Blog

E-Hemşire.com

Diyaliz Hemşireliği


Meslekte en az iki yıl çalışmış (tercihen dahiliye alanında), Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip hemşireler arasından görevlendirilir.

Hemodiyaliz ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.


Çalışılan Alan:
Hemodiyaliz

Görev, yetki ve sorumluluklar

- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar.

- Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimleri ilgililere bildirir.

- Hastayı üniteye kabul eder. Üniteye uyumunu sağlar.

- Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini planlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.

- Hastanın kendi kendine yönetim ve bakımını destekler. Hastayı hemodiyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise hemodiyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve hemodiyaliz merkezi hakkında bilgi verir. Hemodiyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir.

- Hasta ve yakınlarını hemodiyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir.

- Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir.

- Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizâtı hazırlar.

- Arteriovenöz fistül girişimini yapar.

- Hemodiyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, hemodiyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder.

- Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder, uygular, etki ve yan etkilerini gözler, komplikasyonlara karşı önlemler alır. Hastanın diyaliz sırasında ve sonrasında var olan ilaç uygulamalarını yapar ve kaydeder.

- Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri hemşire gözlem formuna kaydeder, nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder.

- Hastaların güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar.

- Enfeksiyon belirtileri saptandığında, ilgililere bildirir.

- İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır.

- Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder. Acil için gerekli olan malzemelerin yeterli malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

- Hemşirelik uygulamaları çalışır durumda olduğunu kontrol eder. Araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirir.

- İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder.

- Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder.

- Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini gerçekleştirir.

- Hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir, danışmanlık yapar.

- Hastanın öneri, istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir.

- Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar.

- Hastanın ölümü halinde hazırlanmasını ve morga götürülmesini sağlar. Diğer hastaların etkilenmelerini önleyici tedbirler alır.

- Hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla, gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol eder, belirlediği aksaklıkları ilgililere bildirerek giderilmesini sağlar.

- Hemşirelik ve hemodiyaliz hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara katılır.

- Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar