Blog

E-Hemşire.com

Hemşireliğin Temel İlkeleri

Önsöz

Irk, cins, mezhep, sınıf ve yaş farkı gözetmeksizin kişilerin bedensel, fiziksel, ruhsal ve toplumsal sağlığını korumak ve geliştirmek hemşirelik mesleğinin gereğidir.

Hemşirelik mesleğini seçecek ve öğrenimlerini tamamlama çabasında olan tüm meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Yirmi yılı aşan Hemşirelik Tekniği ve Esasları öğreticiliği, idareciliği ile geçen yaşantımın izlenimlerini bu kitabın tek tek her sayfasında buluyorum. Düşünüyorum. Duygulanıyorum. Seviniyorum.

Çünkü bugün Türkiye'deki tüm hemşirelik lisesi öğrencilerinin ve hatta öğrencilerin hizmetine sunulacak ve kitaplıklarında bulundurulacak nitelikte olan bu eserin bir kaynak kitabı olması amacıyla hazırlanması beni ayrıca mutlu kılıyor.

Yazarları kıymetli meslektaşlarımıza, bizlere böyle bir eseri kazandırdıkları için şükranlarımı sunarım. Memleketimizde dört yıllık hemşirelik eğitiminden sonra kazanılan diplomalar en müspet, en insancıl yollardan birinde insanlara hizmeti simgelemiş oluyor, şüphesiz.

Hemşirelik disiplini, bilim, sanat ve vicdan ilkelerine dayalı mevzuu hiç bir mesleğin mevzuu ile mukayese edilemeyecek kadar yücedir. Zira materyali ne taş, ne toprak, ne de yıldızlardır. Uğraşı sağlık ve yaratıkların en mükemmeli olan insandır.

İnsan, sıhhat denilen en kıymetli varlığını bazen geçici, bazen de bir ömür boyu kaybetmek aczindedir. Ağır bir hastalıkta iyileşmenin her zaman tıbbı bir başarı değil, anlayışlı bir hemşirenin sempatik desteğiyle bilgili ve becerili bakımının bir neticesi olduğu gerçektir.

Hasta olan kişilerin kaçınılmaz bir şekilde maruz kaldıkları depresyonu anlayıp bakımını buna göre uygulayacak zeki psikolog ve sosyologlar olmakla da yükümlüyüz.

Dolayısıyla, diğer birçok mesleğe oranla insan durumunun en kesin halleriyle uğraştığı insan gibi kompleks bir bütüne, bütünlüğünü bozmadan özelliklerine göre hizmet sunan bir mesleğin sorumluluğunu yüklenmiş kişilerdir hemşireler.

Hemşireler, insanlar dünyaya geldiğinde yanında ve öldüğünde de yine yanındadırlar. İnsanları çoğu kez gösteriş ve savunmadan sıyrılmış olarak en iyi, en kötü halleriyle görme şansına sahiptirler.

Bu nedenlerle hemşirelik öğretiminin köklü, sağlam ve bilinçli olması zorunludur. Bu ise her yönden yeterli ve yetenekli yönetici, öğretici, laboratuar, ders aracı, uygulama sahası ve ders kitaplarıyla mümkündür.

Bugün Türkiye'de hemşirelik mesleğinin yarım asırdan fazla bir geçmişi vardır. Fakat bugüne dek hemşirelik eğitiminde gerçekten kaynak olarak kullanılabilecek ve yukarıda temel ilkelerinin tümünü özetlemeye çalıştığım esasları güncel ve aktüel kapsamda işleyen yeni yayınlar veya tercüme kitaplar yoktur.

Tıbbın ve teknolojinin dev adımlarla sistemli bir şekilde ilerleyen koşullarında hasta bakımı yöntemlerinin de bu paralelde olması hem insan sağlığı, hem de mesleğin önem ve geleceği yönünden hiç kaçınılmaz bir gerçektir.

Bu kitabın seçiminde ve çıkmasında hizmetleri bulunan Sayın Doç. Dr. Eren Kum, Dr. Leman Birol, Muazzez Okay, NihaI Sipaher, Muzaffer Tuncay, Perihan Velioğlu'na ve terimlerin seçilmesinde yardımcı olan Amiral Bristol Hastanesi doktorlarına ve birçok sorumlulukları paylaşan eşim Dr. Halim Çeviker'e teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca kitabı hazırlama, tercüme etme ve matbaadan geçirme işlemlerini yürüten Redhouse Yayınevine, editör Robert Avery'ye ve çevirmenler Serap Bezmez ile Mehlika Yaylalı'ya Koç Vakfı Hemşirelik Fonu namına teşekkür ederim.

Eğer bu kitaptan bugünkü ve gelecek kuşaklar faydalanır ve hastalarımıza daha metotlu, daha bilinçli ve daha bilimsel bakım verilirse meslek hayatımda kendimi mutluluğa erişenlerden sayacağım.

Gülsevim ÇEVİKER
Amiral Bristol Hemşirelik Lisesi Teknik Müdürü
Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Danışma Kurulu Üyesi 

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar