HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Psikiyatri

Psikiyatri

Hemşirelik Kitapları
-Temel İlk YardımProf. Dr. Fethiye Erdil, Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik 2009-Hemşirelikte Etkinliğe Doğru EylemÇev. Ed. Saadet Ülker 1995-12 Mayıs 2006 Dünya Hemşireler Günü "Özel Baskı"Hemşirelik ve Türk Hemşireliği Birl. Saadet Ülker, Gülseren Kocaman, Özlem Özkan 2006-Yenidoğan Resüsitasyonu ve Hemşirenin RolüZümrüt Başbakkal, Münevver Kılıç 1995-Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı Devamı»»
Adli Hemşire Çalışma Alanları
Adli birimlerin en yeni çalışma alanlarından birisidir Adli hemşirelik. Adli hemşirelik alanındaki en büyük sıkıntı görev tanımı ve fonksiyonlarının tam olarak yapılmamış olmasıdır.Her ne kadar meslek özellikleri ve etik ilkeler çerçevesinde işlevleri tanımlansa da, şu an için uygulamada yaygın olarak yer almamaları nedeniyle bu konuda belirli sınırlar çizmek zordur.Batı ülkelerinde hemşirelik uygulamaları arasında belirgin rol değişiklikleri bulunmakla birlikte bazı ülkelerde adli hemşireliğin çalışma Devamı»»
Uğraşı Terapisi
İ.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde 10 yıldır yürütülen çalışmalar, şizofren hastalarının, uğraşı terapisiyle yaklaşık yüzde 20 iyileştiğini ortaya koydu.Şizofreni, ağır anksiyete ve bipolar tiftik bozuklukları görülen hastaların tedavilerinde uğraşı terapisi önemsenmektedir.Hastanın işlevselliğinin artırılmasında ve yeniden topluma kazandırılmasında uğraşı terapisi önemli. Hastalara usta öğreticiler eşliğinde uğraşı terapisi tedavisi uygulanıyor.Hastalık döneminde sadece iç Devamı»»
Çocuk İstismar ve İhmalinde Hemşirelik
Çocuk İstismarıÇocuk istismarı child abuse veya çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve veya emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlardır.Çocuk İhmaliÇocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygu Devamı»»
Hemşirelerin Çalışma Alanları
- Sağlık ocağı- Dispanser- AÇSAP- VSD- Sıtma Savaş Dispanseri- Cüzam-Lepra Savaş Dispanser- Deri ve tenasül Hastalıkları dispanser- KETEM Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezi- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi- Toplum Sağlığı Merkezi- Aile Hekimliği Birimi- Sağlık Merkezi- Kurum Tabiplikleri- Ruh Sağlığı Dispanseri- Okul Sağlığı Hemşireliği- İş Sağlığı Hemşireliği- Devamı»»
Diyabet Hemşireliği
Bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen diyabet, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri ile yaşam boyu süren bir hastalıktır.Diyabetli yaşamı boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yardımı almak kaçınılmazdır. Diyabet yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi glisemik kontrolü sağlamada Bütüncül Bakım ve İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı çok önemli iki yaklaşımdır. Devamı»»
Adli Hemşire
Hemşirelik kavramı ilk 1813 yılında ortaya konulmuş ve hastanın hem fiziksel hem de ruh sağlının korunması hedeflenmiştir. Profesyonel hemşirelik teorikte ve bilimsellikte gelişim göstermiş ve buna bağlı olarak yeni uzmanlık alanları oluşmuştur. Bunlardan biride adli hemşireliktir.Adli hemşirelik, adli bilimlerin uygulama alanlarından biri olup, klinik hemşire pratiğindeki bilgi ve deneyimlerin yargının hizmetine sunulması ile ortaya çıkan ve giderek gelişen bir uzmanlık alanıdır. Hemşirelerin adli olaylarla karşılaşması yeni Devamı»»
Hemşirelik Özel Dal Dernekleri
1. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği 2. Çocuk Hemşireliği Derneği 3. Diyabet Hemşireleri Derneği 4. Gastroenteroloji Hemşireleri Derneği Ve Endoskopi Hemşireleri Ve Teknisyenleri Derneği 5. Hemşirelik Eğitimi Derneği 6. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Derneği 7. İş Sağlığı Hemşireliği Derneği 8. Nefroloji, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği 9. Nöroşirürji Hemşireleri Derneği 10. Onkoloji Hemşireleri Derneği 11.Psikiyatr Devamı»»
Tedavi Sonrası Kanser
Kanser tedavi sonrası aşamada, nüks endişesi ve uyum güçlükleri ön plandadır. Yeni bir nüksün ortaya çıkması; kanser tanısı aldığı dönemdeki, hatta daha şiddetli reaksiyonlar ve en sıklıkla uykusuzluk, anoreksiya, yerinde duramama, kaygı, umutsuzluk ile belirgin depresyon ortaya çıkar. Tetkiklerin yinelenmesi döneminde başlayan yoğun anksiyete sonuçların alınmasıyla birlikte azalmaya başlar.Kanserde İleri DönemDepresyon bu zaman sürecinde psikolojik distresin baskın tip Devamı»»
Anksiyete Sıklığı
Anksiyete belirtilerinin toplumumuzda görülme sıklığı 10-30 arasında değişmektedir. Anksiyete bozukluğunun genel toplumumuzdaki yaygınlığı 4 dolayındadır ve kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir.Hastanede yatarak tedavi gören tıbbi hastalarda anksiyete belirtileri görülme oranı 5-20 arasında iken, ayaktan tıbbi hastalarda bu oran 4-14 arasında değişmektedir.Anksiyete belirtileri önceden hastaneye yatışı olan hastalarda, kadınlarda ve erken yaşlarda artmaktadır. Ayrıca kanserli Devamı»»
Hemşire Çalışma Alanları
1.Okul Hemşireliği2.İşyeri Hemşireliği3.Danışman Hemşirelik4.Rehabilitasyon ve Özel Bakım Hemşireliği5.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği6.Diabet Hemşireliği7.Refroloji, Dializ ve Transplantasyon Hemşireliği8.Nöroşirürji Hemşireliği9.Onkoloji Hemşireliği10.Psikiyatri Hemşireliği11.Ameliyathane Hemşireliği12.Üroloji Hemşireliği13.Yara-Ostomi-İnkontinans Hemşireliği14.Yoğun Bakım Hemşireliği15.Adli Hemşirelik Devamı»»
Geriatri
65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı Geriatri; iç hastalıklarının bir yan dalıdır.Geriatrist unvanı hekimlere 5 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.Görev tanımına uyacak şekilde Geriatrist; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdı Devamı»»
Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği
Bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.Birey, aile ve toplumun, ruh sağlığını geliştiren, ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada, profesyonel bir hemşirenin Devamı»»
Psikiyatri Hemşirelik Yaklaşımı
Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik protokol olmasa da yapılan araştırmalarda bu alanda çalışanların tecrübelerini paylaşması ve branşlaşmanın önemi vurgulanmaktadır.Tedavi yatarak ve ayaktan olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır;Yatılı TedaviBağımlının çeşitli yollarla tedaviye başvurup yatışına karar verilmesi ile birlikte, poliklinikten başlayıp adım adım ilerleyen her bölümde hastayı ilk karşılayan genellikle hemşirelerdir. Devamı»»
Ruh Hastalıklarında Tedavi
"Ruhsal hastalıkların tedavi yetkisi psikiyatri hekimlerinindir""Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı hizmeti sunan tüm meslekler için görev, yetki ve sorumluluk tanımlarını içeren yasa girişimini destekliyoruz."Türkiye Psikiyatri Derneği Basın AçıklamasıRuh Sağlığı Çalışanları Görev TanımlamasıSon yıllarda Fen Edebiyat Fakülteleri ya da Eğitim Fakülteleri Psikoloji Bölümünden mezun olanlar ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Devamı»»
Onkolojide Anksiyete
Günümüzde en önemli ve güncel sorunlardan biri olan kanser, tıbbi-fiziksel bir hastalık olmasının yanında, ruhsal ve psikososyal bileşkeleri yoğun olan bir sorundur.Ölüm korkusu, ağrı ve acı çekeceği düşüncesi, bağımlı kalma sıkıntısı, beden şeklinin bozulması, yeteneklerini kaybetme, kişiler arası ilişkilerde bozulma, rol işlevi kaybı ve ekonomik sorunlar en önemli kaygılardır.Kanser tanı öncesi aşamadan terminal döneme dek, hastalarda ciddi stres yaratan, tüm dengeleri ve uyumu zorlayan bir hastalıktır. Devamı»»
Kanserde Geçirilen Aşamalar
Kanser hastaları tanı öncesi aşamadan terminal döneme kadar çeşitli ve değişik reaksiyonlar geliştirirler.Kanserde Tanı Öncesi AşamaBu aşama sıklıkla en zor aşama olarak tanımlanır. Çünkü belirsizlik, yeni tıbbi terminoloji ve prosedürlerle doludur. Hastalar tanılarını öğrenmeden önce anksiyeteli birkaç hafta geçirebilirler. Bazı hastalar anksiyete ve uyku ilaçları alabilirler. Negatif sonuçtan 6-8 hafta sonra bu durumlar normale döner.Hastaya Yönelik Tanıda Uyu Devamı»»
Evde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Hizmetleri
Evde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi HizmetleriEvlerde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi hizmetleri, hastanın ihtiyacına göre planlanıp uzmanları tarafından uygulanmaktadır.Rehabilitasyon ve Fizyoterapi ihtiyaçları; doktor,  yoksa fizik tedavi uzmanları tarafından doktor kontrolünde ve belirlenen programa göre sürdürülür.Evde Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Hizmetlerinde aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilir; Devamı»»
Rehabilitasyon Hemşireliği
Rehabilitasyon HemşireliğiDeğişik hastalıklarda değişen sağlık koşullarına ve vücut özelliklerine uyum, cilt bakımı, bağırsak ve mesane eğitimi, vücut mekanikleri gibi konularda hemşirelerin bilgilenmeleri gerekir.Rehabilitasyon Uygulaması Gerekli Hastalar- Felçli veya Uzun Süre Yatan Hastalar- Şeker Hastaları- Kalp Hastaları- Akciğer Hastaları- Kanser hastaları- Anormal veya Geliş Devamı»»