Blog

E-Hemşire.com

Adli Hemşirelik

Sağlık hizmetleri bir ekip çalışmasıdır. Doktordan hemşireye, hasta bakıcıdan hastanede çalışan idari personele kadar herkes bu ekibin parçasıdır.

Günümüze kadar sadece klinik branşlarda görülen bu ekip çalışmasının, adli tıp alanında da olması gerektiği düşünülmektedir.


Aslında hemşirelerin adli olgularla tanışıklığı yeni değildir. Acil servislerde, yoğun bakımlarda, servislerde ve hatta polikliniklerde çalışan tüm hemşireler suç kurbanları ve failleri ile karşılaşmaktadırlar.

Farklı olan ise gördüklerini adli hemşirelik eğitim ve deneyimleri ile birleştirerek adli araştırmaların doğru, tam, daha güvenilir ve hızlı yapılmasına katkıda bulunmalarıdır.

Adli hemşirelik alanındaki en büyük sıkıntı ise görev tanımı ve fonksiyonlarının tam olarak tanımlanmamasıdır.

Her ne kadar meslek özellikleri ve etik ilkeler çerçevesinde işlevleri tanımlansa da, şu an için uygulamada yaygın olarak yer almamaları nedeniyle bu konuda net sınırlar çizmek zordur.

Türkiye’de hemşireler adli tıp konusunda eğitim almamaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi kaliteli bir sağlık hizmeti için hemşirelik temel eğitimi içinde mutlaka adli tıbbın temel konuları (deliller ve toplanması, yaralar vb) yer almalı, meslek içi eğitim, master ve doktora programları ile bu alanda gerekli bilgi ve becerilere sahip hemşirelerin yetiştirilmesi desteklenmelidir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar