Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelikte Psikolojik Danışmanlık

Hemşireler, hastane, okul, endüstri merkezi ya da ev ortamında kendilerine danışılan elemanlar rolünü yüklenirler. Danışmanlık yolu ile bireylere aileye ve topluma yol gösterir, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışırlar.

Ancak bu görevlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri ve güven aksettirebilmeleri için iletişim, ilişki, danışma yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Psikolojik danışmanlık için sahip olunması gereken nitelikler üç yönlü olarak değerlendirilebilir.

Bunlar; mesleki bilgiler, psikolojik danışma becerileri ve psikolojik danışmanın kişilik özellikleridir.

Mesleki bilgi ve danışma becerileri üniversitede verilebilirken, üçüncü boyut olan psikolojik danışmanın kişilik özelliği daha çok yaşadığı çevrenin etkisiyle şekillenir. Bu nedenle birçoğumuz psikolojik danışman olarak mesleki bilgi ve psikolojik danışma becerilerine sahip olurken, sahip olunması gereken kişilik özelliklerinden çok farklı olabilmekteyiz.

Psikolojik danışmanın meslek yaşamında oluşan bazı sorunlar bu kişilik özelliklerine sahip olunmadığından kaynaklanabilir. Örneğin bir psikolojik danışman gerçekleştirmek istediği amaçlarında sabırlı olamıyorsa, kararlı değil ise, tükenmişliğini onaramıyorsa problem yaşaması kaçınılmazdır.

Bir psikolojik danışmanın niteliği mesleki bilgi kadar önemlidir. Üniversiteden mesleki bilgi ve psikolojik danışma becerileri konusunda çok iyi donanıma sahip olarak mezun olduğu halde meslek yaşamında sırf sahip olduğu olumsuz kişisel niteliklerinden dolayı psikolojik danışmanlar başarısız oluyor. Çalıştığı ortamda dışlanıyor. Çatışma yaşıyor.

Bir Psikolojik danışmanının sahip olması gereken kişilik özellikleri ve yapısı

- İyi bir okuyucu olmalı ve okuduğunu değerlendirebilmeli.
- Kendini tanımalı, kendisiyle ilgili farkındalık geliştirebilmeli.
- Özeleştiriye sahip olmalı.
- Eleştiriye açık olmalı.
- Dinlemeyi bilmeli.
- Espiriye açık, mizah anlayışına sahip, espri yaparken karşısındaki ile dalga geçmemeli.
- Konuşma becerilerini geliştirmeye açık olmalı.
- Giyim kuşamı düzenli ve temiz olmalı.
- Bilim adamı düzeyinde olmasa da araştırmayı sevmeli.
- Yazar olacak kadar olmasa da arada yazmalı.
- Psikolojik danışmayı bir yaşam biçimi olarak kabul etmeli ve mesleğine adamalı. Bu şekilde mesleğini daha çok benimseyebilir ve sever.
- Planlı ve programlı olmalı.
- Değişime açık ve yeni şeyler denemekten korkmamalı.
- Alçak gönüllü olduğu kadar mesleğinde kendine güvenmeli.
- Danışmada sonuca gitmede aceleci olmamalı.
- Sosyal olmalı.
- Çalıştığı kurumda ki personelle diyaloğu seviyeli ve sürekli olmalı.
- Mesleği ile ilgili yapılan şakalara kızgın tarzda cevap vermemeli. Uygun ve kısa cümlelerle yetinmeli.
- Bulunduğu çevrenin kültürünü tanımalı ve anlayış göstermeli. Çatışma içinde olmamalı.
- Beslenme alışkanlığı olmalı. Sağlığına itina göstermeli. Yaşam biçimi düzenli olmalı.
- İçten gelen bir tebessümle, güler yüze sahip olmalı.
- Bilimsel düşünceye sahip olmalı.
- Problemler karşısında ve problemli kişiler karşısında problem çözme motivasyonuna sahip olmalı.
- Zaman zaman yaşanabilecek tükenmişliğini fark ederek önlemlerini almalı.
- Her şeyden önce mesleğimi seviyor muyum? Sorusuna yüksek sesle evet demeli.
- Aksiyon sahibi olmalı. Durağan olmamalı.
- Servise gelenle görüşürüm, gelmeyenle görüşmem anlayışı olmamalı.
- Rehberlik servisinden yararlanacak danışanların zaten çekingen yapıda olabileceklerini düşünerek,  servise çekecek projeler geliştirmeye çalışmalı.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar