HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Sağlık Bakanlığ

Sağlık Bakanlığ

Dünya Hemşireler Haftası
Onurla Kutluyoruz...Çok eski bir tarihe sahip olan hemşirelik mesleği; Eski Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Roma·da ilk çağlarda bugünkü biçimde olmasa bile uygulanmaktaydı.Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olup, ilk hemşirelik okulunu da 1962 yılında Londra·da açmıştır.Ülkemizde ilk olarak "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" Kızılay 1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır. Bu kursları bitiren hemşi Devamı»»
Yeni Hemşirelik Yönetmeliği
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikteki ifadeler ve tanımlar;Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan her alanda görev yapan hemşireleri kapsayan yönetmelik, sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre g&oum Devamı»»
Hemşirelik
Öteden beri kadınlarımızın hakları mücadele ederek almadıkları söylenir. Oysa sağlık alanında durum farklıdır. Sağlık alanında cinsiyete dayalı ayrımcılık ne yazık ki sürmektedir.Günümüzde hala, yüksek eğitimi hemşirelik için lüks görenler bulunmaktadır. Bunlar hemşireliğin pek fazla bilgi ve beceri gerekmediğine inanırlar. Sevecenlik ve özveri gibi bazı niteliklere sahip olmanın, iyi hemşire olmak için yeterli olduğu görüşündedirlerCumhuriyet Döneminde hemşireliğin gelişimini, meslekleşme ölçütlerinden olan e Devamı»»
Ülkemizde Hemşirelik
Ülkemizde hemşirelik, sağlık hizmeti veren ekip üyelerinden biri olarak önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor.Hemşire, toplumumuzda doktor yardımcısı gibi algılanıyor; sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu dile getirilse de bu söylem uygulamaya yeterince yansımıyor.Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür ve her sağlıklıhasta birey için çalışır.Hemşire Ne Demektir?Sağlık eğitim ve ö Devamı»»
Hemşireler Yarışıyor
T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından Hasta ve Çalışan Güvenliği ve Hizmet Kalite Standartları konularında ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru aşağıdadır;2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi etkinlikleri kapsamında, hemşirelere ebe hemşireler dhil yönelik Hasta ve Çalışan Güvenliği ve Hizmet Kalite Standartları konularında ödüllü bilgi yarışması düzenlenecektir.Yarışma çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmakta olup, toplam 100 Devamı»»
Bazı Hemşirelik Hizmet Alanları
-Klinik Hemşireliği -Yoğun Bakım Hemşireliği-Ameliyathane Hemşireliği-Acil Servis Hemşireliği-Hemodiyaliz Hemşireliği-Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği-Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği-Diyabet Eğitim Hemşireliği-Organ Nakli Koordinatör Hemşireliği-Endoskopi Hemşireliği-SFTBronkoskopi Hemşireliği-Göz-Anjio HemşireliğiKlinik HemşireliğiBireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürm Devamı»»
Okul Hemşireliği
Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu okul hemşireleri görev yapacak.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağına göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında okul hemşiresi de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve Devamı»»
Hemşire Maaşı
Temmuz 2011 de en düşük memur maaşı 1534 tl olacak. Ağustos 2010 itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan lise mezunu 4.b·li hemşire 966 lira maaş aldı.Yeni zamlarla beraber basın yayın organları zamlı maaşları manşetlere taşıdılar, polis 2 bin lira,  öğretmen 1650 lira, Hemşire 1400 lira ....Ocak 2011 itibariyle  Memurlara verilen seyyanen zamlarla beraber sağlık bakanlığında görevli bir hemşire, döner sermaye almayan bir kurumda &ccedi Devamı»»
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hakkında Duyuru
20 Eylül-15 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacak olan enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi hakkında duyuru yayımlanmıştır.T.C. Sağlık BakanlığıTedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı B.10.0.THG.0.12.00.02-7740300-Konu Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 03.08.201031287İl Sağlık MüdürlüğüYataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeks Devamı»»
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl çalışmış, bilgisayar kullanmayı bilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, her 250 yatağa kadar bir enfeksiyon kontrol hemşiresi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Enfeksiyon kontrol komitesinin bir üyesi olarak, hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılır. Bu Devamı»»
Hemşire Görev ve Tanım Çalışması
Yapılan çalışmalar ile Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hemşirelik hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacı ile hemşirelik hizmetlerinde daha kaliteli bir hizmet sunmak hedeflenmektedir.Sosyal yaşam sağlık hizmetlerinde temel insan gücü olarak tanımlanan hemşirelerin hasta bakımına odaklanmaları sağlanmalıdır. Sağlık alanında hızlı bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu günümüzde hemşirelik hizmetlerinin uygulamaya konulması yaşanan dönüşümün başarısını artıracaktır.Ülkemizde hemşirelerin görev tanımları Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
1. BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.KapsamMadde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiyede hemşirelik yapma hakkını kazanmış olup, tüm kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan hemşireleri Devamı»»
Diyabet Eğitim Hemşiresi
En az iki yıl iç hastalıkları alanında olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış ve tercihen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Diyabet Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır. Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Diyabet eğitim hemşiresine görevlerinin dışında nöbet dhil ek herhangi bir görev ve Devamı»»
Nütrisyon Hemşiresi
Meslekte en az iki yıl çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Nütrisyon Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip, kurumunda hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.En az iki yıl süreyle bu görevde çalışır. Müdürlük tarafından yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Nütrisyon hemşirelerine görevlerinin dışında, nöbet dhil ek herhangi bir görev verilemez. Devamı»»
Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. En az üç yılı servisünitede olmak üzere, hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Birim Evde Bakım Ünitesi Devamı»»
Hemşire Hasta İlişkisi
Hemşirelerin Hasta Hakları Bilgi ve TutumlarıHasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tanımlayan bir kavramdır. Hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi üyelerine önemli görevler düşmektedir.Hastanın sağlık bakımı ile ilgili haklarında var olan değerler hemşirelik mesleğini çok yakından ilgilendirdiği için, hasta ile hemşire arasında bir anlamda ortaklık ilişkisi söz konusudur.Hemşirelerin, hastaların evren Devamı»»
Diyabet Hemşireliği
Bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen diyabet, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri ile yaşam boyu süren bir hastalıktır.Diyabetli yaşamı boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yardımı almak kaçınılmazdır. Diyabet yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi glisemik kontrolü sağlamada Bütüncül Bakım ve İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı çok önemli iki yaklaşımdır. Devamı»»
Ebeler Plates Öğrendi
Sezaryen Oranlarının Düşürülmesi İçin Ebeler Plates ÖğrendiEbeler Derneği tarafından, normal doğumun özendirilmesi projesi kapsamında, 4-7 Aralık 2010 tarihlerinde Safranbolu’da düzenlenen, “Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu”nda ebeler, gebe kadınlara uygulatmak üzere plates öğrendi.Türk Ebeler Derneği Başkanı ve Kurs yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN;“Kadın yaşamındaki en Devamı»»
1 Ocakta Evde Bakım Hizmeti
1 Ocakta Evde Bakım HizmetiYeni yıldan itibaren hastaneye gidemeyecek durumda olanlara, evde sağlık hizmeti vermeyi hedefleyen proje ile ilgili hazırlıklar son aşamaya geldi.Sağlık sistemi uygulamasını önemli oranda değiştirecek "Evde Bakım Hizmeti" projesinin hayata geçirilmesine kısa bir süre kaldı.Yeni yılın başlangıcından itibaren sağlıkta yeni bir dönem başlayacak. Aile hekimleri ve hastanelerde oluşturulacak sağlık ekipleri, yatalak ve engeli nedeniyle evinden Devamı»»
Evde Bakım Hizmetinde
297 bin hastaya çıkan Evde Bakım Hizmeti 3 yıl önce 28 bindi.Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu SHÇEK, Sağlık Bakanlığıyla birlikte başlattığı proje çerçevesinde, evden dışarı çıkamayacak durumdaki hastalar, yaşlılar, engelliler, artık sahipsiz değil.Sağlık Bakanlığıyla birlikte Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu SHÇEK, başlattığı proje çerçevesinde geçen yıl 297 bin hastaya evinde bakım hizmeti verdi. Bu rakam üç yıl önce 28 bin civarındaydıÜlkemiz sosy Devamı»»
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kuruldu
İstanbul Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi Kuruldu44 yıldır hemşirelik okulu olarak İstanbul·da öğretim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Üniversitesi İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, artık fakülte olarak hizmet verecek.Üniversite tarafından yapılan açıklamada, üniversitede hizmet verecek olan hemşirelik fakültesinin, İstanbul Üniversitesinin 20. fakültesi olduğu belirtildi. Devamı»»
Kalp Yetmezliği
Kalp yaşamamız için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kanı vücudumuza pompalayan organımızdır.Kalp yetmezliği dendiğinde kalbin pompalama gücünün olması gerekenden daha az olmasıdır. Bu durumda kalp, kanı yeterli miktar ve hızda organlarımıza gönderemez.Kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda oksijen ve besini vücuda pompalayamaz. Bu durum tedavi ile düzelemezse hayat sürdürülemez olur.Kalp Yetmezliğinin NedenleriKalp kası bozulmas Devamı»»
Ebelik Eğitimi Lise Düzeyine mi Çekiliyor
Türk Ebeler Derneği Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Nazan Karahan;“Yapılan düzenlemelerle ebelik eğitimini yeniden sağlık meslek lisesi düzeyine çekilmek isteniyor” dedi.Ülkemizde ebelik eğitimi, 1992 yılında YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, üniversitelerin Sağlık Yüksekokulları ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı Ebelik bölümlerinde sürüyor.Tüm ülke ge Devamı»»
Doğuma Hazirlık Eğitimci Eğitimi Kursu 3
Kursa DavetDeğerli meslektaşlarım,Sizlerden gelen yoğun istek üzerine, özellikle doğum rehberliği yapmak,  gebe eğitim merkezi açmak,  çalıştıkları kurumlarda bu eğitimleri vermek isteyen meslektaşlarımıza  faydalı olacağını düşündüğümüz, “Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu”nun üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğu içindeyiz. Sezaryen doğumların Devamı»»
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım HizmetleriDünyada sanayi toplumuna geçiş süreciyle birlikte gündeme gelen maliyetlerin düşürülmesi kavramının sağlık sektörüne yansımalarından birisi de Evde Bakım hizmetleridir.Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde bakımın önemini arttırmıştır. Devamı»»
Fertiliteyi Koruma Ve Artırma
Kendi kendinize alabileceğiniz bazı basit önlemler ile üreme potansiyelinizi koruyabileceğinizi hatta arttırabileceğinizi aklınızdan çıkartmayın.Halen çocuk sahibi olmayı düşünmeseniz bile üreme yeteneğinizi olumsuz etkileyebilecek faktörleri bilmeli ve bunlara karşı önlem almalısınız.Kadın Hastalıkları - Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt sizler için konu ile ilgili önemli bilgiler verdi;Diyet Egzersiz ve Vücut AğrılığıBu önlemlerin en başında gele Devamı»»
Doğal Yolla Hamile Kalma
Sizinde Bebeğiniz Olacak!Önce Ovulasyon Döneminizi Belirleyin…Tükürükten Ovulasyon TestiHamilelik şansını artıran yumurtlama dönemlerinin tespitinde kullanılan Babystart Tükürükten Ovulasyon Testi kadınlara büyük kolaylıklar getiriyor.Bu test, istenmeyen gebelikler için ön korunma ya da istenen gebelikler için çabuklaşma sağlar. Devamı»»
Sağlık Personelleri
Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişilerdir.Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptirler.Görevleri; - Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygularlar.- Enjeksiyon ve pansuman yaparlar, tansiyon ölçerler.- Fizik tedav Devamı»»
Hemşirelik Mevzuatı
Hemşirelik KanunuKanun Numarası 6283Resmi GazeteTarih 02.03.1954Sayı 8647Madde 1- Değ. Kanun No. 5634 RG 2.5.200726510Türkiyede üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlaya Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve birimler arası koordinasyonun sağlar. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olmalıdır. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Alan Evde BakımGörev, yetki ve sorumlulukları- Belirlenen politika, hedef ve kurallar doğrultusunda evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.- Devamı»»
Onkoloji (Kemoterapi) Hemşireliği
Sağlık Bakanlığının belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler görevlendirilir.Çalışma Alanlarıİl Merkezinde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri, İlçelerde Kanser Erken Teşhis ve Tarama BirimleriBağlı Devamı»»
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği
En az iki yıl cerrahi alanında çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilirler.ÇalışılanAlan Stoma ve Yara BakımBelirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Stoma ve Yara Bakım Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Görev yetki ve sorumlulukları;- Görevlendirildiği alanlarda hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun Devamı»»
Diyaliz Hemşireliği
Meslekte en az iki yıl çalışmış tercihen dahiliye alanında, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip hemşireler arasından görevlendirilir.Hemodiyaliz ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalışılan Alan HemodiyalizGörev, yetki ve sorumluluklar- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Hemşirelik hizme Devamı»»
Kemoterapi Hazırlama Hemşiresi
Meslekte iki yıl görev yapmış, tercihen onkoloji alanında deneyimi olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kemoterapi Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim Kemoterapi ÜnitesiBağlı Bulunduğ Devamı»»
Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği
Hemşirelik okullarında gerek mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası onkoloji konusunda yeterli eğitim verilmemektedir.Onkoloji hemşireliği konusunda uzmanlaşmış, özellikle klinikte özelleşmiş, uzmanlık veya doktora düzeyinde eğitime sahip eğiticiler bulunmamaktadır.Mezuniyet sonrası eğitim eksikliklerini giderecek sürekli, hizmet içi eğitim programları düzenlenmemektedir.Özellikle klinikte çalışan hemşirelerin eğitim eksikliklerini karşılayacak kısa veveya uzun süreli sertifikaya yönelik Devamı»»
Ruh Hastalıklarında Tedavi
"Ruhsal hastalıkların tedavi yetkisi psikiyatri hekimlerinindir""Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı hizmeti sunan tüm meslekler için görev, yetki ve sorumluluk tanımlarını içeren yasa girişimini destekliyoruz."Türkiye Psikiyatri Derneği Basın AçıklamasıRuh Sağlığı Çalışanları Görev TanımlamasıSon yıllarda Fen Edebiyat Fakülteleri ya da Eğitim Fakülteleri Psikoloji Bölümünden mezun olanlar ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Devamı»»