HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
Onkoloji (Kemoterapi) Hemşireliği >> Onkoloji Hemşireliği Font Büyüklüğü

Onkoloji Hemşireliği

Kanser bakımı multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve onkoloji hemşiresi kanser bakımının önemli ve bütünleyici bir elemanıdır.

Onkoloji hemşireleri, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyon aşamalarında çok yönlü bir bakım sağlamaktadırlar.

Klinik uygulama, eğitim, danışmanlık ve yönetimin yanı sıra klinik araştırmalara katılım onkoloji hemşireliği alanlarını genişletmiştir.

Onkoloji hemşireleri akademik tıp merkezleri, onkoloji üniteleri, poliklinikler, muayenehaneler, evde bakım ve hospis merkezleri gibi birçok alanda çalışmaktadırlar.

Onkoloji hemşireliğinde kemik iliği nakli, radyoterapi, cerrahi onkoloji, toplum eğitimi, genetik risk danışmanlığı, önleme programları gibi birçok alt uzmanlık alanları oluşmuştur.

Tüm bu ortamlarda onkoloji hemşiresinin genel amacı hastalık süreci boyunca hasta ve ailesinin en üst düzeyde işlevlerini sürdürmelerini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Onkoloji hemşireliğinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve spritüel bakımı bütünleştirmesi beklendiğinden bu hemşirelik alanında şu öğeler tanımlanmıştır;

- Kanserle yaşamaya uyum sağlamada hasta ve aileye yardım etmek
- Kanser tedavisini uygulama ve yoğun kanser tedavi programları süresince destek bakım sağlamak
- Kanser ve tedaviye bağlı sorunları önlenmek ve yönetmek
- Tekrarlamış ve ileri evre hastalığı olan bireyler için semptom yönetimi; fiziksel, psikolojik ve sosyal destek sağlamak
- Kanser bakım hizmetlerini en uygun bakımı sunacak biçimde yönetmek
- Kanser bakımında hemşirelik uygulamalarını değerlendirmek ve araştırma yapmak
- Diğer sağlık çalışanlarına öneri, bilgi ve eğitim vermek
- Onkoloji hemşireliği uygulamalarının gelişimine yönelik liderlik yapmak

Kanser bir toplum sağlığı önceliği olup Avrupa Komisyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kanser bakımında eşitliği çeşitli şekillerde sağlamaya/geliştirmeye çalışmaktadır;

- Primer, sekonder ve tersiyer bakım arasında bütüncül bir hizmet sağlamak
- Primer bakıma odaklanmak
- Sağlık profesyonellerinin bilgi, uygulama ve eğitimini geliştirmek
- Ülkeler arasında araştırma koordine etmek
- Araştırma bulgularını yaymak

Bakımda eşitlik hedefine ulaşmada hemşirelerin diğer disiplinlerden meslektaşlarıyla birlikte kendi ülkelerindeki kanser hizmetleri için bir yapı oluşturmak için çalışmaları gerekmektedir.

Avrupa da kanser hemşireliğinin durumuna ilişkin yapılan çalışmada Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliğine (EONS) üye ülkelerde (22 ülkeden 20’si bu çalışmaya katılmış) onkoloji alanında çalışan hemşirelerin çalışma koşulları, eğitim, gelişimsel durumu incelenmiştir.

Ülkemizin de katıldığı bu çalışmada özetle elde edilen şu sonuçlar vurgulanmaktadır;

- Avrupa ülkelerinin çoğunda önemli düzeyde hemşire açığının olduğu,
- Mezuniyet sonrası onkoloji hemşireliği programlarının 20 ülkenin 16’sında bulunduğu, süresinin 6-24 ay (40-800 ders saati) arasında değişim gösterdiği ve kanser hemşireliği eğitim programlarında EONS’un çekirdek programından çeşitli şekillerde yararlanıldığı belirtilmiştir.
- Kanser hemşireliğinin 11 ülkede özelleşmiş bir alan olarak tanınmakta olduğu ve ücretlendirildiği belirtilmektedir.
- Palyatif bakımda hemşirelerin özelleşmiş/uzmanlaşmış rollerinin ülkemizin de içinde bulunduğu 3 ülke dışında diğer ülkelerde var olduğu belirtilmiştir.
- Kanserden korunma ve önlemede özelleşmiş rollerin yavaşça büyümeye devam ettiği;
- Master düzeyinde ileri düzey uygulama hemşireliği pozisyonlarının 4 ülkede var olduğu;
- Hemşirelik uygulama geliştirme ünite/bölümlerinin İngiltere ve İsveç gibi birkaç ülkede yaygın olduğu belirtilmektedir.

Kanser tedavisi çoğunlukla karmaşık birkaç tedavi modelitesinin birlikte kullanımını gerektirmekte ve uzun bir süreçte gerçekleştirilmektedir.

Tedaviler sırasında;

- Bakımın kaliteli ve güvenli olabilmesi,
- Tıbbi hataların en aza indirilmesi,
- Hastanın kanserle baş etmesinde güçlü kılınabilmesi,
- Tedavi sırasında oluşabilecek toksisite ve yan etkilerin önlenebilmesi ya da azaltılabilmesi,
- Palyatif bakım gereksinimlerinin sağlanabilmesi,
- Yeterli ve dengeli beslenmenin devam ettirilebilmesi,
- Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesinde desteklenebilmesi
- Ve bu doğrultuda hasta ve ailesinin eğitimi için hemşirelerin bu alanda formal bir eğitim almalarını gerektirmektedir.

Onkoloji hemşireleri hastalara yeni bilgileri aktarmak, bakım süresince destek olmak ve gerekenlerin yapılması için aileye yardımcı olmak ve bunların gerekçelerini anlamalarını sağlamak konusunda öncü kişilerdir.

Bakımın daha çok ev ortamında sağlanmasına bağlı olarak hasta ve ailenin de hastaya nasıl destek olacakları konusunu öğrenmeleri gerekmektedir.

Teknolojinin uzanabildiği yerler ve internet aracılığıyla tanı ve tedavi konsültasyonlarının yapılabilmesi dünyada kanser bakımının ulaşamadığı yerlerin sayısını çok aza indirmiştir. Eğitim de web temelli ve uzaktan eğitim yoluyla dünyanın her yerine götürülebilmektedir.

Onkoloji hemşireliğinde özelleşme, kanserli birey ve ailesine destek olmak ve bakımı geliştirmeye yöneliktir. Bu nedenlerle onkoloji hemşireliğinin özelleşmiş bilgi ve beceri gerektirdiği görüşü giderek kabul görmektedir.

Ancak hemşirelikte özelleşme bazı Avrupa ülkelerinde özellikle orta ve doğu Avrupa ülkelerinde halen benimsenmemektedir.

Onkoloji hemşireliğinde özelleşme ilk olarak 1950’li yıllarda başladığı söylenebilir. Amerika’da 1947 yılında Colombia Üniversitesi Nelson Öğretmenler Koleji tarafından master düzeyinde ilk onkoloji hemşireliği kursu verilmiş ve Onkoloji Hemşireliği Master Programı ilk olarak 1968 yılında Pittsburgh Üniversitesinde başlamıştır.

Amerika da ilk ulusal kanser hemşireliği konferansı 1973 yılında gerçekleştirilmiş ve 1975 yılında Amerikan Onkoloji Hemşireliği Birliği (ONS) kurulmuştur.

Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliği (European Oncology Nursing Society: EONS) 1984 yılında şu amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur;

- Avrupa ülkelerindeki kanser hemşireliği uygulamalarını geliştirerek kanserli hastalara sağlanan bakım kalitesini arttırmak

- Özel bir dal olarak kanser hemşireliğinin gelişimini desteklemek ve güçlendirmek

Halen 28 Avrupa ülkesinden 32 onkoloji hemşireliği derneği EONS’a üyeliğini sürdürmektedir.

Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği

Diğer ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de onkoloji hemşireliğinin kanser alanındaki ve hemşirelik mesleğindeki gelişmelere paralel bir gelişim gösterdiği söylenebilir.

Ülkemizde hemşirelere yönelik ilk onkoloji eğitimi 1987 yılında yapılmıştır ve bu toplantıya Amerika Ilinois Üniversitesinden katılan Marian Frederics Sayın Prof. Dr. Leman Birol’ü 1988 yılında Londra’da düzenlenen “Primer Sağlık Bakım Çalıştayı ve 5.Uluslararası Kanser Hemşireliği Konferansı” na davet etmiştir. Bu toplantıdaki tartışmalar sonucu kanserde erken tanının önemi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Onkoloji Kemoterapi Hemşirelerine Yönelik Belirlenen Eğitim Gereksinimleri;

- Erken tanı ve risk faktörleri
- Kemoterapi uygulama süresince korunma yöntemleri
- Terminal dönemdeki hasta bakımı
- Ağrı kontrolü
- Onkolojik problemi olan hasta ve aileleri ile iletişim
- Kanser hemşireliğinde son gelişmeler

Bu aktiviteleri gerçekleştirebilmek için organize olunması gereksinimi ve özellikle bu alanda çalışan mezun hemşirelere ulaşabilmek için onkoloji hemşireliği derneği kurulmasına karar verilmiştir.

Uzun çalışmalar sonucu Onkoloji Hemşireliği Derneği 13 Ekim 1989 tarihinde “Onkoloji Hemşireliği anlayışını ve bilgisini geliştirmek, bu bilgi ve anlayışı yaymak” amacı ile Ankara’da Sayın Leman Birol Başkanlığında 12 üye tarafından kurulmuştur.

Yorumlar
Daha fazla bilgi! [ Büşra Güzeller ] 27/02/2011
onkoloji hemşiresi olmak istiyorum.Ne yapmalıyım? [ ece akman ] 17/03/2011
nasıl ve nereden eğitim alabilirim [ ece akman ] 28/08/2011
bence çok sabırlı olmalısın bu alanda çalışa bilmek için [ byfoxx ] 27/01/2012
Yorum Ekle
İsim Soyisim
E-Mail
Yorum