Blog

E-Hemşire.com

Cerrahi Ameliyathane Hemşiresi

Ameliyathane Hemşiresi Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

- Ameliyathanede her vakaya özel ekipman hazırlığı
- Hastanın ameliyat izninin kontrolü
- Hastanın kimlik dosya kontrolü
- Hastanın kişisel eşyalarının güvence altına alınması
- Lokal anestezi uygulanan hastanın izlenmesi
- Genel anestezi uygulanan hastanın izlenmesi
- Hastaya pozisyon verme
- Hastanın cilt hazırlığı
- Cerrahi el fırçalama
- Cerrahi asepsiye uygun giyinme soyunma
- Cerrahi ekibi giydirme
- Mayo masasının hazırlanması
- Hastayı cerrahi asepsiye uygun örtme
- Ameliyat seyrini takip etme
- Cerraha uygun sırada alet verme
- Spanç, alet, kompres sayımı
- Ameliyat ortamının sterilitesini sürdürme
- Dren, kateter, sargı vb. kontrolü
- Doku örneklerin saklanması etiketlendirilmesi ve nakledilmesi
- Hastanın uygun taşınması/nakledilmesi

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar