HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi

Hemşirelik Mesleği Hakkında
Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar Hemşirelik Yüksekokulları.Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş olanlara, yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.Hemşirelik pr Devamı»»
Sağlık Ekibi ve Sağlık Bakım Sistemi
Sağlık Bakım Sistemi; sağlık bakımı, tıbbi tedavi bakım, rehabilitasyon ve tüm destek hizmetlerinin tümünün topluma sunulması anlamında kullanılan bir terimdir.Sağlık sistemi; ülke genelinde var olan toplumsal ve kamu sektörü kaynaklarına, halkın katılımı ile bireye sağlıklı, mutlu, üretken ve nitelikli bir yaşam sağlamayı amaçlayan, sağlık sorunlarını en aza indirgeyecek örgütsel, çoğulcu bir sistemin alt bölümüdür.Toplumların politik, sosyal, ekonomik, kültürel etmenlere bağımlı olarak değişebilir sa Devamı»»
Okul Sağlığı Hemşireliği
Okul Sağlığı Hemşiresi, Öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim OkullarOkul Sağlığı Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları- Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bilirdir.- Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda Devamı»»
Okul Hemşireliği
Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu okul hemşireleri görev yapacak.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağına göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında okul hemşiresi de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve Devamı»»
Hemşire Görev Tanımları Yönetmeliği Tarafları
-YÖK-MEB-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği-Adalet Bakanlığı-Dernekler-Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü-Personel Genel Müdürlüğü-AÇS-AP Genel Müdürlüğü-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Avrupa Birliği Daire Başkanlığı -Hukuk Müşavirliği-Birlik Türk Diş Hekimleri BirliğiGenel Gerekçe Hemşire Görev Tanımları YönetmeliğiAB mevzuatına uyum çerçevesinde ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesind Devamı»»
Sağlık Ocağı Hemşireliği
Sağlık Ocağı Sorumlu HemşiresiKurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık ocağı sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş kişiler arasından seçilir.Çalıştığı Birim Sağlık OcağıBağlı Bulunduğu Birim Devamı»»
Sağlık Eğitiminin Gerekliliği
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirme çabalarının başarısı kuşkusuz insanların bilgi, düşünce ve değer yargılarının değiştirilmesi ile mümkündür.Sağlık eğitimi, bu değişimde, bireylere ve toplumlara sağlık sorunlarını fark ettirir, sorunların çözümü için alternatifler gösterir. Davranışları istendik yönde değiştirir. Varılacak amaçları belirler, yeni uygulamaları ve yöntemleri benimseyerek, değişimlere uyum yeteneklerini arttırmaya çalışır.Öte yandan bireylerin ya da grupların henüz farkında olmadı Devamı»»
Hemşirenin Görevleri
Hemşirelik uygulaması toplumun gereksinmelerini karşılamaya yöneldiğinden literatür hemşirenin değişen görevlerinin tanımlarıyla doludur.Gerçekten de eğer hemşireliğin varlığını sürdürmesi gerekiyorsa değişikliği yalnızca kabul etmeye ve ona uymaya değil aynı zamanda değişikliği gerçekleştirmeye hazırlanmalıdır.Bununla birlikte değişiklik olduğunda hemşire, yardımını gerekseyen kimselerin bakımını sürdürür. Yüzyıl kadar önce yazılmış bazı hemşirelik tanımları günümüze kadar geçerliğini korumuştur. Devamı»»
Güncel Hemşirelik Rolleri
Bakım Verici Hemşire Rolü Hemşirenin temel işlevi bakımdır. Hemşire bu işlevini yerine getirirken birey merkezli çalışır. Karar verme becerisini kullanır. Çünkü önce bireyin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyacı karşılamak için gerekli uygulamaları planlar ve yapar.Hemşire sağlığı geliştirmek için bütüncül yaklaşımla sağlık bakım ihtiyaçlarını belirler ve iyileştirme sürecine katılır. Bakım veri Devamı»»
Ebelik Eğitimi Lise Düzeyine mi Çekiliyor
Türk Ebeler Derneği Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Nazan Karahan;“Yapılan düzenlemelerle ebelik eğitimini yeniden sağlık meslek lisesi düzeyine çekilmek isteniyor” dedi.Ülkemizde ebelik eğitimi, 1992 yılında YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, üniversitelerin Sağlık Yüksekokulları ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı Ebelik bölümlerinde sürüyor.Tüm ülke ge Devamı»»
Sağlık Personelleri
Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişilerdir.Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptirler.Görevleri; - Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygularlar.- Enjeksiyon ve pansuman yaparlar, tansiyon ölçerler.- Fizik tedav Devamı»»
Mesleki Bilgiler
Hemşirelerin Mesleki FonksiyonlarıBireye Yönelik; Bağışıklama, beslenmeyi düzenleme, hastalıklara erken tanı koymada araştırıcı olma, aşırı doğurganlığın kişiye uygun yöntemlerle kontrolünü yapma, gereksinimlere yönelik sağlık eğitimi planlama ve uygulama, ebelerin eğitiminde yer almadır.Çevreye Yönelik;Çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziki ve kimyasal etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek çe Devamı»»
Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği
Bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.Birey, aile ve toplumun, ruh sağlığını geliştiren, ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada, profesyonel bir hemşirenin Devamı»»