HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Font Büyüklüğü

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği

En az iki yıl cerrahi alanında çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilirler.

Çalışılan Alan: Stoma ve Yara Bakım

Belirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Stoma ve Yara Bakım Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Görev yetki ve sorumlulukları;

- Görevlendirildiği alanlarda hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini ilgililere bildirir.

- Hastaya ve yakınlarına kendini tanıtır, Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu doldurur.

- Hekim ile işbirliği yaparak hastalığına ve yapılacak ameliyata ilişkin bilgi verir.

- Hastanın ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda psikolojik destek alması açısından yönlendirir. Gerekli durumlarda hastayı başarılı stoma ameliyatı geçirmiş hastalar ile tanıştırır.

- Ameliyattan önce yapılacak ameliyat türüne göre stoma bölgesini belirler.

- Hastaya ve olası stoma tipine göre ameliyat sonrasında kullanacağı ürünleri tanıtır.

- Ameliyat sonrası erken dönemde (24-48 saat) ostomi torbasını değiştirir, stomayı kanama, siyanoz gibi komplikasyonlar açısından değerlendirir, gaz ve gaita çıkışını kontrol eder, şeffaf torba yerleştirir.

- Hasta taburcu olana kadar hasta ve yakınına stoma ve yara bakımı (cilt temizliği, torbanın değiştirilmesi, pansuman yapımı vb.) yapabilme becerisini kazandırır.

- Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalara, gerekli durumlarda hasta yakınlarına kolostomi irrigasyon yapabilme becerisi kazandırır.

- Hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla günlük yaşam aktivitelerine yönelik (beslenme, cinsel yaşam, banyo yapma, ilaç kullanımı sportif faaliyetler, seyahat, iş yaşamı, atıkların yok edilmesi vb.) eğitim programları düzenler.

- Periyodik takiplerle hastayı komplikasyonlar konusunda bilgilendirir, komplikasyonların erken saptanmasını, bakımını ve hekimle işbirliği içerisinde tedavisini gerçekleştirir.

- Basınç ülserleri (yatak yarası) gelişmesini önlemeye yönelik bakım standartlarını belirleme, hasta, hasta yakınları ve hemşireyi eğitme gibi konularda gerekli tedbirleri alır.

- Yarayı değerlendirir (yaranın evresi, büyüklüğü, eksudanın niteliği gibi) ve yara bakımını yapar.

- Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım yöntemini değerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir.

- Stoma/Yara İzlem Formu geliştirerek bakım verdiği hastalara ilişkin hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Eğitim hemşiresi ile hemşirelerin stoma ve yara bakımı eğitimi konusunda eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

- Stoma ve yara bakımına ilişkin eğitim materyalleri geliştirir.

- Stoma ve yara bakım ürünlerinin belirlenmesinde görev alır.

- Hastaya destek sistemlerini öğretir (aile üyeleri, arkadaş grupları, sosyal destek birimleri).

- Stoma ve yara bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki gelişmeleri takip ederek bilgisini güncelleştirir ve uygulamaya aktarır.

- Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Stoma ve yara bakımı konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

- Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Stoma ve yara bakımında (tüm hemşirelik uygulamalarında) asepsi ilkelerine uyar ve uyulmasını sağlar.

- Stoma ve yara bakımının maliyeti, bakımda kullanılan ürünler, stoma ve yaranın hasta ve ailesi üzerindeki psikolojik etkisi vb. araştırmaları yapar, yapılanlara katılır.

- Hasta ve hasta yakınlarına taburculuk eğitimi verir, kaydeder.

- Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

Yorumlar
Bu Konu İçin Henüz Yorum Yapılmamış,İlk Yorumu Siz Yapın !
Yorum Ekle
İsim Soyisim
E-Mail
Yorum