Blog

E-Hemşire.com

Sağlık Ekipleri ve Hemşirelik

Halka sağlık bakım hizmetleri sunmak için çeşitli pratisyenlerin çabaları gerekir. Günümüzde geniş kapsamlı ve sürekli bakıma önem verilmektedir. Kısmi bakımdan sakınmak için, hizmetleri düzenleyecek, ayarlayacak ve dağıtacak bir araç olarak sağlık ekibi gelişmiştir.

Sağlık ekibinde, ayırıcı bir özellik olarak, tüm pratisyen gruplarından temsilci vardır ve üyeleri mesleklerine ilişkin hizmetleri sunmada karşılıklı dayanışma ve işbirliği halinde çalışır.

Örneğin doktor, teşhis ve tedaviyi saptama ve kendi alanına giren bazı işlemleri yürütme sorumluluğunu üzerine alır. Diyet uzmanı, hastanın gereksinmelerine uygun bir perhiz planlama sorumluluğunu yüklenir. Hemşirelik, hastaya gerekli bakımın plan ve yönetimiyle yükümlüdür.

Sağlık ekibinde temsil edilen her sağlık hizmet grubunun da gruba özgü hizmetlerin yönetimine katılan kimselerden oluşan bir ekibi olabilir.

Örneğin, hemşirelik çoğu zaman hemşirelik bakımını yürütmekle görevli bir ekip düzenler. Ekip başkanı ekibin toplam çalışmasını planlar, denetler ve değerlendirir.

Hemşirelik ekibi pratikten yetişmiş hemşireler, yardımcı hemşireler ve diğer bazılarının yanı sıra başka hemşirelerden asistanları olan ehliyetli bir hemşire tarafından yönetilir.

Sağlık ekibi ile hemşirelik ekibinin ilgi konusu hasta ve onun gereksinmeleridir. Hastayı hesaba katmadan yapılan planlama, çoğu zaman hastanın kabul etmeyeceği veya edemeyeceği bir bakım planı gibi emekleri boşa çıkaran sonuçlara yol açabilir.

Bazı durumlarda sağlık ekibi hastaya gerekli olabilecek kimi hizmetlerden yoksun kalabilir. Örneğin, kendisine danışılacak bir diyet uzmanı bulunabilir ama hemşire, hasta ve ailesini perhiz konusunda eğitme sorumluluğunu üstlenmeye gerek duyabilir.

Özellikle uzak bölgelerde çoğu hemşireler şehirdeki sağlık merkezlerinde diğer sağlık görevlilerinin yüklenebileceği sorumlulukları üzerine alır.

Örneğin bir hasta sağlık merkezinde fizik tedavi uzmanının hizmetlerinden yararlanabilir ama kırsal bölgedeki evine döndüğünde gerekli olan fizik tedavide kendisine yardım edecek tek sağlık pratisyeni hemşire olabilir.

Şu halde üzerinde durulması gereken nokta, belirli bir pratisyenin belirli görevinden ziyade, hastaya en iyi şekilde hizmet sağlamaktır.

Hemşirenin bağımlı ve bağımsız görevlerinden söz eden kimseler olmuştur. Hemşirenin bağımlı görevleri, doktorun emri olmadan yapmayacağı işlerdir. Örneğin bir hemşire doktorun emri olmadan ilaç veremez.

Bağımsız görevler ise bir hemşirenin doktor emri olmaksızın yürütebileceği işlerdir. Örneğin, hastanın sağlıkla ilgili gereksinmelerini karşılamak hemşireye doktorun emrini gerektirmeyen bir sorumluluktur.

Sağlık ekibinin temelindeki felsefe, sağlık ekibindeki çeşitli görevlinin ilişki ve sorumluluklarında bir değişikliğe yol açmaktır. Teşhis ve tedaviyi saptamada ekibe üstün bilimsel yeteneğini sunan doktorun rolünün doğruluğundan şüphe edilmez.

Bununla birlikte, tıptan başka dallarda çalışan sağlık görevlileri beceri kazanmakta ve hastanın gereksinmelerini karşılama konusunda doktorun rolünü gittikçe artan bir şekilde tamamlamaktadırlar. Örneğin hemşirenin bağımsız görevleri, bu bölümün sonlarında anlatıldığı gibi, etkinlik açısından artmaktadır.

Hemşirelerin yanı sıra, doktorun rolünü tamamlayıcı yeni görevler yüklenen personel örnekleri, sosyal görevliler, psikologlar, sosyologlar, fizik tedavi uzmanları, doktorun asistanları ve diyet uzmanlarıdır. 

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar