlık sorunları ve travmalar konusunda acil ilk yardım hizmeti verme yeterliliğine sahip kişilerdir.

Hemodiyaliz Hemşireliği

Hemodiyaliz Ünitesinde alanında yetişmiş, deneyimli, Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz Hemşiresi sertifikasına sahip hemşireler ve diyaliz teknikerleri bu görevi yürütmektedir.

Hemodiyaliz Ünitesinde hastalara yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bilgilendirici ve eğitici hemşirelik yaklaşımlarıyla hizmet verilmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi; Başhemşireliğe bağlı çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleki bilgi - beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakım çıktıları elde edebilmek için uluslararası kalite standartlarında eğitim verilmesini sağlamak üzere görev yapmaktadır.

Hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesinden sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesinde sürveyans faaliyetlerinin yürütülmesi, infeksiyon kontrol programlarının sürdürülmesi, elde edilen verilerin uygulama ekip sorumlusuna iletilmesi, infeksiyonların engellenmesine ait önlemlerin takip edilmesinden sorumludur.

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Diyabet hemşiresi; diyabetli hastaların karşılaşabileceği; geri dönüşümsüz komplikasyonları önlemek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla; bireyler ve ailelerin gereksinimlerine göre diyabetli hasta bakımı ve eğitiminin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Organ Nakli Koordinatör Hemşireliği

Hastaneler de Organ Nakli Koordinatör Hemşiresi; hastane personelini ve halkı organ nakli ve bağışı konusunda bilgilendirmek amacıyla hizmet vermektedir.

Organ bağışı ile ilgili dökümanlar (organ bağışı broşür, poster vb.) hazırlanmasını sağlayarak ve eğitimler düzenleyerek bu hizmeti yürütmektedir.

Endoskopi Hemşireliği

Teşhis ve tedaviye yönelik yapılan tüm endoskopik işlemlerde yetiştirilmiş deneyimli hemşireler görev almaktadır.

Endoskopi Hemşireleri hastanın endoskopi ünitesine başvurduğu andan işlemin güvenli bir şekilde yapılıp yatağına veya evine gönderilmesi anına kadar görev almaktadır. Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır.

SFT/Bronkoskopi Hemşireliği


Hastaneler de tedavi alan hastaların solunum fonksiyon testlerinin uygulanması, tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopik işlemlerin uygulanmasında, yetiştirilmiş deneyimli hemşireler görev almaktadır.

Göz-Anjio Hemşireliği
Göz Polikliniğinde hizmet verilen hastalara göz-anjio tetkik ve tedavi hizmetlerinde gerekli hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesiyle sorumlu deneyimli göz-anjio hemşireleri görev almaktadır.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar