Blog

E-Hemşire.com

Anksiyete Sıklığı

Anksiyete belirtilerinin toplumumuzda görülme sıklığı %10-30 arasında değişmektedir. Anksiyete bozukluğunun genel toplumumuzdaki yaygınlığı %4 dolayındadır ve kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir.

Hastanede yatarak tedavi gören tıbbi hastalarda anksiyete belirtileri görülme oranı % 5-20 arasında iken, ayaktan tıbbi hastalarda bu oran %4-14 arasında değişmektedir.


Anksiyete belirtileri önceden hastaneye yatışı olan hastalarda, kadınlarda ve erken yaşlarda artmaktadır. Ayrıca kanserli hastalarda, diğer hastalara göre daha yüksek oranda anksiyete saptanmıştır.

Kanser hastalarında, başlangıçta, tanı ve kriz dönemlerinde, ameliyat öncesi dönemde anksiyete atakları daha sıklıkla görülürken; ameliyat sonrası dönemde ve tedavilerin ilerleme dönemlerinde depresif belirtiler ağırlık kazanmaktadır.

Yapılan çalışmalarda kanser hastalarında psikiyatrik bozukluk prevelansı % 9-60 arasında görülürken, standardize psikiyatrik görüşmeler ve tanımlayıcı kriterler uygulandığında bu oran %10-30 olarak değişmektedir.

Amerika’da kanser hastaları arasında %35-50'sinde psikolojik sorunlar belirlenmiştir. Kanser hastalarında psikolojik morbidite kullanılan metoda ve örneklemdeki hastalara göre değişim göstermektedir. Kanser hastalarının tedavilerinin ilk 2 yıl içerisinde %77'sinin anksiyete belirtileri yaşadığını belirtmiştir.

Değişik tipte kanser öyküsü olan hastalarda anksiyete bir ankete göre değerlendirildiğinde hastaların %48'inde anksiyete bozukluğu belirlenmiştir. Bununla birlikte bu hastalar tanımlayıcı kriterlere göre yeniden incelendiğinde sadece bu hastaların %18'i anksiyete bozukluğu tanı kriterlerini karşılamaktadır.

Kanserli hastalar incelendiğinde; anksiyetelerinin %21 azaldığını, %12 arttığını ve %67 stabil olarak kaldığını belirlemiştir. Sonuç olarak bazı insanlar kansere daha hızlı ve çabuk uyum sağlamayabilir ve tanıdan itibaren geçen zaman sürecinde anksiyete veya depresyon çok daha artabilir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar