HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Tanı

Tanı

Evde Bakım
Gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakım hizmetlerinin verilmesine evde bakım denir.Evde bakım hizmetlerinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca Devamı»»
Psikolojik Savunma
Savunma MekanizmalarıSavunma mekanizmaları, engelleme veya çatışma yoluyla doyumsuz kalan ihtiyaçların ortaya çıkardığı kaygı durumlarıyla baş edebilmek için, sorunu gündeme getirmeden, bilinçsizce başvurulan mekanizmalar olarak tanımlanmaktadır.Savunma mekanizmalarında, insanın bir dereceye kadar kendini aldatması, savunmadan çok, bir nevi avunma içine girmesi söz konusudur. Nitekim bu mekanizmaların kullanılması durumunda insanın kaygı düzeyini azaltan faktör de, algılamadaki bu değişiklikti Devamı»»
Yeni Hemşirelik Yönetmeliği
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikteki ifadeler ve tanımlar;Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan her alanda görev yapan hemşireleri kapsayan yönetmelik, sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre g&oum Devamı»»
Hemşirelikte Eşitlik
Türkiye henüz erkek hemşire kavramına yeterince alışamadı ama mahkeme, “hemşirelikte kadın ve erkek aynı hukuki konumdadır” dedi.Anayasa Mahkemesi, hemşirelik mesleğinin icrası bakımından kadınlar ve erkeklerin aynı hukuki konumda bulunduklarını belirtti.Anayasa Mahkemesinin, Hemşirelik Kanunu·nun 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ··...kadınlardan…·· sözcüğünün iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazetede yayımlandı Devamı»»
E-hemşire; hemşire ve sağlık bakım personel ihtiyacınız için hizmetinizde.
HOŞGELDİNİZ Tüm hemşirelerimiz, sağlık çalışanları ve sağlık bakımlarında onlara ihtiyaç duyanlar için hazırlanan bu siteyi ziyaret eden herkese hoş geldiniz diyoruz.Portalımız sizlerin bilgi, deneyim ve önerilerinize açık olup, paylaşımlarınızla zenginleşecektir.Portalımızda Sağlık bakım personelliği ve hemşirelik alanında yapılan çalışmalar ve yenilikleri sizlerle paylaşarak, sağlık bakım ala Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi Görev ve Yetkileri
Evde bakım hemşiresi, evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. En az iki yıl servisünitede görev yapmış, öncelikle Bakanlıkça onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından seçilirler.Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;- Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.- Evde bakım hizmetine gereksinimi ol Devamı»»
Hemşirelik
Öteden beri kadınlarımızın hakları mücadele ederek almadıkları söylenir. Oysa sağlık alanında durum farklıdır. Sağlık alanında cinsiyete dayalı ayrımcılık ne yazık ki sürmektedir.Günümüzde hala, yüksek eğitimi hemşirelik için lüks görenler bulunmaktadır. Bunlar hemşireliğin pek fazla bilgi ve beceri gerekmediğine inanırlar. Sevecenlik ve özveri gibi bazı niteliklere sahip olmanın, iyi hemşire olmak için yeterli olduğu görüşündedirlerCumhuriyet Döneminde hemşireliğin gelişimini, meslekleşme ölçütlerinden olan e Devamı»»
Hemşirelik Kitapları
-Temel İlk YardımProf. Dr. Fethiye Erdil, Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik 2009-Hemşirelikte Etkinliğe Doğru EylemÇev. Ed. Saadet Ülker 1995-12 Mayıs 2006 Dünya Hemşireler Günü "Özel Baskı"Hemşirelik ve Türk Hemşireliği Birl. Saadet Ülker, Gülseren Kocaman, Özlem Özkan 2006-Yenidoğan Resüsitasyonu ve Hemşirenin RolüZümrüt Başbakkal, Münevver Kılıç 1995-Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı Devamı»»
Hemşirelik Bakım ve Yaklaşımı
Hemşirelik hizmetlerinde hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik özellikle hasta eğitimi ve iletişim konularında hizmet içi eğitimler verilmesi ve uygulamada bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir.Bireylerin hastalığa ve hastaneye uyumunu arttırmak ve sağlık düzeyini yükseltmeye çalışmak sağlık hizmetlerinde kaliteyi ön plana çıkarmıştır.Sağlık hizmetlerinde kalite, uluslar arası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra tüm hizmet süreçlerinde hastaların bekle Devamı»»
Ülkemizde Hemşirelik
Ülkemizde hemşirelik, sağlık hizmeti veren ekip üyelerinden biri olarak önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor.Hemşire, toplumumuzda doktor yardımcısı gibi algılanıyor; sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu dile getirilse de bu söylem uygulamaya yeterince yansımıyor.Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür ve her sağlıklıhasta birey için çalışır.Hemşire Ne Demektir?Sağlık eğitim ve ö Devamı»»
Hemşirelikte Psikolojik Danışmanlık
Hemşireler, hastane, okul, endüstri merkezi ya da ev ortamında kendilerine danışılan elemanlar rolünü yüklenirler. Danışmanlık yolu ile bireylere aileye ve topluma yol gösterir, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışırlar.Ancak bu görevlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri ve güven aksettirebilmeleri için iletişim, ilişki, danışma yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.Psikolojik danışmanlık için sahip olunması gereken nitelikler üç yönlü olarak değerlendirilebilir. Devamı»»
Evde Bakım Hizmet Çeşitleri
Hemşirelik Hizmetleri- Hastanede ve evde planlı hemşirelik bakımı- Girişimsel hemşire ziyareti- Prematüre, yeni doğan bebek bakımı ve aile eğitimiHemşirelik hizmetleri; lise, ön lisans ve lisans eğitimi almış kendi branşlarında deneyimli uzman hemşirelerimizce verilmektedir.Hekimlik Hizmetleri- Uzman doktor ziyareti- Aile hekimi ziyareti- Telefonla danışmanlık- Tıbbi girişimlerTerap Devamı»»
Hemşirelik ve Danışmanlık
Hastane, okul, endüstri merkezi ya da ev ortamında hemşireler, kendilerine danışılan elemanlar rolünü üstlenirler. Danışmanlık yolu ile bireylere aileye ve topluma yol gösterir, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışırlar.Ancak bu görevlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri ve güven aksettirebilmeleri için iletişim, ilişki, danışma yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.İletişim teknik ve yöntemlerden yararlanarak danışma, bir güven ve anlayış ortamı içerisinde, yüz yüze gö Devamı»»
Alkol Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik
Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik protokol olmasa da yapılan araştırmalarda bu alanda çalışanların tecrübelerini paylaşması ve branşlaşmanın önemi vurgulanmaktadır.Tedavi iki şekilde yapılmaktadır;Yatarak tedavi Ayaktan tedaviYatılı tedavi;Bağımlının çeşitli yollarla tedaviye başvurup yatışına karar verilmesi ile birlikte, poliklinikten başlayıp adım adım ilerleyen her bölümde Devamı»»
Sağlıklı Doğal Yağlar
Sağlıklı olmak için yağ tüketiminden fazlasıyla kaçınmak aslında sağlıksız bir yaşamın kapılarını açıyor. Önemli olan yağları çok iyi tanımak, hangisinin sağlıklı olduğunu bilmek dolayısıyla doğru yağları tüketmek ve ideal dengede almak.Şimdiye kadar bize hep sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsak yağ tüketimini en az seviyede tutmamız öğretildi. Yağlardan ne kadar çok kaçınırsak o kadar iyidir diye bildik. Oysa yaşamak için yağa ihtiyacımız var.İnsan vücudunun günlük enerji tüketimi için yağ almamız gerekiyor. A Devamı»»
Vitamin Kullanımı
VitaminlerVitaminler, birçok fizyolojik olayda anahtar rol üstlenen moleküllerdir. Vitaminler insan vücudu tarafından sentezlenemedikleri için besinlerden sağlanması gerekmektedir.Vitaminlerin isimleri latincede hayat anlamına gelen vita ve nitrojen içeren anlamına gelen amine kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Aslında günümüzde bilinen bütün vitaminler nitrojen içermez fakat ilk bulunan vitaminler içerdiği için isim bu şekilde kalmıştır.Sağlıklı bireylerde gıdalara Devamı»»
Sağlık Personellerinin Sorunları
Sağlık Personellerinin SorunlarıKoruyucu sağlık hizmetlerinin ağırlık kazandığı bir sosyalleştirme politikası, sağlıkçıların daha çok toplum içerisinde çalıştırılmasını hedefler.Sağlığı kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu sormak isterseniz, hastalananlara, onların en yakınlarına ve bir de sağlık personeline sorun.Sağlık personeli öyle acı yüklü olguları yaşamaktadır ki, hastalarının yaşadığı açmazı içinde hissetmektedir, kuşkusuz hasta ve yakınlarından çok daha fazla deneyimli Devamı»»
Hemşirelik Kanununda Yapılan Düzenlemeler
Hemşirelik Kanununda Yapılan Düzenlemeler- Artık erkekler de hemşire olabilecektir.- Hemşirelik için lisans mezunu olma şartı getirilmektedir.- Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenecektir.- Lisansüstü eğitim alanlar "uzman hemşire" olacaktır.- Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitim alanların önceliği olacaktır.- Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı hemşirelik programı olarak değ Devamı»»
Adli Hemşire Çalışma Alanları
Adli birimlerin en yeni çalışma alanlarından birisidir Adli hemşirelik. Adli hemşirelik alanındaki en büyük sıkıntı görev tanımı ve fonksiyonlarının tam olarak yapılmamış olmasıdır.Her ne kadar meslek özellikleri ve etik ilkeler çerçevesinde işlevleri tanımlansa da, şu an için uygulamada yaygın olarak yer almamaları nedeniyle bu konuda belirli sınırlar çizmek zordur.Batı ülkelerinde hemşirelik uygulamaları arasında belirgin rol değişiklikleri bulunmakla birlikte bazı ülkelerde adli hemşireliğin çalışma Devamı»»
Hemşirelik Mesleği Hakkında
Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar Hemşirelik Yüksekokulları.Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş olanlara, yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.Hemşirelik pr Devamı»»
Nörolojik Rahatsızlıklar
Serebrovasküler Hastalıklar CVASVOSerebrovasküler hastalık için strok ya da Appoplexy terimleri de kullanılmaktadır. Beyin kan akımıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili ani ortaya çıkan fokal nörolojik bozukluklardır.CVA klinikte üç şekilde görülmektedir.- Tromboz- Emboli- KanamaTrombozAteroskleroz nedeniyle arter lümeninin daralması söz konusudur.Etiyoloji; Devamı»»
Sağlık Ekibi ve Sağlık Bakım Sistemi
Sağlık Bakım Sistemi; sağlık bakımı, tıbbi tedavi bakım, rehabilitasyon ve tüm destek hizmetlerinin tümünün topluma sunulması anlamında kullanılan bir terimdir.Sağlık sistemi; ülke genelinde var olan toplumsal ve kamu sektörü kaynaklarına, halkın katılımı ile bireye sağlıklı, mutlu, üretken ve nitelikli bir yaşam sağlamayı amaçlayan, sağlık sorunlarını en aza indirgeyecek örgütsel, çoğulcu bir sistemin alt bölümüdür.Toplumların politik, sosyal, ekonomik, kültürel etmenlere bağımlı olarak değişebilir sa Devamı»»
Okul Sağlığı Hemşireliği
Okul Sağlığı Hemşiresi, Öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim OkullarOkul Sağlığı Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları- Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bilirdir.- Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda Devamı»»
Evde Diyaliz Devri
Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu·nun SGK gerekli yasal düzenlemeleri yapmasının ardından ülkemizde evde diyaliz dönemi başladı.Nefroloji Bilim Dalı Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Başçı, uygulamaya ilk defa İzmir·de 4 hastayla başlandığını açıkladı.Uzmanlar tarafından verilen eğitimin ardından hastalar evlerinde kendi başlarına diyalize girebiliyorlar. Özel diyaliz merkezleri evde diyalize girmek isteyen has Devamı»»
Uğraşı Terapisi
İ.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde 10 yıldır yürütülen çalışmalar, şizofren hastalarının, uğraşı terapisiyle yaklaşık yüzde 20 iyileştiğini ortaya koydu.Şizofreni, ağır anksiyete ve bipolar tiftik bozuklukları görülen hastaların tedavilerinde uğraşı terapisi önemsenmektedir.Hastanın işlevselliğinin artırılmasında ve yeniden topluma kazandırılmasında uğraşı terapisi önemli. Hastalara usta öğreticiler eşliğinde uğraşı terapisi tedavisi uygulanıyor.Hastalık döneminde sadece iç Devamı»»
Aile Hekimliği Çalışmaları
Ülkemizde aile hekimliği adım adım yaygınlaşıyor. Aile hekimliği çalışmalarının bu yıl içinde tüm illere yayılması planlanıyor.Öncelikle Düzce de başlatılan aile hekimliği çalışmalarının bu yıl içinde tüm illere yayılması planlanıyor."Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği"nde yapılan yeni düzenlemeyle, vatandaşın sağlık hizmetine kolay ulaşması hedefleniyor. Yeni düzenlemede, aile hekimi ve vatandaş ya Devamı»»
Bazı Hemşirelik Hizmet Alanları
-Klinik Hemşireliği -Yoğun Bakım Hemşireliği-Ameliyathane Hemşireliği-Acil Servis Hemşireliği-Hemodiyaliz Hemşireliği-Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği-Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği-Diyabet Eğitim Hemşireliği-Organ Nakli Koordinatör Hemşireliği-Endoskopi Hemşireliği-SFTBronkoskopi Hemşireliği-Göz-Anjio HemşireliğiKlinik HemşireliğiBireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürm Devamı»»
Danışman Olarak Hemşire
Hemşireler, hastane, okul, endüstri merkezi ya da ev ortamında kendilerine danışılan eleman rolünü yüklenirler.Danışmanlık yolu ile bireylere aileye ve topluma yol gösterir, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışırlar.Ancak bu görevlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri ve güven aksettirebilmeleri için iletişim, ilişki, danışma yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.Danışma, iletişim teknik ve yöntemlerden yararlanarak, bir güven ve anlayış ortamı içerisinde, Devamı»»
Çocuk İstismar ve İhmalinde Hemşirelik
Çocuk İstismarıÇocuk istismarı child abuse veya çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve veya emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlardır.Çocuk İhmaliÇocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygu Devamı»»
Nöroloji Ve Hemşirelik
Hastanelerde güvenli ortamın sağlanması hastayı ikincil yaralanmalardan korumak için önemlidir. Bu ortamın sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem kazanır. Hastanelerde en sık görülen ikinci yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir.Düşmelere özellikle yaşlılarda, kas, iskelet ve sinir sistemi bozukluklarında daha sık rastlanır. Bu nedenle düşme riski yüksek olan hastaların belirlenmesi ve hastanın bağımsızlığını gereksiz yere kısıtlanmadan önlemler alınması gerekir. Devamı»»
Okul Hemşireliği
Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu okul hemşireleri görev yapacak.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağına göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında okul hemşiresi de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve Devamı»»
Adli Hemşirelik
Sağlık hizmetleri bir ekip çalışmasıdır. Doktordan hemşireye, hasta bakıcıdan hastanede çalışan idari personele kadar herkes bu ekibin parçasıdır.Günümüze kadar sadece klinik branşlarda görülen bu ekip çalışmasının, adli tıp alanında da olması gerektiği düşünülmektedir.Aslında hemşirelerin adli olgularla tanışıklığı yeni değildir. Acil servislerde, yoğun bakımlarda, servislerde ve hatta polikliniklerde çalışan tüm hemşireler suç kurbanları ve failleri ile karşılaşmaktadırlar.Farklı olan Devamı»»
Hematoloji Aferez Hemşireliği
Aferez, hasta veya donörün kanının içindeki bileşenlerin ayrıştırılması işlemine verilen addır.Örnek vermek gerekirse; sürekli trombosit nakli gereken bir hastaya tam kan nakli yapıldığında hastada diğer bileşen değerleri normal olduğu halde tam kan nakli yapıldığı için değerler yükselir. Bu da yan etkiler yapar.Bunun önüne geçebilmek için kan verecek donörden sadece hastanın ihtiyacı olan bileşenler alınır.Bu işlem sırasında makineye bağlı olursunuz ve istenen bileşen alındıktan sonra kan bağı Devamı»»
Ameliyat Hemşireliği
Hemşirelik yurtdışında onlarca alt branşa sahip bir meslek dalıdır. İşkur tarafından sadece hemşirelik adı altında bir tanım yapılmıştır.Hemşireliğin alt branşları;Acil Tıp Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği,Anestezi Hemşireliği,Doğum Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği Oncology Nursing,Ortopedi hemşireliği Orthopaedic nursing,Zihni Sağlık Hemşireliği,Ameliyat Hemşireliği Cerrahi Hemşire, Seyahat Hemşireliği vs. gibi alt bran Devamı»»
Hemşirelik Ahlâkı
Hemşirelikte, var olan bir durumda en iyi uygulamayı belirlemek her zaman kolay değildir. Hemşire, hastaya bakım verirken ve hekim istemlerini uygularken, kurumsal politikalarla, mesleki standartlarla ve yasalarla karşı karşıyadır. Ancak, kendi iç sesini de dinlemelidir.Etik, insan davranışlarında neyin iyi, kötü, doğru ve yanlış olduğunu belirlemeye çalışan bir felsefe dalıdır. Bugün, sağlık bakım alanında çok fazla sayıda ahlaki ilke yayınlanmıştır. Kronik hastalığı olan hastaların y Devamı»»
Gürültü ve Sağlığımız
Giderek daha sesli daha gürültülü bir dünyada yaşadığımızın sanırım siz de farkındasınız. Evlerimizde de dışarıda da hoşlanmadığımız hatta bizi rahatsız eden, sağlığımızı etkileyen sesler her geçen gün artıyor.Fransız bilim adamı Robert Koch un bundan tam 100 sene önce Bir gün gelecek insanlar kolera ve veba gibi gürültüye karşı da amansız bir mücadele verecekler. dediği günlere geldiğimize şüphe kalmadı.Bu istenmeyen hatta sağlığımızı etkileyen yüksek sesler modern hayatın getirdiği çevre sorunlarından bi Devamı»»
Eğitim Hemşiresi
Eğitim Hemşiresi; hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl deneyimli ve yataklı tedavi kurumlarında çalışacak olan çalışan eğitim hemşireleri, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış hemşireler arasından her iki yüz elli hemşireye kadar bir eğitim hemşiresi, diğer kurumlarda ise her 20 hemşire için bir eğitim hemşiresi, hemşirelik hizmetleri müdürü tarafından görevlendirilir.Hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programl Devamı»»
Hemşire Görev ve Tanım Çalışması
Yapılan çalışmalar ile Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hemşirelik hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacı ile hemşirelik hizmetlerinde daha kaliteli bir hizmet sunmak hedeflenmektedir.Sosyal yaşam sağlık hizmetlerinde temel insan gücü olarak tanımlanan hemşirelerin hasta bakımına odaklanmaları sağlanmalıdır. Sağlık alanında hızlı bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu günümüzde hemşirelik hizmetlerinin uygulamaya konulması yaşanan dönüşümün başarısını artıracaktır.Ülkemizde hemşirelerin görev tanımları Devamı»»
Hemşire Görev Tanımı Yapılan Alanlar
-. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü -. Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı -. Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Supervisör Hemşire-. Eğitim Hemşiresi-. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi-. Diyabet Eğitim Hemşiresi-. Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi-. Nütrisyon Hemşiresi-. Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi-. Ameliyathane Hemşiresi Dolaşan ve Steril Hemşire-. Servis Sorumlu Hemşiresi-. Servis Hemşiresi-. Poliklinik Sorumlu Hemşiresi-. Poliklinik Hemşir Devamı»»
Hemşirelerin Çalışma Alanları
- Sağlık ocağı- Dispanser- AÇSAP- VSD- Sıtma Savaş Dispanseri- Cüzam-Lepra Savaş Dispanser- Deri ve tenasül Hastalıkları dispanser- KETEM Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezi- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi- Toplum Sağlığı Merkezi- Aile Hekimliği Birimi- Sağlık Merkezi- Kurum Tabiplikleri- Ruh Sağlığı Dispanseri- Okul Sağlığı Hemşireliği- İş Sağlığı Hemşireliği- Devamı»»
Hemşire Görev Tanımları Yönetmeliği Tarafları
-YÖK-MEB-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği-Adalet Bakanlığı-Dernekler-Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü-Personel Genel Müdürlüğü-AÇS-AP Genel Müdürlüğü-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Avrupa Birliği Daire Başkanlığı -Hukuk Müşavirliği-Birlik Türk Diş Hekimleri BirliğiGenel Gerekçe Hemşire Görev Tanımları YönetmeliğiAB mevzuatına uyum çerçevesinde ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesind Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
1. BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.KapsamMadde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiyede hemşirelik yapma hakkını kazanmış olup, tüm kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan hemşireleri Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Süpervizör HemşireAkşam, gece saatleri ve resmi tatil günlerinde, hemşirelik hizmetlerinin yönetiminden Müdüre Başhemşireye karşı sorumlu olup meslekte dört yıl çalışmış, tercihen lisans mezunu hemşireler arasından Müdür Başhemşire tarafından görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay çalışarak boş olan bir özel dal hemşireliğine veya sorumlu hemşireliğe görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.- Kurumun ve Müdürlüğün vizyon, misyo Devamı»»
Diyabet Eğitim Hemşiresi
En az iki yıl iç hastalıkları alanında olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış ve tercihen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Diyabet Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır. Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Diyabet eğitim hemşiresine görevlerinin dışında nöbet dhil ek herhangi bir görev ve Devamı»»
Nütrisyon Hemşiresi
Meslekte en az iki yıl çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Nütrisyon Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip, kurumunda hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.En az iki yıl süreyle bu görevde çalışır. Müdürlük tarafından yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Nütrisyon hemşirelerine görevlerinin dışında, nöbet dhil ek herhangi bir görev verilemez. Devamı»»
Poliklinik Hemşireliği
Poliklinik Sorumlu Hemşiresi Poliklinikteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Çalıştığı Birim Poliklinik ÜnitesiBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Kendisine Bağlı Kadrolar Poliklinik HemşireleriPoliklinik S Devamı»»
Sağlık Ocağı Hemşireliği
Sağlık Ocağı Sorumlu HemşiresiKurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık ocağı sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş kişiler arasından seçilir.Çalıştığı Birim Sağlık OcağıBağlı Bulunduğu Birim Devamı»»
Sağlık Eğitiminin Gerekliliği
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirme çabalarının başarısı kuşkusuz insanların bilgi, düşünce ve değer yargılarının değiştirilmesi ile mümkündür.Sağlık eğitimi, bu değişimde, bireylere ve toplumlara sağlık sorunlarını fark ettirir, sorunların çözümü için alternatifler gösterir. Davranışları istendik yönde değiştirir. Varılacak amaçları belirler, yeni uygulamaları ve yöntemleri benimseyerek, değişimlere uyum yeteneklerini arttırmaya çalışır.Öte yandan bireylerin ya da grupların henüz farkında olmadı Devamı»»
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
Ağız Bakımı ve Diş SağlığıAğız, günlük yaşam içinde defalarca yaptığımız, konuşma, yemek yeme, gülme gibi aktiviteleri yapan temel organdır. Bu nedenle, ağız hijyeni bireyin benlik saygısını, konuşmasını, beslenmesini ve genel olarak kendisini iyi hissetmesini doğrudan etkiler.Ağız hijyeni uygulamaları, ağız içindeki yapıların Diş, dişeti, dil vb. temizlenmesi, ağız içi enfeksiyonlarının önlenmesi, temizlik ve rahatlık duygusu Devamı»»
Özel Ağız Bakımı
Hastalıklar, kullanılan ilaçlar vb. nedenlerle vücut direncinin düşmesi sonucu, fırsatçı mikroorganizmalar ağız içinde enfeksiyon oluşturabilir ya da oluşma riski meydana getirebilir. Ağız mukozasında oluşabilecek ya da oluşan problemler nedeniyle özel ağız bakımı uygulanmalıdır.Özel ağız bakımı için kullanılacak solüsyon tipi ve ağız bakımı uygulama sıklığı, mukoza da görülen problem ve etken ile doğrudan ilişkilidir. Genellikle en az 2, en fazla 8 saat aralıklarla uygulanır.Bilinçsiz hastalarda, ağız yolu il Devamı»»
Hasta Öyküsü Almak
Hasta Öyküsünde Genel Prosedürler Hastaya Yaklaşım; - Güven verici ve birazda arkadaşça olunarak Hasta rahatlatılır. - Hasta Günaydın, ...bey hanım" diyerek karşılanır,- Hastanın eli sıkılır veya eğer hastaysa eline dokunulur, - İsim, görev ve hastaya yardımcı olacağınız söylenir, - Hastanın rahat olduğundan emin olunur,- Hastaya, ona ne olduğunu bulmak için sorular sormak istendiği anlatılır,- Hasta, ne kadar zamanının Devamı»»
Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi
ÖnsözÜlkemizde onkoloji hemşiresi, kanser tarama merkezi, acil bakım ünitesi, yataklı tedavi ünitesi radyoterapi, kemoterapi, hematoloji, kemik iliği transplantasyonu... vs. ve özel dal merkezi gibi pek çok alanda hastalara hizmet vermektedir.Kanserin tanı ve tedavisinde benimsenen multidisipliner ekip yaklaşımının bir parçası olarak farklı görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Sağlıklı bireyleri kanserin önlenmesinde benimsemesi gereken sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve kanser tarama t Devamı»»
Hemşire Hasta İlişkisi
Hemşirelerin Hasta Hakları Bilgi ve TutumlarıHasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tanımlayan bir kavramdır. Hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi üyelerine önemli görevler düşmektedir.Hastanın sağlık bakımı ile ilgili haklarında var olan değerler hemşirelik mesleğini çok yakından ilgilendirdiği için, hasta ile hemşire arasında bir anlamda ortaklık ilişkisi söz konusudur.Hemşirelerin, hastaların evren Devamı»»
Hemşirelik Tanım ve Uygulanışı
Günümüzde hemşirelik hasta veya sakatların daha çok fiziksel bakımıyla ilgilenen geçmişteki hemşirelikten çok uzaktır. Hemşirelik görevi hastalığa yönelikti. Uygulama yolları bakımından zengin fakat uygulamanın nedenleri açısından kısırdı. Hemşirelik genellikle hastaya veya hasta için, fakat nadiren hasta ile bir şey yapmaya önem verirdi.Hemşirelik artık değişti. Tüm toplum da öyle, hem de olağanüstü bir hızla değişti. Hemşirelik hastaya yapılan hizmetlerle ilgilidir. Hasta ise sağlık görevlisinin bakımı altında bulunan sağlı Devamı»»
Sağlık Ekipleri ve Hemşirelik
Halka sağlık bakım hizmetleri sunmak için çeşitli pratisyenlerin çabaları gerekir. Günümüzde geniş kapsamlı ve sürekli bakıma önem verilmektedir. Kısmi bakımdan sakınmak için, hizmetleri düzenleyecek, ayarlayacak ve dağıtacak bir araç olarak sağlık ekibi gelişmiştir.Sağlık ekibinde, ayırıcı bir özellik olarak, tüm pratisyen gruplarından temsilci vardır ve üyeleri mesleklerine ilişkin hizmetleri sunmada karşılıklı dayanışma ve işbirliği halinde çalışır.Örneğin doktor, teşhis ve tedaviyi saptama ve kendi alanına Devamı»»
Hemşirenin Görevleri
Hemşirelik uygulaması toplumun gereksinmelerini karşılamaya yöneldiğinden literatür hemşirenin değişen görevlerinin tanımlarıyla doludur.Gerçekten de eğer hemşireliğin varlığını sürdürmesi gerekiyorsa değişikliği yalnızca kabul etmeye ve ona uymaya değil aynı zamanda değişikliği gerçekleştirmeye hazırlanmalıdır.Bununla birlikte değişiklik olduğunda hemşire, yardımını gerekseyen kimselerin bakımını sürdürür. Yüzyıl kadar önce yazılmış bazı hemşirelik tanımları günümüze kadar geçerliğini korumuştur. Devamı»»
Sağlık ve Hastalık
Renk, cinsiyet, yaş, ekonomik veya toplumsal durum veya inançlar dikkate alınmaksızın, sağlık herkesin hakkıdır.Çoğu demokratik hükümler sağlığın yalnız ayrıcalıklı birkaç kişinin değil, herkesin hakkı olduğu gerekçesinden hareket ederek halkın rahatlığını sağlamak için yemin ederler.Sağlık uluslararası bir sorundur. Dünya liderleri sağlığın öneminin farkındadır ve sağlık uluslararası ilişkilerde bir etken olmuştur. Gerçekte, dünyadaki uluslar en değerli servetlerinden birinin yurttaşlarının esenliği olduğunu Devamı»»
Yüksek Düzeyde Sağlık
Yüksek düzeyde sağlık kişinin görevini en iyi düzeyde yapabilmesi diye tanımlanabilir. Kişinin gücü çevresindeki amaç ve dengeye göre kullanılır demektir. Herkes genetik ve çevresel etkenlerin etkisindedir.Sağlık hizmetlerinin amacı yüksek düzeyde sağlığı sağlayabilme olunca, kişilerin toplumdaki bireyler olarak güçlerini yüksek düzeyde tutabilmeleri için sağlık görevlilerine yardımcı olmalarına izin verilir.Hastanın iyileşip hastaneden çıkması ile görevin gereğince yerine getirildiğini düşünmek artık yeterli Devamı»»
Sağlık Hizmetleri
Geniş kapsamlı sağlık hizmetleri genellikle şu dört görevi kapsar;- Sağlığın korunması,- Hastalığın önlenmesi, - Hastalığın teşhis ve tedavisi- Rehabilitasyon.Bu çalışmaları sıralayıp tanımlamak her birinin kendi başına bir bütün olduğunu göstermez; gerçekte hepsi çeşitli yönlerden birbirine benzediğinden, her birinin bitme ve başlama noktasını saptamak zordur.Örneğin, bazı durumlarda iyi rehabilitasyon uygulamaları sağlığı korur ve böylece hastalığı ve sakatlığı önler. Devamı»»
Diyabet Yönetimi Ve Hemşirelik
Ülkemizde Diyabet Hemşireliği Diyabetin toplumda sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan bir hastalık olduğu düşünüldüğünde farklı alanlarda çalışan tüm hemşirelerin diyabetli hastalarla karşılaşması kaçınılmazdır.Diyabetli hastalar yatarak veya ayaktan sağlık hizmeti veren merkezlerde takip edilebilmektedir. Üniversite, SSK ve Devlet hastanelerinde çalışan hemşireler yatarak veya ayaktan tedavi gören hastalara bakım verirler.Sağlık ocakları ve dispanserler gibi primer bakı Devamı»»
Diyabet Hemşireliği
Bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen diyabet, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri ile yaşam boyu süren bir hastalıktır.Diyabetli yaşamı boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yardımı almak kaçınılmazdır. Diyabet yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi glisemik kontrolü sağlamada Bütüncül Bakım ve İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı çok önemli iki yaklaşımdır. Devamı»»
Adli Hemşire
Hemşirelik kavramı ilk 1813 yılında ortaya konulmuş ve hastanın hem fiziksel hem de ruh sağlının korunması hedeflenmiştir. Profesyonel hemşirelik teorikte ve bilimsellikte gelişim göstermiş ve buna bağlı olarak yeni uzmanlık alanları oluşmuştur. Bunlardan biride adli hemşireliktir.Adli hemşirelik, adli bilimlerin uygulama alanlarından biri olup, klinik hemşire pratiğindeki bilgi ve deneyimlerin yargının hizmetine sunulması ile ortaya çıkan ve giderek gelişen bir uzmanlık alanıdır. Hemşirelerin adli olaylarla karşılaşması yeni Devamı»»
Cerrahi Ameliyathane Hemşiresi
Ameliyathane Hemşiresi Görev, Yetki Ve Sorumlulukları -Ameliyathanede her vakaya özel ekipman hazırlığı -Hastanın ameliyat izninin kontrolü -Hastanın kimlik dosya kontrolü-Hastanın kişisel eşyalarının güvence altına alınması -Lokal anestezi uygulanan hastanın izlenmesi -Genel anestezi uygulanan hastanın izlenmesi-Hastaya pozisyon verme -Hastanın cilt hazırlığı -Cerrahi el fırçalama -Cerrahi asepsiye uygun giyinme soyunma Devamı»»
Doğuma Hazırlık Kursu Eğitimci Eğitimi
Doğuma Hazırlık Kursu Eğitimci EğitimiKursa DavetDeğerli meslektaşlarım,Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile Safranbolu·da düzenlediğimiz, “Doğuma Hazırlık Kursu Eğitimci Eğitimi” programını, sizlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden düzenlemenin mutluluğu içindeyiz.Zenginleştirilmiş programı ve uygulamaya ağırlık veren yapısı ile daha verimli olmasını hedeflediği Devamı»»
Ağız Hijyeni
Diş çürüklerinin önlenmesinde ve periodontal hastalıkların önlenmesi için ağız hijyeninin sağlanması ve sürdürülmesi gerekir.Ağız Hijyeni;- Dişlerin protezlerin fırçalanması,- Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi,- Dişetlerinin uyarılması ve ağzın bol su ile çalkalanmasını uygulamalarını içerir.Diş temizliğinde kullanılan diş fırçası, naylon kıllı, kıllar sık ve orta sertlikte, fır&cce Devamı»»
Protez Diş Bakımı
Protez dişlerin günlük olarak, düzenli bakımlarının yapılması dişetinde gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi ve ağız hijyeninin sağlanması için önemlidir. Özellikle, gece yatmadan önce, çıkarılarak temizlenmesi gerekir. Böylece, hem protez altında yiyecek artıklarının kalması ve mikroorganizmaların çoğalması önlenir hem de diş etlerinin dinlenmesi sağlanır.Protez dişler, çıkarılıp fırça ile temizlendikten sonra, mutlaka ağzı kapalı bir kapta, su içinde saklanmalıdır.Dişler çıkarıldıktan sonr Devamı»»
Ebeler Plates Öğrendi
Sezaryen Oranlarının Düşürülmesi İçin Ebeler Plates ÖğrendiEbeler Derneği tarafından, normal doğumun özendirilmesi projesi kapsamında, 4-7 Aralık 2010 tarihlerinde Safranbolu’da düzenlenen, “Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu”nda ebeler, gebe kadınlara uygulatmak üzere plates öğrendi.Türk Ebeler Derneği Başkanı ve Kurs yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN;“Kadın yaşamındaki en Devamı»»
Hamilelikte Sigara
Hamilelikte SigaraHamilelik sürecinde anne adayının sigarayla aldığı zararlı maddeler, tıpkı yediği besinler gibi göbek kordonu aracılığı ile bebeğe ulaşıyor.Bazı anne adayları ne kadar zararlı olduğu bilinse de hamilelik döneminde sigara içmeye devam ediyor.Sigarada bulunan katran, karbon monoksit, nikotin gibi maddelerin sadece anneye değil, bebeğe de zarar veriyor. Nikotindeki damar büzücü etki, göbek kordonundaki damarlarda da görülmektedir.Bebeğe gi Devamı»»
1 Ocakta Evde Bakım Hizmeti
1 Ocakta Evde Bakım HizmetiYeni yıldan itibaren hastaneye gidemeyecek durumda olanlara, evde sağlık hizmeti vermeyi hedefleyen proje ile ilgili hazırlıklar son aşamaya geldi.Sağlık sistemi uygulamasını önemli oranda değiştirecek "Evde Bakım Hizmeti" projesinin hayata geçirilmesine kısa bir süre kaldı.Yeni yılın başlangıcından itibaren sağlıkta yeni bir dönem başlayacak. Aile hekimleri ve hastanelerde oluşturulacak sağlık ekipleri, yatalak ve engeli nedeniyle evinden Devamı»»
Sağlık Teknikerleri Hemşire Olacak
Sağlık Teknikerleri Hemşire OlacakSağlık teknikerliği, ön lisans mezunu olanların Hemşirelik Bölümünde lisans tamamlama yapabileceklerini Türk Sağlık-Sen bildirdi.AÖF Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olanların hemşirelik lisans tamamlama programına başvuru yapabildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bireysel olarak açılan bir dava neticesinde AÖF Sağlık Memurluğu Bölümünde görülen müfredat çerçevesinde eğitim görmüş olup, Sağlık Teknikerliği diploması ile mezun olanların da söz konusu hemşir Devamı»»
Hastalık
Sağlık ve hastalık kavramları, daima birbirini çağrıştıran kavramlardır.Tıbbi açıdan hastalık, hastalığa özgü bulgu ve belirtileri oluşturan durumdur, patolojik bir durumu ifade eder.Psikolojik açıdan hastalık, bireyin beklenmedik bir durumda duyguları ile duruma karşı gösterdiği tepkilerdir.Sözlükte ise, doku ve hücrelerde yapısal, fonksiyonel ve normal olmayan değişikliklerin yarattığı durum olarak tanımlanmıştır.Hastalık, dokuların ve organların fizyolojik fonksiyonla Devamı»»
Hastalık ve Hastalık Davranışları
Hastalık yalnızca bir rahatsızlık sürecinin varlığı değildir. Hastalık, bireyin fiziksel, ruhsal, entelektüel sosyal gelişim evrelerinde ya da spritüel fonksiyonlarında gerileme veya azalmanın meydana gelmesidir.Hasta olan bireylerin davranışları, kendi vücutlarını algılama, hastalık semptomlarını tanımlama ve yorumlama ile ilişkilidir. Örneğin, lösemi tanısı koyulmuş ve tedaviye cevap veren bir birey, kendini hasta olarak algılamayabilir ve günlük yaşamına devam edebilir. Buna rağmen göğüs kanseri tanısı almış, ameliyata haz Devamı»»
Hemşirelik Tanısı
Hemşirelik tanısı, yaşam boyunca birey, aile ve toplumun gerçek ya da potansiyel sağlık problemleri hakkında verilen klinik kararlar olarak tanımlanmıştır.1995de revize edilen "Hemşireliğin Sosyopolitik İfadesi" isimli yayında şu ifade yer almıştır;"Hemşireler gözlemledikleri gerçek ya da potansiyel sağlık problemleri için insanın cevaplarını belirler ve çeşitli sınıflandırma sistemlerini kulanarak tanıların kavramsal isimlerini saptarlar. Tanılar sağlık bakım Devamı»»
Hemşirelik Tanı Tipleri
Mevcut Varolan - Aktüel - Gerçek Hemşirelik TanısıKlinik olarak tanımlayıcı semptomlarbelirtiler özellikleri ile doğrulanmış, bireyde varlığı saptanmış problemlerdir.Hemşirelik Tanısının üç temel unsuru yani problem, etiyoloji ve semptom mevcut hemşirelik tanısında vardır. Üç bölümlü ifadelerdir. Bu ifadeler Türkçe cümle yapısına göre düzenlendiğinde semptom - etiyoloji - problem sırasını izlemektedir.Örneğin;Semptom S Kaşıntı, ağrı, der Devamı»»
Karın Ağrısını Hafife Almayın
Karın Ağrısını Hafife AlmayınToplumda en çok görülen şikyetlerden biri Ağrı olup, karın ağrıları da hemen herkesin yaşamı boyunca en az bir kez karşılaştığı bir durumdur.Karın ağrısının birçok nedeni vardır. Özellikle ani başlayan karın ağrılarında mutlaka hekime danışılması ve danışılmadan ağrı kesici ilaç alınmaması gerekir.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Kerim Özakay karın ağrısının önemli bir bulgu olabileceğini belirterek birçok önem Devamı»»
Güncel Hemşirelik Rolleri
Bakım Verici Hemşire Rolü Hemşirenin temel işlevi bakımdır. Hemşire bu işlevini yerine getirirken birey merkezli çalışır. Karar verme becerisini kullanır. Çünkü önce bireyin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyacı karşılamak için gerekli uygulamaları planlar ve yapar.Hemşire sağlığı geliştirmek için bütüncül yaklaşımla sağlık bakım ihtiyaçlarını belirler ve iyileştirme sürecine katılır. Bakım veri Devamı»»
Hemşirelik Bakımı ve Planlama
Hemşirelik bakımının planı, gerçek hemşirelik bakımı olan hemşireliğin aracılığına kılavuz olur.Hemşirelik bakımını hastayla işbirliği yaparak planlama, üstün nitelikli hemşireliğin temel bir bölümüdür.Hastayı işin içine sokmanın, hastanın kendi sağlığı için ve yüksek düzeyde bir iyilik sağlama ve bunu sürdürmede daha fazla bağımsızlık kazanması için hastaya daha çok sorumluluk yükleme cesareti verme gibi ek bir yararı vardır.Hemşirelik bakımını planlamanın amacı hastanın yüksek düzeyde bir sağlık kaza Devamı»»
Hemşirelik Bakımında Amaç
Hemşirelik hizmetleri gereken alanları saptayıp bunların öncelik sırasını belirledikten sonra hemşire, hemşirelik bakımının amaçlarını belirtir.Hemşirelik bakımının en önemli amacı, hastanın çalıştırılmasını ve bu çalışmanın hem işvereni hem de çalışanı tatmin etmesini belirtir.Amaca ulaşıldığında hastanın davranışı, kendisinin tamamen çalışabilecek durumda olduğunu gösterecektir; gerçekleşmesi istenilen davranış budur. O kimse yalnız çalışabilecek durumda olmayacak, aynı zamanda çalıştırılacak Devamı»»
Hemşirelik Bakımında Seçenekler
Hemşirelik bakımını planlama sürecinin bu evresinde hemşire, amaçları karşılamada kullanılabilecek değişik bakım türlerini belirleyecek ve sonra bu seçeneklerden amaçları en iyi şekilde karşılayacağına inandığı bakımı seçecektir.Eğer bir sorunun açık çözüm yolu kabul edilemeyecek gibiyse, hemşire amacı gerçekleştirmek için başka bir yöntem arayacaktır. Banyo küvetine girip çıkamayan bir hasta, küvet yerine duşu kullanabilir. Eğer bir hasta kolesterolü düşük bir perhiz uyguluyor ve balık yemek istemiyorsa, bunu Devamı»»
Hemşirelik Bakım Planı
Hemşirelik bakım planı, hemşirelik bakımı kılavuzu veya tasarısıdır. Çoğunlukla sağlık kuruluşlarının yararlı olan ve kullanımı desteklenen, kendine özgü hemşirelik bakım planı formları vardır.Hemşirelik literatürün de bu formlar için pek çok öneriler bulunur. Herhangi bir form için gereken bilginin, her hasta için uygun ve tam olmayabileceği unutulmamalıdır. Bunun için hemşire her hasta için gereken uyarlamaları yaparak formu kullanacaktır.Tam bir hemşirelik bakım planındaki temel bilgiler şun Devamı»»
Hemşireler, Sağlık Öğretmenlerimiz
Hemşireler Sağlık ÖğretmenlerimizBir hemşire her zaman hasta ve yakınlarına sağlığın ne olduğunu öğretmeye çalışır.Hastalar bakımlarıyla ilgili daha pek çok şey öğrenmek isterler. Hastalıklarının ne olduğunu, nasıl tedavi edileceğini ve tedavinin ne dereceye kadar yararlı olabileceğini merak ederler.Hastaların kendi iyilikleri açısından da öğrenmeleri gerekir. Özellikle süreğen bir hastalığa yakalanmış olanların kendi Devamı»»
Herkesin Problemi Sivilce mi Akne mi
Genellikle büyük, küçük hepimizin başına gelen bazen de bir türlü kurtulamadığımız sorun, kimi akne diyor, kimi sivilce. Peki, ikisinin farkı ne? Aslında bunun cevabı çok basit! Sivilce Nedir? Akne Nedir?Sivilce, genelde ergenlik döneminde başlayan, yağ bezi kanallarında tıkanmaya bağlı olarak gelişen, başta yüz olmak üzere sırt ve göğüs gibi diğer yağlı bölgelerde de o Devamı»»
Sarı Nokta Hastalığı
İleri yaşlarda görme kayıplarının en önemli nedeni olan Sarı Nokta hastalığı Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, makuladaki ışığa duyarlı hücrelerin yanlış çalışması veya artık çalışamaması durumunda ortaya çıkıyor.Kabak, salatalık, ıspanak, avokado gibi meyve ve sebzeler, mısır gibi sarı bitkiler Sarı Noktanın oluşumunu geciktiriyor.Uzmanlar göz sağlığını korumak ve ileri yaşlarda görme kayıplarına neden olan Sarı Noktayı engellemek için yeterli miktarda lutein ve zeaksantin tüketilmesini öneriyor. Devamı»»
Rektal Kanamaya Dikkat
Ülkemizde kadın ve erkeklerde görülme oranı neredeyse eşit derecede olan rektal kanamalar makat kanamaları bazı hastalıkların en önemli habercisidir.Birçoğumuzun utanarak ve korkarak dile getiremediği bu belirti eğer ciddiye alınmazsa belki de Kanser gibi tehlikeli bir hastalığın ilerlemesine yol açabiliyor.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A.Kerim ÖZAKAY, Rektal kanamalar ile ilgili soruların cevaplanmasında şu bilgileri verdi;Rektal Kanama mak Devamı»»
Fibromiyalji Hastalığı
Fibromiyalji Nedir?Fibromiyalji; hassas, mükemmeliyetçi kişilerin hastalığıdır. Özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu ile kendini belli eden kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır.Fibromiyalji Kimlerde Görülür?Her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en sık 30-60 yaş arasında ve daha çok sosyo-ekon Devamı»»
Doğuma Hazirlık Eğitimci Eğitimi Kursu 3
Kursa DavetDeğerli meslektaşlarım,Sizlerden gelen yoğun istek üzerine, özellikle doğum rehberliği yapmak,  gebe eğitim merkezi açmak,  çalıştıkları kurumlarda bu eğitimleri vermek isteyen meslektaşlarımıza  faydalı olacağını düşündüğümüz, “Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu”nun üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğu içindeyiz. Sezaryen doğumların Devamı»»
Vazektomi Erkekliğe Zarar Verir Mi?
Vazektomi, aile planlamasında erkeklerin göz ardı ettiği etkin ve güvenilir bir yöntem.Vazektomi hakkında neler biliyoruz? Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Önem Vazektomi ile ilgili doğrular, yanlışlar ve endişeleri sizler için anlatıyor.Bilindiği üzere aile planlaması için oldukça çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemleri genel olarak erkeğin korunduğu yöntemler ve kadının korunduğu yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz.Kadınların kullandığı doğum kon Devamı»»
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım HizmetleriDünyada sanayi toplumuna geçiş süreciyle birlikte gündeme gelen maliyetlerin düşürülmesi kavramının sağlık sektörüne yansımalarından birisi de Evde Bakım hizmetleridir.Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde bakımın önemini arttırmıştır. Devamı»»
Yirmi Yaş Dişi
Yirmi Yaş Dişi Korkulu Rüyanız Olmasın!Yirmi yaş dişi, diğer bir isimle akıl dişi, birçok insan için korkutucu bir fenomendir. Genel popülasyonun çok büyük bir kısmı yirmi yaş dişlerinden sıkıntı yaşamakta ve dental kliniklere başvurmaktadır.Bu fenomen abartılıyor mu? Yoksa gerçekten korkulacak bir şey var mı? Bu biraz da bizim beklentilerimizle alakalı...Diş Hekimi Cansın ÖZGÜR, 20 yaş dişlerin doğru pozisyonda çıkması ve çevre dokulara zarar vermemesi Devamı»»
Ağız Sağlığında Sorun Asit Erozyonu
Yüzyılın en önemli ağız sağlığı sorunu olarak tanımlanan Asit erozyonu, modern beslenme alışkanlıkları sonucu ortaya çıkıyor.Her yaştan kadın ve erkekte asitli yiyecek ve içeceklerin dişle teması sonucunda diş minesi yüzeyinin yumuşaması ile ortaya çıkan asit erozyonu hakkında uzmanlar bazı önemli noktaların altını çizdi.Asitli yiyecek ve içeceklerin yol açtığı ve diş sert dokularında görülen aşınmalar olarak tanımlanan asit erozyonunun, diş çürüğü ile beraber yüzyılın en önemli diş sağlığı sorunudur.B Devamı»»
Fertiliteyi Koruma Ve Artırma
Kendi kendinize alabileceğiniz bazı basit önlemler ile üreme potansiyelinizi koruyabileceğinizi hatta arttırabileceğinizi aklınızdan çıkartmayın.Halen çocuk sahibi olmayı düşünmeseniz bile üreme yeteneğinizi olumsuz etkileyebilecek faktörleri bilmeli ve bunlara karşı önlem almalısınız.Kadın Hastalıkları - Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt sizler için konu ile ilgili önemli bilgiler verdi;Diyet Egzersiz ve Vücut AğrılığıBu önlemlerin en başında gele Devamı»»
Damar Sertliği
Damar sertliği aslında küçük yaşlarda oluşmaya başlayan, yaşlandıkça artan ve zararları ancak yaşlandıkça görülebilen, sinsi gelişen kronik bir problemdir.Çağımızın hastalıklardan biri olan damar sertliği kalp krizi ile ilgili kalp hastalıkları riskini beraberinde getiriyor.Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Orçun Ünal ülkemizde birçok insanın muzdarip olduğu damar sertliği konusunda önemli noktalara dikkat çekiyor; Devamı»»
Tedavi Sonrası Kanser
Kanser tedavi sonrası aşamada, nüks endişesi ve uyum güçlükleri ön plandadır. Yeni bir nüksün ortaya çıkması; kanser tanısı aldığı dönemdeki, hatta daha şiddetli reaksiyonlar ve en sıklıkla uykusuzluk, anoreksiya, yerinde duramama, kaygı, umutsuzluk ile belirgin depresyon ortaya çıkar. Tetkiklerin yinelenmesi döneminde başlayan yoğun anksiyete sonuçların alınmasıyla birlikte azalmaya başlar.Kanserde İleri DönemDepresyon bu zaman sürecinde psikolojik distresin baskın tip Devamı»»
Anksiyete Sıklığı
Anksiyete belirtilerinin toplumumuzda görülme sıklığı 10-30 arasında değişmektedir. Anksiyete bozukluğunun genel toplumumuzdaki yaygınlığı 4 dolayındadır ve kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir.Hastanede yatarak tedavi gören tıbbi hastalarda anksiyete belirtileri görülme oranı 5-20 arasında iken, ayaktan tıbbi hastalarda bu oran 4-14 arasında değişmektedir.Anksiyete belirtileri önceden hastaneye yatışı olan hastalarda, kadınlarda ve erken yaşlarda artmaktadır. Ayrıca kanserli Devamı»»
Böbrek Kalp ve Damar Hastalarında Hemşirelik Bakımı
Kalp hastalarının en önemli sorunlarından biri vücutta su toplanması yani ödemdir. En çok bacaklarda, özellikle de ilk olarak ayak bileği üzerinde ve iç kısımda başlayan pretibial ödem de denen şişlikler oluşur. Bu kısma parmakla yaklaşık 4 saniye kadar bastırılırsa bir boşluk oluştuğu görülür.İlerlemiş ödemlerde bütün bacaklarda ve hatta karında ascit denilen şişlikler oluşabilir. Vücutta albümin kaybı, tansiyon hastalığı da varsa su top Devamı»»
Diyabetik Hasta Hemşirelik Bakımı
Diyabetik hastalarda, en önemli problem hastanın şekerinin normalden fazla düşebilmesi ve hipoglisemi komasına girebilmeleridir. Bu nedenle şekeri yükselen bir hasta ile düşen bir hastanın klinik belirtilerinin iyi bilinmesi ve gerektiğinde doktorun uyarılması gerekir.Şeker yükselmesi nedeni ile komaya giren bir hastada cilt genelde kurudur, bazen tansiyon düşükse terleme de görülür. Şuur kapalı ve gürültülü, derin  bir solunum vardır.Şeker Devamı»»
Diyabetik Hasta Hemşirelik Bakımı
Diyabetik hastalarda, en önemli problem hastanın şekerinin normalden fazla düşebilmesi ve hipoglisemi komasına girebilmeleridir. Bu nedenle şekeri yükselen bir hasta ile düşen bir hastanın klinik belirtilerinin iyi bilinmesi ve gerektiğinde doktorun uyarılması gerekir.Şeker yükselmesi nedeni ile komaya giren bir hastada cilt genelde kurudur, bazen tansiyon düşükse terleme de görülür. Şuur kapalı ve gürültülü, derin  bir solunum vardır.Şeker Devamı»»
Hasta Ayak Bakımı
Ayakların görevi vücudu ayakta tutmak, yürümeyi sağlamak, dışarıdan gelecek çarpma ve darbelere karşı vücudu korumaktır.Kişilerde rahatsızlıklara sebep olan ve yaygın olarak görülen birçok ayak problemleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;Nasır Callus Epidermisin kalınlaşarak derinin içine doğru tepesi derinde, büyük tabanı deride olan kalınlaşmasıdır. Callus sürtünme ve basınç ile meydana gelen ya Devamı»»
Hasta Saç ve Baş Bakımı
Saçlar, saç folikülü denen, dermis tabakası ile subkutan dokuda bulunan keseciklerden büyür. Folüküllerin dibinde büyümeyi sağlayan canlı epitel hücreleri vardır.Saçlar büyüdükçe canlılıklarını kaybederler. Boynuzlaşmış ölü hücreler haline gelirler. Saçın rengini kökteki korteks hücreleri arasında yer alan pigmentler verir. Yağ folükülünden çıkan yağın kıl köküne dök Devamı»»
İyi Bir Hasta Bakımı İçin
- Sağlığı etkileyen faktörler ve sağlık,- Hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyen prensipleri,- Hijyenik değerlendirmede deri, saç, tırnaklar ve ayakların bakımı, hastayı rahatlatmak amacı ile masaj yapmak,- Deri bütünlüğünün bozulmasındaki risk faktörleri, yatak yaralarının önlenmesi ve bakımı,- Yatağa bağımlı hastada tam yatak banyosunun amaçları, kullanılan araçlar ve uygulanışı bilinmelidir.Hijyen, sağlığ Devamı»»
Ameliyatsız İncelebilirsiniz!
Kilo problemi dünya kadınlarının olduğu kadar, Türk kadınlarının da en büyük sıkıntılarından biridir. Hatta artık günümüzde sadece kadınlar değil, erkeklerde aynı durumdan muzdaripler.Kilo probleminden ayrı bölgesel yağlanmalar aslında kilo probleminden daha büyük bir derttir. Çünkü belli bölgeler oldukça sıkıntılıdır. Bu nedenle bölgesel yağlanma konusunda uzman desteği mutlaka gerekmektedir. Çünkü farklı bölgelerde Devamı»»
Gebelik Kalbi Etkiliyor
Gebelik, kadının hayatında yaşadığı en önemli deneyimlerden birisidir. Hem duygusal hem de fizyolojik olarak pek çok değişikliği beraberinde getirir. Kendisini nelerin beklediğini bilmeyen gebe bu duruma uyum sağlamada güçlük yaşayabilir.Bu değişimlerin iyi anlaşılması normal ve anormal ayrımının sağlıklı yapılabilmesi için son derece önemlidir.Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Orçun Ünal, gebeliğin bütün vücutta değişikliklere neden olduğu Devamı»»
İmplant Hakkında
Kök hücre çalışmalarının hızla ilerlediği 21. yüzyılda doğal diş üretme çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Günümüzde implant destekli dişler en mükemmel ve olgun dönemini yaşamaktadır.Ancak yine de implantlarla ilgili yanlış bilgi ve fikir sahibi olabilmekteyiz. Dişsizliğe son veren bu harika uygulama ile ilgili Diş Hekimi Cansın Özgür doğru bilinen yanlışları bizler için açıklıyor.İmplant Uygulama Devamı»»
Akciğer Kanseri
Akciğer kanseri göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi ile görülebilir. Biyopsi ile de kesin tanısı konulur. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Sigaranın çeşidi, Kullanmaya başlama yaşı, Tüketilen sigara miktarı ve İçilen süre risk oranını etkileyen değişkenlerdir. Bir diğer risk faktörü pasif içiciliktir. Solunan havanın kirliliği ve ailede akc Devamı»»
Mide Kanseri
Mide Kanseri gastrit ve ülserle benzer belirtiler gösterdiği için teşhisi gecikebilmektedir. Kanserin ilk devresi diyebileceğimiz bu aşamada dışkı tahlili ve halsizlikle ortaya çıkan gizli kanamadan teşhis edilebilir.Endoskopi yöntemiyle kesin tanı konulur. Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre iki kat daha fazladır.   Belirtileri- Hazımsızlık, - Yemeklerden sonra şişlik,  Devamı»»
Karaciğer Kanseri
Karaciğer kanserinin erken evrelerde çok özgü belirtileri olmadığı için tanı konulduğunda genellikle hastalık ilerlemiş durumdadır. Hastalık tedavi edilmezse sonuçlar oldukça kötü olur. Tedavi için en etkili yöntem tümörün cerrahi müdahaleyle alınmasıdır.  Ameliyatın başarısı tümörün çapıyla yakından ilişkilidir.Karaciğer dışına yayılan karaciğer kanserlerinde  Devamı»»
Lenf Kanseri
 Lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerdir. Biyopsi ile kesin tanı konulur.Hızlı yayılan bir kanser çeşididir ancak tedavi başarısı yüksektir.  Erişkinlerde de çocuklarda da görüşebilir. Kimyasal madde maruziyeti, Kronikleşmiş enfeksiyon hastalıkları, Bağışıklık sistemini zayıflatan ve virüs kaynaklı hastalıklar risk oluşturur. Belirtileri Devamı»»
Prostat Kanseri
Yaşlılık ve testosteron kaynaklı, iyi tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Genel olarak belirti vermez. Belirti verdiği zaman ise kanser ilerlemiş evrelerde olur.Erken tanı için herhangi bir şikâyet olmasa dahi, ailede prostat kanseri hikâyesi varsa 40 yaş, yoksa 50 yaş itibarıyla her yıl PSA testi ve parmak muayenesi yapılmalı.  - Gece sık idrara çıkma,- İdrarı zor, yanarak yapma,- Tam boşalamama hissi ve Devamı»»
Rahim Kanseri
 Genellikle 50-60 yaş grubunda görülen bu kanser türü rahmin içinde yer alan rahim içi zarındaendometrium meydana gelir.Teşhis için jinekolojik ve ultrasonik muayene, MR-BT ile görüntüleme ve kesin tanı için biyopsi yapılmalıdır.  Menopoz dönemindeki bir hastada vajinal kanama görülmesi ya da menopoz öncesi adet dönemi düzensizlikleri belirtileri arasında yer alır. Devamı»»
Yaşamak Onların Hakkı
Yaşamak Onların HakkıKürtaj Cinayettir"Allah ol dedi ve ben var edildim, insan gelişiminin ilk adımları. Önümde uzun bir yol var. Şu an küçücük bir çizgi büyüklüğünde olsam da büyüyüp fasulye tanesi kadar olacağım. Senin içindeyim anneciğim, buradayım ve artık varım. Müthiş, olağan üstü bir duygu bu.Varlığımdan annemin ve babamın henüz haberleri yok Devamı»»
Hemşirelik Aracılığı
Hemşirelik AracılığıHemşirelik aracılığı, hemşirelik süreci sisteminin en son alt sistemidir. Hemşirelikte hemşire, hastaya sağlık-hastalık sorununda yardımcı olmak için aracılık yapar. Hemşire sorunu çözümlemek için yardım ederek, sorun ile çözüm arasına girer.Hemşirelik bakımında hastanın büyük ölçüdeki katkısı önemlidir. Hemşire bir birey, aile veya çevreyi ele aldığında, hastanın katılması ba Devamı»»
Hastaların Hemşirelerden Beklentileri
Hastaların Hemşirelerden BeklentileriHastalar hemşirenin işinin ehli bir kişi olmasını ister. Bu, özellikle hemşirenin teknik aletleri kullanma yeteneğiyle ilgilidir. “Acaba bu nasıl çalışır” veya “Bir türlü çalıştıramadım” gibi sözler hastanın hemşireye olan güvenini azaltır.Fakat beceriyle ve kendinden emin olarak yapılan işlerde hemşire hasta tarafından övülür. Örneğin iğne yapmada eli çabuk hem Devamı»»
Yatalak Hastaya Hemşire Bakımı
Yatalak Hastaya Hemşire BakımıFazla hareket edemeyen yatalak bir hastanın çeşitli sıkıntıları olabilir. Hareketsizlik vücutta yaraların oluşmasına, kasları kullanabilme yeteneğinin kaybolmasına yol açabilir. Bundan dolayı yatalak hastanın dinlenmesine ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini hemşirenin bilmesi önemlidir.Hastanın yemeğini kendisinin yemesine, tuvalete gitmesine, yatağında dönmesine, yıkanmasına, bazı gereksinmelerini karşılamasına izin verilirse, Devamı»»
Evde Bakım Hemşireliği
Evde Bakım Hemşireliği ile, dışarı çıkamayan hastalara, evinde bireysel tedavi ve bakım hizmeti sağlanıyor.Evde Bakım Hemşireliği ile evinde bakıma muhtaç kişilerin tıbbi ve fiziki bakımları gerçekleştiriliyor. Hastayı yaşadığı ortamda değerlendiren, ihtiyaçlarını belirleyen, bireysel tedavi ve bakımı da bu doğrultuda yapılan evde bakım hemşireliği ile hasta ve ailesiyle birebir ilişki içinde sürdürülüyor.Evde bakım hemşireliğinden yararlanılması için, hastanın gerçekten evde yaşamak zorunda olması veya evde Devamı»»
Sağlık Personelleri
Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişilerdir.Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptirler.Görevleri; - Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygularlar.- Enjeksiyon ve pansuman yaparlar, tansiyon ölçerler.- Fizik tedav Devamı»»
Hemşirelik Mevzuatı
Hemşirelik KanunuKanun Numarası 6283Resmi GazeteTarih 02.03.1954Sayı 8647Madde 1- Değ. Kanun No. 5634 RG 2.5.200726510Türkiyede üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlaya Devamı»»
Mesleki Bilgiler
Hemşirelerin Mesleki FonksiyonlarıBireye Yönelik; Bağışıklama, beslenmeyi düzenleme, hastalıklara erken tanı koymada araştırıcı olma, aşırı doğurganlığın kişiye uygun yöntemlerle kontrolünü yapma, gereksinimlere yönelik sağlık eğitimi planlama ve uygulama, ebelerin eğitiminde yer almadır.Çevreye Yönelik;Çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziki ve kimyasal etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek çe Devamı»»
Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımları
Hemşirelik, geçmişten günümüze dek sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran, birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.Günümüzde de gelişimini aynı doğrultuda sürdüren hemşirelik; insanı tanımayı ve insanın yaşam süreci boyunca deneyimlediği sağlık hastalık durumlarında gereksindiği bakım ve uygulamaları gerçekleştirmektedir.Hemşire bu işlevleri, fizik, biyoloji, davranış, sosyal, tıp ve mesleki bilimlerinden oluşan hemşirelik bilimini Devamı»»
Sağlıklı Bakım
Sağlıklı BakımHizmetlerinde İnsan Hakları ve Değerleri;-Kadın veya erkek herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır.-Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir.-Herkes fiziksel ve mental bütünlüğe sahip olmaya ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir.-Kadın veya erkek herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir.-Herkesin, kendi ahlaki ve kültürel değerlerine, dinsel ve felsefi inançlarına sahip olm Devamı»»
Geriatri Özel Bakım Hemşireliği
Geriatri Hemşiresi;Belirlenen , hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda yaşlı bireyin gereksinimleri ile olası komplikasyonları belirler, belirlenen gereksinimler ile komplikasyonların karşılanması için planlama uygulama yapar ve yaptığı uygulamaların sonuçlarını değerlendirerek etkin bir şekilde hemşirelik hizmetinin sunulmasını sağlar.Görev, yetki ve sorumlulukları;- Hastaya ve ailesine EKT hakkında bilgi verir ve ba Devamı»»
Yoğun Bakım Hemşireliği
Çalışma Alanı Yoğun BakımBelirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Görev, yetki ve sorumlulukları;- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar uyulmasını sağlar.- Acil durumları saptayarak görevine uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder, acil müdahale malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlar.- Yoğun bakım ekibi, hasta ve hasta yakınları ile işbir Devamı»»
Çocuk Bebek Hemşireliği
ÇocukBebek hemşireliği, farklı bir uygulamadır. Hem anne hem de bebek total bakım sağlayan tek bir hemşireye verilir. Tüm politikalar ve prosedürler bebeği kendi başına bir birey olarak tanımak üzerine kurulmuştur.Bu tür hemşirelik bakımı, postpartum hemşireler ve ebelerin rollerini birleştirerek anne-bebek ikilisine tam bir bakım sağlamayı gerektirir. Bu anne hemşireleri için genişletilmiş bir rol olarak düşünülebilir.ÇocukBebek hemşireleri, annenin yatağının yanında bebek bakımı verir, annelik becerilerini Devamı»»
Özel Bakım Hemşireliği
Çalışılan Alan Özel Bakım ve RehabilitasyonÖzel Bakım Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Kabul edilen hasta ve yakınlarına kendini tanıtır, hastanın uyumunu sağlar.- Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder.- Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını d Devamı»»
Onkoloji (Kemoterapi) Hemşireliği
Sağlık Bakanlığının belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler görevlendirilir.Çalışma Alanlarıİl Merkezinde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri, İlçelerde Kanser Erken Teşhis ve Tarama BirimleriBağlı Devamı»»
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği
En az iki yıl cerrahi alanında çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilirler.ÇalışılanAlan Stoma ve Yara BakımBelirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Stoma ve Yara Bakım Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Görev yetki ve sorumlulukları;- Görevlendirildiği alanlarda hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun Devamı»»
Acil Bakım Hemşireliği
Acil Bakım Hemşiresi; Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil bakım hemen uygulanmadığında bireyin yaşamı ya da hayati fonksiyonları tehlikeye girer.Acil bakım hemşiresinin yetkileri;- Acil birimde güvenli çevre oluşturulmasını sağlar.- Aseptik tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.- Hasta haklarını dikkate alır, hastanın mahremiyetini korur.- Acil ilaçların güvenle saklanmasını Devamı»»
Diyaliz Hemşireliği
Meslekte en az iki yıl çalışmış tercihen dahiliye alanında, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip hemşireler arasından görevlendirilir.Hemodiyaliz ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalışılan Alan HemodiyalizGörev, yetki ve sorumluluklar- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Hemşirelik hizme Devamı»»
Kemoterapi Hazırlama Hemşiresi
Meslekte iki yıl görev yapmış, tercihen onkoloji alanında deneyimi olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kemoterapi Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim Kemoterapi ÜnitesiBağlı Bulunduğ Devamı»»
Geriatri
65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı Geriatri; iç hastalıklarının bir yan dalıdır.Geriatrist unvanı hekimlere 5 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.Görev tanımına uyacak şekilde Geriatrist; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdı Devamı»»
Evde Bakım
Evde Bakım Hizmeti EBH açık bir alandır.Evde Bakım Hizmeti uzmanlık gerektirir.Evde Bakım; Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gereksinimi olan birey ve ailelere, bakım sürekliliğinin etkili bir biçimde sunulması amacını güden, multidisipliner hizmet organizasyonudur.Evde Bakım Tercihi- İçinde yaşadığı aile ve toplumun destek ve dayanışmasından yararlanma hakkını,- İhtiyaç duyulan tüm sağlık ve Devamı»»
Yoğun Bakım
Yoğun Bakım Gerektiren Durumlar;- Solunum yetmezlikleri- Kardiyo-vasküler sistem yetmezlikleri- Akut böbrek yetmezlikleri- Akut metabolizma bozuklukları- Politravmalar- Yanıklar- Çeşitli nedenlerle gelişen kanamalar- Gastro-intestinal kanamalar- Postoperatif komplikasyonlar- Kanama-pıhtılaşma bozuklukları- Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklukları- Zehirlenmeler- Yenidoğan ve pediatrik aciller- Tetan Devamı»»
Çocuk Hemşireliği, İhmal ve İstismar
Hemşire ve ebenin çocuğu ve aileyi tanıyabilmesi için çocuk ve aile hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması ve iyi bir gözlemci olması, gerekmektedir.Hemşireler ve ebeler çocukların büyüme gelişme sürecini iyi bilmeli, organik nedenlere bağlı olmayan büyüme gelişme gerilikleri hakkında ihmal ve istismarı akıldan çıkarmamalıdır. Çocuğun nöromotor gelişimini takip edebilmelidir. Gülümsemesi, oturması, konuşmasını gözlemlemelidir.Hastaneye çeşitli nedenlerle gelen çocukların ailelerinden öykü, fiziksel muayene Devamı»»
Özel Bakım Ve Hemşirelik
Sağlığı koruma, devam ettirme bilimine hijyen denir. Kişisel hijyen; bireylerin sağlıklarını korudukları ve devam ettirdikleri bir bakım olarak tanımlanır. Kişisel hijyen bireye sadece iyi olma duygusunu kazandırmak için değil, aynı zamanda sağlığın devamı için de gereklidir.Sağlık bakım sürecinde kültür, sosyal yapı, aile ve kişilik etkilidir. Özellikle kültür ön plandadır. Kişisel hijyenin gelişmesinde, ailenin rolünün yanında, fiziksel şartlar da önemlidir. Örneğin; banyo yapmayı ailedeki yıkanma alışkanlıkları kadar, sıca Devamı»»
Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği
Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği İlkeleri, yoğun ya da kritik bakımın dinamik, değişen ve gelişen rolüne paralel olarak ele alınmalıdır. CARE kelimesinde yer alan harflerin her birinin anlamı doğrultusunda hemşirelik aktiviteleri düzenlenmelidir.CClinical Klinik, AAdministrative Yönetim,RResearch Araştırma,EEducation Eğitim.Bu ilkelerin hasta gereksinimlerine göre gerçekleştirilebilmesi için Devamı»»
Onkoloji Hemşireliği
Kanser bakımı multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve onkoloji hemşiresi kanser bakımının önemli ve bütünleyici bir elemanıdır.Onkoloji hemşireleri, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyon aşamalarında çok yönlü bir bakım sağlamaktadırlar.Klinik uygulama, eğitim, danışmanlık ve yönetimin yanı sıra klinik araştırmalara katılım onkoloji hemşireliği alanlarını genişletmiştir.Onkoloji hemşireleri akademik tıp merkezleri, onkoloji üniteleri, poliklini Devamı»»
Stoma Bakım Hemşireliği
Stomaterapi ile ostomi, kolostomi ve üriner diversiyon açılan hastalara yönelik uzmanlaşmış bakım olarak tanımlanmaktadır.Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, stomaterapinin 1958 yılında Dr. Rubert Beach Turnbull tarafından Cleveland Klinikte başlatıldığı görülür. Dr. Turnbull stoma açtığı hastaların birçok problem yaşadıklarını ve bu problemlerle baş etmede yetersiz kaldıklarını gözlemlemiştir.Gözlem ve deneyimlerini hastaları ve meslektaşları ile paylaşan Dr. Turnbull, stomalı hastaların yaşantılarının e Devamı»»
Acil Bakım Hemşiresi
Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.Acil bakımda yürütülen hemşirelik işlevleri diğer klinik alanlardaki hemşirelik işlevlerine benzerlik göstermekle birlikte çok sayıda bağımsız faktörün varlığı hemşirenin görev ve uygulamalarını karmaşık hale getirmektedir.- Zamanın sınırlı olması,- Kişilerin durumlarının acil olması,- Sınırlı bilgi elde edilebilmesi,- Ameliyathane, yoğun b Devamı»»
Diyaliz Hemşiresi
Diyaliz hemşiresi akut ve kronik böbrek hastalığı olan bireylere renal replasman tedavisinin değişik dönemindeki bakımından ve Diyaliz hemşireliği uygulamalarından sorumlu olan hemşiredir.Diyaliz hemşireleri, nefroloji hastasının gereksinimlerini ve bakımını sürdürmede hasta ile iletişim sağlamada profesyonel bir yaklaşımla hasta ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarına adaptasyonlarında önemli role sahip kişilerdir.Diyaliz hemşiresi multidisipliner b Devamı»»
Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği
Bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.Birey, aile ve toplumun, ruh sağlığını geliştiren, ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada, profesyonel bir hemşirenin Devamı»»
Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği
Hemşirelik okullarında gerek mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası onkoloji konusunda yeterli eğitim verilmemektedir.Onkoloji hemşireliği konusunda uzmanlaşmış, özellikle klinikte özelleşmiş, uzmanlık veya doktora düzeyinde eğitime sahip eğiticiler bulunmamaktadır.Mezuniyet sonrası eğitim eksikliklerini giderecek sürekli, hizmet içi eğitim programları düzenlenmemektedir.Özellikle klinikte çalışan hemşirelerin eğitim eksikliklerini karşılayacak kısa veveya uzun süreli sertifikaya yönelik Devamı»»
Psikiyatri Hemşirelik Yaklaşımı
Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik protokol olmasa da yapılan araştırmalarda bu alanda çalışanların tecrübelerini paylaşması ve branşlaşmanın önemi vurgulanmaktadır.Tedavi yatarak ve ayaktan olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır;Yatılı TedaviBağımlının çeşitli yollarla tedaviye başvurup yatışına karar verilmesi ile birlikte, poliklinikten başlayıp adım adım ilerleyen her bölümde hastayı ilk karşılayan genellikle hemşirelerdir. Devamı»»
Acil Hemşiresi
Acil Hemşiresi, Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün Başhemşireliğin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda acil servisteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Acil Hemşiresi Görev Yetki ve Sorumlulukları- Mevcut duruma odaklaşan uygun fiziksel muayene yapma ve kayıt etme,- Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme,- İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma, acil girişimde bulunma, Devamı»»
Pansuman
Pansuman, Fransızca yara bakımı anlamına gelen "Pansement" kelimesinden dilimize geçmiştir. Yaraları dış etkenlerden koruyan, serum ve kan gibi sekresyonu emen veya ortamdan uzaklaştıran, kanama bölgesine basınç uygulayan, ilaçların uygulanmasını kolaylaştıran, yaralı bölgenin anatomik pozisyonunu koruyan, aseptik malzeme ile yapılan yardımcı uygulamaya pansuman denir.Pansuman, temiz yaraların enfekte olmasını önler, enfekte olmuş yaraların temizlenmesini sağlar ve yaranın hızla iyileşmesine yardımcı Devamı»»
Basınç Yarası
Dekübitüs Ülseri - Yatak YarasıLatince yatmak anlamına gelen "Decumbere" sözcüğünden türetilmiş olan dekübitüs ülseri, yatak basınç yarası ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Bu yaralar yalnızca yatan yatağa bağımlı hastalarda değil, yürüyemeyen tekerlekli iskemle ile dolaşan bireylerde görüldüğü için, basınç yarası terimini kullanmak daha doğru olacaktır.Basınç yarası, yüzeysel ve derin olarak doku bütünlüğünün bozulduğu yumuşak doku nekrozudur. Dokuların uz Devamı»»
Öz Bakım ve Hemşirelik
Yunanca sağlıklı, sağlıkla ilgili anlamına gelen Hijyen uygulamalarında, temel amaç sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. Öz bakım, bir başkasının yardımı olmadan beslenme, boşaltım, giyim ve temizlik ile ilişkili ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğidir.Kişisel hijyen, kişinin sağlığını sürdürmek için yaptığı "öz bakım" uygulamalarını kapsar. Bu aktiviteler, genellikle kişinin günlük olarak sürdürdüğü bağımsız aktivitelerdir.Kişisel hijyen, hastalıktan korunmak ve vücut temizliğini Devamı»»
Özel ve Öz Bakımda Etkili Faktörler
1 - YaşYaş, genellikle bireyin kendi bakımında ne yapabileceğini ve yapabilme kapasitesini belirleyen önemli bir faktördür. Aynı zamanda, bireyin yaşa göre farklılaşan ihtiyaçlarının belirlenmesinde de etkilidir.Bebeklik ve erken çocukluk döneminde, beslenme, giyinme, hijyen ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bağımlı yani bir başkasının yardımına ihtiyaç duyarken, büyüdükçe bağımsızlığını kazanır.Ancak, yetişkinlik döneminde, bu ihtiyaçların karşılanmasında bağımlı olmak, ka Devamı»»
Ruh Hastalıklarında Tedavi
"Ruhsal hastalıkların tedavi yetkisi psikiyatri hekimlerinindir""Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı hizmeti sunan tüm meslekler için görev, yetki ve sorumluluk tanımlarını içeren yasa girişimini destekliyoruz."Türkiye Psikiyatri Derneği Basın AçıklamasıRuh Sağlığı Çalışanları Görev TanımlamasıSon yıllarda Fen Edebiyat Fakülteleri ya da Eğitim Fakülteleri Psikoloji Bölümünden mezun olanlar ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Devamı»»
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşirenin Önemi
Yoğun Bakım Ünitelerinde, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik hizmetlerinin rolü büyüktür.Yaşamı tehdit eden komplikasyonların tanınması ve acilen tedavi edilerek, mortaliteyi azaltması nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Yapılan çalışmalar; yoğun bakım ünitelerinde yapılan yakın gözlemin, üniteye özgü ileri uzmanlık bilgi ve becerisine sahip, iyi eğitilmiş YBÜ hemşirelerinin, etkin ve uyumlu çalışan sağlık ekibinin, acil ve yaşam kurtarıcı t Devamı»»
Evde Diyaliz
Birçok kişi her yıl diyalizden hayatını kaybediyor. Bunun önlemini alıp, hem günlük yaşantınıza devam edip hem de evinizde diyalize girebilmeniz mümkün...Evde diyaliz, ülkemizde hemodiyaliz tedavisi gören yaklaşık 55 bin hastayı yakından ilgilendiriyor.Daha uzun ve daha sık diyalize imkn veren hemodiyaliz tedavisi, 1960lı yıllarda ABDde başladı ve o dönemde hastalara haftada üç kez 8-10 saat evde ya da merkezde uygulanır oldu. Uygulama daha sonra Japonya, Yeni Zelanda ve Fransaya da yayıldı Devamı»»
Yaşlı Hastanın Ameliyat Sonrası Bakımı
Yaşlı Hastanın Ameliyat Sonrası BakımıKalça kırıkları yaşlı hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyen, tedavi ve bakım maliyeti yüksek olan yaralanmalardır.Kalça kırığı gelişme olasılığı yaşla birlikte artmakta olup, kalça kırığı olan 10 hastanın 9u 65 ve üzeri yaş grubundadır.Kalça kırığı olan hastaların 4ü ilk hastaneye yatırıldıklarında ölmekte, 10-35i yaralanmanın olduğu ilk bir yıl içinde komplikasyonlar nedeniyle ölmekte ve 30unda ise ilk bir Devamı»»
Onkolojide Anksiyete
Günümüzde en önemli ve güncel sorunlardan biri olan kanser, tıbbi-fiziksel bir hastalık olmasının yanında, ruhsal ve psikososyal bileşkeleri yoğun olan bir sorundur.Ölüm korkusu, ağrı ve acı çekeceği düşüncesi, bağımlı kalma sıkıntısı, beden şeklinin bozulması, yeteneklerini kaybetme, kişiler arası ilişkilerde bozulma, rol işlevi kaybı ve ekonomik sorunlar en önemli kaygılardır.Kanser tanı öncesi aşamadan terminal döneme dek, hastalarda ciddi stres yaratan, tüm dengeleri ve uyumu zorlayan bir hastalıktır. Devamı»»
Kanserde Geçirilen Aşamalar
Kanser hastaları tanı öncesi aşamadan terminal döneme kadar çeşitli ve değişik reaksiyonlar geliştirirler.Kanserde Tanı Öncesi AşamaBu aşama sıklıkla en zor aşama olarak tanımlanır. Çünkü belirsizlik, yeni tıbbi terminoloji ve prosedürlerle doludur. Hastalar tanılarını öğrenmeden önce anksiyeteli birkaç hafta geçirebilirler. Bazı hastalar anksiyete ve uyku ilaçları alabilirler. Negatif sonuçtan 6-8 hafta sonra bu durumlar normale döner.Hastaya Yönelik Tanıda Uyu Devamı»»
Evde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Hizmetleri
Evde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi HizmetleriEvlerde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi hizmetleri, hastanın ihtiyacına göre planlanıp uzmanları tarafından uygulanmaktadır.Rehabilitasyon ve Fizyoterapi ihtiyaçları; doktor,  yoksa fizik tedavi uzmanları tarafından doktor kontrolünde ve belirlenen programa göre sürdürülür.Evde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Hizmetlerinde aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilir; Devamı»»
Karaciğer Koması Hemşirelik Bakımı
Hasta hepatik koma devreleri yönünden izlenmelidir. Protein kısıtlanır, ileri derece komada ağızdan beslenemez. Beslenme sondası uygulanır, günlük protein miktarı 20gh üstüne çıkmamalıdır.Oral beslenme başlayınca, 30-40 gr24h protein diyete eklenir. Hepatik komayı kolaylaştırıcı faktörler iyi bilinmelidir.Uzun süre furosemid, tiazid gibi diüretik kullanımı;Hipokalemiye ve alkoloza neden olabileceğinden diüretikler kesil Devamı»»
Zencefil; soğuk algınlığı, üşütme, hava kirliliği ve sigara gibi nedenlerle oluşan bronşitte, vücudu ısıtarak metabolizmanın hızlandırılmasını sağlar.Antiseptik özelliğiyle mikroplara karşı etkili olmakla beraber, ayni zamanda bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Zencefilin yanı sıra, havlıcan, tarçın ve hardal da vücudu ısıtarak terlemeye yardımcı olur. Ayrıca adaçayı, mersin yaprağı, zerdeçal ve papatyanın da antiseptik özelliği vardır.Meyan kökü, ebegümeci, mercanköşk, okaliptüs, ıhlamur, hatmi çiçeği ve Devamı»»
Açıklama Tek kişilik Ayarlanabilir pompalı 30 - 120 kg. aralığında hasta ağırlığı düzeyi. Anti-dekübitus Yarattığı masaj etkisiyle dokuyu oksijenle besler ve yatak yaralarının decubitus oluşmasını engeller. Baklava dilimli yapısı sayesinde yara oluşumunu engellemede en etkili yöntemdir. Temizlenebilir aksesuarlar Delinmelere karşı güçlü toksik olmayan PVC Yama ve yapıştırıcısı ile olası delikleri kapatma imkanı. Devamı»»
Sweat Termal Sauna ŞortuSweat Termal Sauna Şort ve Mucizevi Etkisi ile Tanışın- Basen ya da karın bölgenizde fazlalık mı var?- Spor yapmak için vaktiniz ve enerjiniz mi yok?- İlaçlar ya da içinde ne olduğunu bilmediğiniz kapsüllere güvenemiyor musunuz?En güvenli ve en sağlıklı yöntem karşınızda ; Sweat Termal Sauna Şort!Sauna Şort u giydikten çok kısa bir süre sonra, oturduğunuz yerden etkilerini hissetmeye başlayacak, kendinizi yormadan ve midenizi bozmadan göbek ve Devamı»»
L-Karnitinİnsan vücudunda doğal olarak bulunan L-Karnitin, uzun zincirli yağ asitlerinin hücrelerde yakılarak enerjiye çevrilmesinde, bağışıklık sisteminde, sinir sisteminde ve protein metabolizmasında önemli işlevlere sahiptir.Vücutta bir miktar L-Karnitin sentezlenmekle birlikte bu normal ihtiyacın ancak 10-30unu karşılar. Geri kalan kısım beslenme yoluyla alınmalıdır.Enerji metabolizmasındaki doğrudan rolü sayesinde L-Karnitin takviyesi, spor ve egzersiz yapanlarda Devamı»»