HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
Hemşire Çalışma Alanları >> Eğitim Hemşiresi Font Büyüklüğü

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hemşiresi; hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl deneyimli ve yataklı tedavi kurumlarında çalışacak olan çalışan eğitim hemşireleri, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış hemşireler arasından her iki yüz elli hemşireye kadar bir eğitim hemşiresi, diğer kurumlarda ise her 20 hemşire için bir eğitim hemşiresi, hemşirelik hizmetleri müdürü tarafından görevlendirilir.


Hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesinden sorumludur. En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır.

Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Eğitim hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dâhil ek herhangi bir görev verilemez. Müdüre/ Başhemşireye bağlı olarak çalışır.

Eğitim Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

-) Müdüre/ Başhemşireye bağlı tüm çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirir.
-) Müdüre/ Başhemşireye bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.
-) Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle işbirliği yapar.
-) Yıllık eğitim bütçesini hazırlar.
-) Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda müdürlüğe bilgi verir ve görüşünü alır.
-) Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar.
-) Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar görüş bildirir.
-) Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur.
-) Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve sunar.
-) Müdürlüğün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım belgesi, kredi sistemi gibi) geliştirir ve yürütür.
-) Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemlerini geliştirir.
-) Eğitim materyali arşivi geliştirir.
-) Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık yapar.
-) Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
-) Güncel, mesleki yayınları izler ve hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapar/katılır.
-) Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirir.
-) Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır.
-) Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder.
-) Tüm çalışmalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

Yorumlar
hemşirelikte yüksek lisans yaptım, üniversitede öğretim elemanı olarak dışarıdan derslerde verdim,araştırmayı ve eğitmeyi seviyorum ancak çalıştığım kurumda torpilli olanlar bu alanda çalışıyor :( [ ayşe polat ] 02/02/2011
merhaba.bu görev tanımının yasal dayanağını öğrenebilirmiyim.çok önemli [ hilal eke abi ] 02/05/2011
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0120000/133/ KONU: Hizmet İçi Eğitim 04.01.2001/165 ............................ VALİLİĞİNE GENELGE 2001 / 7 04.01.2001/165 ............................ VALİLİĞİNE GENELGE 2001 / 7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bakanlığımızca hazırlanan 1986 gün ve 422 sayılı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereği Bakanlığımız bünyesinde çalışan personelin hizmet içi eğitim programlarına katılması zorunlu kılınmıştır. Ulusal Sağlık Reformu hedef, ilke ve stratejileri doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinde güvenilirlik, kalite ve verimliliğin artırılması, performans yükselterek çalışanların motive edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 1992 yılından beri Bakanlığımıza bağlı tüm yataklı tedavi kurumlarında hemşire, ebe ve sağlık memurlarına yönelik hizmet içi eğitim programları yürütülmekte ve bu programların kurumsallaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu programların düzenli olarak yürütülmesi için, muhtelif zamanlarda genelgeler gönderilerek il sağlık müdürlükleri bünyesinde hizmet içi eğitimleri koordine edecek hizmet içi eğitim il koordinatörü ile yataklı tedavi kurumlarında başhemşireliğe bağlı olarak hizmet içi eğitim hemşiresi görevlendirilmesi istenmişti. Hastanelerin hizmet içi eğitim hemşirelerince doldurularak üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen Hizmet İçi Eğitim Formlarının incelenmesinde ve illere yapılan gezilerdeki değerlendirmelerden anlaşıldığı üzere, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve rapor edilmesinde önemli bazı sorunlar yaşandığı görülmekte ve bu sorunlar nedeniyle hizmet içi eğitimlerin amacına uygun olarak yürütülemediği anlaşılmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesi ve hizmet içi eğitimlerin etkili olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hususların ivedilikle uygulamaya konulması gerekmektedir. - İl Sağlık Müdürü tarafından Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde; il genelinde hemşire, ebe ve sağlık memurlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek, denetim ve değerlendirmek, sorunların çözümünde gerekli desteği vermek ve hizmet içi eğitim hemşirelerinin koordinasyonunu sağlamak üzere hemşirelik bakımı, uygulamaları ve teknikleri hakkında geniş bilgiye sahip, tercihen hemşirelik yüksek okulu mezunu, en az beş yıl mesleki deneyimi olan, eğitim sertifikası bulunan bir hemşirenin (Hemşirelikte bilim uzmanlığı veya doktora derecesi olanlar tercih sebebidir.) “Hemşirelik Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim İl Koordinatörü” olarak görevlendirilmesi, - Hizmet içi eğitim il koordinatörünün koordinatörlük görevinden geçici ya da sürekli olarak ayrılması durumunda hizmetin devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, - İl genelindeki tüm yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının gelişimini sağlamak ve hizmette verimliliklerini artırmak üzere kurum başhemşiresinin teklifi ve başhekiminde onayı ile tüm devlet hastanelerinde; tercihen hemşirelik yüksek okulu mezunu, en az beş yıl mesleki deneyimi olan, eğitim sertifikası bulunan hemşireler arasından (Hemşirelikte bilim uzmanlığı veya doktora derecesi olanlar tercih sebebidir.) “Kurum Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi” olarak görevlendirilmesi, - Görevlendirilen hemşirelerin kurumunda uzun süre çalışacaklar arasından seçilmesi, bu hemşireye hizmet içi eğitim hizmetleri dışında zorunlu olmadıkça ek bir görev ve nöbet hizmeti verilmemesinin sağlanması, - Hizmet içi eğitim hemşirelerinin kurum içinde rahat çalışabilecekleri bir oda ile hizmet içi eğitim için gerekli araç-gereç ve eğitim materyalinin temininde gerekli kolaylığın sağlanması, - Kurum başhemşirelerinin 1983 tarih ve 499 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin başhemşirelerin görevlerini tanımlayan 129. Maddesinin (d) bendi gereği, hizmet içi eğitim programlarının oluşturulmasında hizmet içi eğitim hemşiresine destek olmaları ve personelinin hizmet içi eğitim programlarına katılımlarını sağlamaları, - Hizmet İçi Eğitim Formlarının (Form I, II, III, IV) açıklamalar dikkate alınarak doldurulması ve her üç ayda bir Hizmet İçi Eğitim İl Koordinatörü tarafından da değerlendirilerek sağlık müdürlüğünce Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Genelgenin çoğaltılarak tüm yataklı tedavi kurumların başhekim ve başhemşirelerine tebliğ edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim. Doç. Dr. Osman DURMUŞ Bakan EKLER: Hizmet İçi Eğitim İzleme Formu ( 8 Sayfa ) DAĞITIM: 81 İl Valiliğine [ KEZBAN ATAKOĞLU ] 07/12/2011
Yorum Ekle
İsim Soyisim
E-Mail
Yorum