HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
bakım planı

bakım planı

Evde Bakım Hemşiresi Görev ve Yetkileri
Evde bakım hemşiresi, evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. En az iki yıl servisünitede görev yapmış, öncelikle Bakanlıkça onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından seçilirler.Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;- Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.- Evde bakım hizmetine gereksinimi ol Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Süpervizör HemşireAkşam, gece saatleri ve resmi tatil günlerinde, hemşirelik hizmetlerinin yönetiminden Müdüre Başhemşireye karşı sorumlu olup meslekte dört yıl çalışmış, tercihen lisans mezunu hemşireler arasından Müdür Başhemşire tarafından görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay çalışarak boş olan bir özel dal hemşireliğine veya sorumlu hemşireliğe görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.- Kurumun ve Müdürlüğün vizyon, misyo Devamı»»
Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. En az üç yılı servisünitede olmak üzere, hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Birim Evde Bakım Ünitesi Devamı»»
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
En az iki yıl ameliyathane hemşiresi ve en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Sterilizasyon merkezi sorumlu hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dhil ek herhangi bir görev verilemez.Çalıştığı Birim Sterilizasyon MerkeziBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüSterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Görev Yet Devamı»»
Sağlık Ekipleri ve Hemşirelik
Halka sağlık bakım hizmetleri sunmak için çeşitli pratisyenlerin çabaları gerekir. Günümüzde geniş kapsamlı ve sürekli bakıma önem verilmektedir. Kısmi bakımdan sakınmak için, hizmetleri düzenleyecek, ayarlayacak ve dağıtacak bir araç olarak sağlık ekibi gelişmiştir.Sağlık ekibinde, ayırıcı bir özellik olarak, tüm pratisyen gruplarından temsilci vardır ve üyeleri mesleklerine ilişkin hizmetleri sunmada karşılıklı dayanışma ve işbirliği halinde çalışır.Örneğin doktor, teşhis ve tedaviyi saptama ve kendi alanına Devamı»»
Hastalık ve Hastalık Davranışları
Hastalık yalnızca bir rahatsızlık sürecinin varlığı değildir. Hastalık, bireyin fiziksel, ruhsal, entelektüel sosyal gelişim evrelerinde ya da spritüel fonksiyonlarında gerileme veya azalmanın meydana gelmesidir.Hasta olan bireylerin davranışları, kendi vücutlarını algılama, hastalık semptomlarını tanımlama ve yorumlama ile ilişkilidir. Örneğin, lösemi tanısı koyulmuş ve tedaviye cevap veren bir birey, kendini hasta olarak algılamayabilir ve günlük yaşamına devam edebilir. Buna rağmen göğüs kanseri tanısı almış, ameliyata haz Devamı»»
Hemşirelik Bakımı ve Planlama
Hemşirelik bakımının planı, gerçek hemşirelik bakımı olan hemşireliğin aracılığına kılavuz olur.Hemşirelik bakımını hastayla işbirliği yaparak planlama, üstün nitelikli hemşireliğin temel bir bölümüdür.Hastayı işin içine sokmanın, hastanın kendi sağlığı için ve yüksek düzeyde bir iyilik sağlama ve bunu sürdürmede daha fazla bağımsızlık kazanması için hastaya daha çok sorumluluk yükleme cesareti verme gibi ek bir yararı vardır.Hemşirelik bakımını planlamanın amacı hastanın yüksek düzeyde bir sağlık kaza Devamı»»
Hemşirelik Bakım Planı
Hemşirelik bakım planı, hemşirelik bakımı kılavuzu veya tasarısıdır. Çoğunlukla sağlık kuruluşlarının yararlı olan ve kullanımı desteklenen, kendine özgü hemşirelik bakım planı formları vardır.Hemşirelik literatürün de bu formlar için pek çok öneriler bulunur. Herhangi bir form için gereken bilginin, her hasta için uygun ve tam olmayabileceği unutulmamalıdır. Bunun için hemşire her hasta için gereken uyarlamaları yaparak formu kullanacaktır.Tam bir hemşirelik bakım planındaki temel bilgiler şun Devamı»»
İyi Bir Hasta Bakımı İçin
- Sağlığı etkileyen faktörler ve sağlık,- Hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyen prensipleri,- Hijyenik değerlendirmede deri, saç, tırnaklar ve ayakların bakımı, hastayı rahatlatmak amacı ile masaj yapmak,- Deri bütünlüğünün bozulmasındaki risk faktörleri, yatak yaralarının önlenmesi ve bakımı,- Yatağa bağımlı hastada tam yatak banyosunun amaçları, kullanılan araçlar ve uygulanışı bilinmelidir.Hijyen, sağlığ Devamı»»
Hemşirelik Aracılığı
Hemşirelik AracılığıHemşirelik aracılığı, hemşirelik süreci sisteminin en son alt sistemidir. Hemşirelikte hemşire, hastaya sağlık-hastalık sorununda yardımcı olmak için aracılık yapar. Hemşire sorunu çözümlemek için yardım ederek, sorun ile çözüm arasına girer.Hemşirelik bakımında hastanın büyük ölçüdeki katkısı önemlidir. Hemşire bir birey, aile veya çevreyi ele aldığında, hastanın katılması ba Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve birimler arası koordinasyonun sağlar. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olmalıdır. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Alan Evde BakımGörev, yetki ve sorumlulukları- Belirlenen politika, hedef ve kurallar doğrultusunda evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.- Devamı»»
Yoğun Bakım Hemşireliği
Çalışma Alanı Yoğun BakımBelirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Görev, yetki ve sorumlulukları;- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar uyulmasını sağlar.- Acil durumları saptayarak görevine uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder, acil müdahale malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlar.- Yoğun bakım ekibi, hasta ve hasta yakınları ile işbir Devamı»»
Özel Bakım Hemşireliği
Çalışılan Alan Özel Bakım ve RehabilitasyonÖzel Bakım Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Kabul edilen hasta ve yakınlarına kendini tanıtır, hastanın uyumunu sağlar.- Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder.- Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını d Devamı»»
Acil Bakım Hemşiresi
Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.Acil bakımda yürütülen hemşirelik işlevleri diğer klinik alanlardaki hemşirelik işlevlerine benzerlik göstermekle birlikte çok sayıda bağımsız faktörün varlığı hemşirenin görev ve uygulamalarını karmaşık hale getirmektedir.- Zamanın sınırlı olması,- Kişilerin durumlarının acil olması,- Sınırlı bilgi elde edilebilmesi,- Ameliyathane, yoğun b Devamı»»
Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği
Hemşirelik okullarında gerek mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası onkoloji konusunda yeterli eğitim verilmemektedir.Onkoloji hemşireliği konusunda uzmanlaşmış, özellikle klinikte özelleşmiş, uzmanlık veya doktora düzeyinde eğitime sahip eğiticiler bulunmamaktadır.Mezuniyet sonrası eğitim eksikliklerini giderecek sürekli, hizmet içi eğitim programları düzenlenmemektedir.Özellikle klinikte çalışan hemşirelerin eğitim eksikliklerini karşılayacak kısa veveya uzun süreli sertifikaya yönelik Devamı»»
Acil Hemşiresi
Acil Hemşiresi, Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün Başhemşireliğin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda acil servisteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Acil Hemşiresi Görev Yetki ve Sorumlulukları- Mevcut duruma odaklaşan uygun fiziksel muayene yapma ve kayıt etme,- Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme,- İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma, acil girişimde bulunma, Devamı»»