HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Hemşiresi

Hemşiresi

Siz Neden Hemşire Oldunuz?
Herkese sorulan bir sorudur; Büyüdüğün de ne olacaksın sorusu ve herkesin ortak cevabıdır; Polis, Doktor, Öğretmen veya Hemşire olacağım cevabı. Nedendir bilinmez ama şimdi bile sorsanız etrafınızdaki küçük çocuklara alacağınız cevaplar yine aynıdır.Şimdi ise sorumuzu değiştiriyoruz ve bu meslek gruplarından birini seçmiş olan hemşire ve hemşire adaylarına soruyoruz;Neden Hemşireliği Seçtiniz?-Aslında bana sorsanız böyle bir fikrim yoktu ama genelde bizde kararlar Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi Görev ve Yetkileri
Evde bakım hemşiresi, evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. En az iki yıl servisünitede görev yapmış, öncelikle Bakanlıkça onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından seçilirler.Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;- Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.- Evde bakım hizmetine gereksinimi ol Devamı»»
Evde Bakım Hizmet Çeşitleri
Hemşirelik Hizmetleri- Hastanede ve evde planlı hemşirelik bakımı- Girişimsel hemşire ziyareti- Prematüre, yeni doğan bebek bakımı ve aile eğitimiHemşirelik hizmetleri; lise, ön lisans ve lisans eğitimi almış kendi branşlarında deneyimli uzman hemşirelerimizce verilmektedir.Hekimlik Hizmetleri- Uzman doktor ziyareti- Aile hekimi ziyareti- Telefonla danışmanlık- Tıbbi girişimlerTerap Devamı»»
Enfeksiyon Hemşireliği Kursu
Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 530 Nisan 2010 tarihleri arasında enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi düzenlenecektir.Sözü edilen eğitime katılmak isteyen hemşire, sağlık memuru toplum sağlığı ve hemşirelik yetkisi almış ebelerin, başvuru formlarını ve enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görevlendirildiklerine dair yazı örneğini kurumları aracılığıyla il sağlık müdürlüklerin Devamı»»
Alkol Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik
Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik protokol olmasa da yapılan araştırmalarda bu alanda çalışanların tecrübelerini paylaşması ve branşlaşmanın önemi vurgulanmaktadır.Tedavi iki şekilde yapılmaktadır;Yatarak tedavi Ayaktan tedaviYatılı tedavi;Bağımlının çeşitli yollarla tedaviye başvurup yatışına karar verilmesi ile birlikte, poliklinikten başlayıp adım adım ilerleyen her bölümde Devamı»»
Hemşirelik Mesleği Hakkında
Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar Hemşirelik Yüksekokulları.Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş olanlara, yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.Hemşirelik pr Devamı»»
Okul Sağlığı Hemşireliği
Okul Sağlığı Hemşiresi, Öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim OkullarOkul Sağlığı Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları- Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bilirdir.- Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda Devamı»»
Bazı Hemşirelik Hizmet Alanları
-Klinik Hemşireliği -Yoğun Bakım Hemşireliği-Ameliyathane Hemşireliği-Acil Servis Hemşireliği-Hemodiyaliz Hemşireliği-Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği-Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği-Diyabet Eğitim Hemşireliği-Organ Nakli Koordinatör Hemşireliği-Endoskopi Hemşireliği-SFTBronkoskopi Hemşireliği-Göz-Anjio HemşireliğiKlinik HemşireliğiBireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürm Devamı»»
Çocuk İstismar ve İhmalinde Hemşirelik
Çocuk İstismarıÇocuk istismarı child abuse veya çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve veya emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlardır.Çocuk İhmaliÇocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygu Devamı»»
Okul Hemşireliği
Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu okul hemşireleri görev yapacak.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağına göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında okul hemşiresi de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve Devamı»»
Ameliyat Hemşireliği
Hemşirelik yurtdışında onlarca alt branşa sahip bir meslek dalıdır. İşkur tarafından sadece hemşirelik adı altında bir tanım yapılmıştır.Hemşireliğin alt branşları;Acil Tıp Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği,Anestezi Hemşireliği,Doğum Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği Oncology Nursing,Ortopedi hemşireliği Orthopaedic nursing,Zihni Sağlık Hemşireliği,Ameliyat Hemşireliği Cerrahi Hemşire, Seyahat Hemşireliği vs. gibi alt bran Devamı»»
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hakkında Duyuru
20 Eylül-15 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacak olan enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi hakkında duyuru yayımlanmıştır.T.C. Sağlık BakanlığıTedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı B.10.0.THG.0.12.00.02-7740300-Konu Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 03.08.201031287İl Sağlık MüdürlüğüYataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeks Devamı»»
Ameliyathane Hemşiresi
Ameliyathane hemşiresi cerrahi işlemler süresince dolaşan ya da steril hemşirelik hizmetlerini yapar.Çalıştığı Birim Ameliyathane ÜnitesiBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüAmeliyathane Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları- Sorunlar, gereksinimler ve çalışmalara ilişkin sorumlu hemşiresine gerektiğinde bilgi verir, danışır.- Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları tutar.- Devamı»»
Eğitim Hemşiresi
Eğitim Hemşiresi; hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl deneyimli ve yataklı tedavi kurumlarında çalışacak olan çalışan eğitim hemşireleri, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış hemşireler arasından her iki yüz elli hemşireye kadar bir eğitim hemşiresi, diğer kurumlarda ise her 20 hemşire için bir eğitim hemşiresi, hemşirelik hizmetleri müdürü tarafından görevlendirilir.Hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programl Devamı»»
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl çalışmış, bilgisayar kullanmayı bilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, her 250 yatağa kadar bir enfeksiyon kontrol hemşiresi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Enfeksiyon kontrol komitesinin bir üyesi olarak, hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılır. Bu Devamı»»
Hemşire Görev Tanımı Yapılan Alanlar
-. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü -. Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı -. Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Supervisör Hemşire-. Eğitim Hemşiresi-. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi-. Diyabet Eğitim Hemşiresi-. Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi-. Nütrisyon Hemşiresi-. Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi-. Ameliyathane Hemşiresi Dolaşan ve Steril Hemşire-. Servis Sorumlu Hemşiresi-. Servis Hemşiresi-. Poliklinik Sorumlu Hemşiresi-. Poliklinik Hemşir Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
1. BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.KapsamMadde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiyede hemşirelik yapma hakkını kazanmış olup, tüm kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan hemşireleri Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Süpervizör HemşireAkşam, gece saatleri ve resmi tatil günlerinde, hemşirelik hizmetlerinin yönetiminden Müdüre Başhemşireye karşı sorumlu olup meslekte dört yıl çalışmış, tercihen lisans mezunu hemşireler arasından Müdür Başhemşire tarafından görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay çalışarak boş olan bir özel dal hemşireliğine veya sorumlu hemşireliğe görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.- Kurumun ve Müdürlüğün vizyon, misyo Devamı»»
Diyabet Eğitim Hemşiresi
En az iki yıl iç hastalıkları alanında olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış ve tercihen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Diyabet Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır. Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Diyabet eğitim hemşiresine görevlerinin dışında nöbet dhil ek herhangi bir görev ve Devamı»»
Nütrisyon Hemşiresi
Meslekte en az iki yıl çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Nütrisyon Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip, kurumunda hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.En az iki yıl süreyle bu görevde çalışır. Müdürlük tarafından yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Nütrisyon hemşirelerine görevlerinin dışında, nöbet dhil ek herhangi bir görev verilemez. Devamı»»
Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. En az üç yılı servisünitede olmak üzere, hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Birim Evde Bakım Ünitesi Devamı»»
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
En az iki yıl ameliyathane hemşiresi ve en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Sterilizasyon merkezi sorumlu hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dhil ek herhangi bir görev verilemez.Çalıştığı Birim Sterilizasyon MerkeziBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüSterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Görev Yet Devamı»»
Poliklinik Hemşireliği
Poliklinik Sorumlu Hemşiresi Poliklinikteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Çalıştığı Birim Poliklinik ÜnitesiBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Kendisine Bağlı Kadrolar Poliklinik HemşireleriPoliklinik S Devamı»»
Sağlık Ocağı Hemşireliği
Sağlık Ocağı Sorumlu HemşiresiKurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık ocağı sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş kişiler arasından seçilir.Çalıştığı Birim Sağlık OcağıBağlı Bulunduğu Birim Devamı»»
Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi
ÖnsözÜlkemizde onkoloji hemşiresi, kanser tarama merkezi, acil bakım ünitesi, yataklı tedavi ünitesi radyoterapi, kemoterapi, hematoloji, kemik iliği transplantasyonu... vs. ve özel dal merkezi gibi pek çok alanda hastalara hizmet vermektedir.Kanserin tanı ve tedavisinde benimsenen multidisipliner ekip yaklaşımının bir parçası olarak farklı görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Sağlıklı bireyleri kanserin önlenmesinde benimsemesi gereken sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve kanser tarama t Devamı»»
Hemşirelik Tanım ve Uygulanışı
Günümüzde hemşirelik hasta veya sakatların daha çok fiziksel bakımıyla ilgilenen geçmişteki hemşirelikten çok uzaktır. Hemşirelik görevi hastalığa yönelikti. Uygulama yolları bakımından zengin fakat uygulamanın nedenleri açısından kısırdı. Hemşirelik genellikle hastaya veya hasta için, fakat nadiren hasta ile bir şey yapmaya önem verirdi.Hemşirelik artık değişti. Tüm toplum da öyle, hem de olağanüstü bir hızla değişti. Hemşirelik hastaya yapılan hizmetlerle ilgilidir. Hasta ise sağlık görevlisinin bakımı altında bulunan sağlı Devamı»»
Hemşirenin Görevleri
Hemşirelik uygulaması toplumun gereksinmelerini karşılamaya yöneldiğinden literatür hemşirenin değişen görevlerinin tanımlarıyla doludur.Gerçekten de eğer hemşireliğin varlığını sürdürmesi gerekiyorsa değişikliği yalnızca kabul etmeye ve ona uymaya değil aynı zamanda değişikliği gerçekleştirmeye hazırlanmalıdır.Bununla birlikte değişiklik olduğunda hemşire, yardımını gerekseyen kimselerin bakımını sürdürür. Yüzyıl kadar önce yazılmış bazı hemşirelik tanımları günümüze kadar geçerliğini korumuştur. Devamı»»
Sağlık Hizmetleri
Geniş kapsamlı sağlık hizmetleri genellikle şu dört görevi kapsar;- Sağlığın korunması,- Hastalığın önlenmesi, - Hastalığın teşhis ve tedavisi- Rehabilitasyon.Bu çalışmaları sıralayıp tanımlamak her birinin kendi başına bir bütün olduğunu göstermez; gerçekte hepsi çeşitli yönlerden birbirine benzediğinden, her birinin bitme ve başlama noktasını saptamak zordur.Örneğin, bazı durumlarda iyi rehabilitasyon uygulamaları sağlığı korur ve böylece hastalığı ve sakatlığı önler. Devamı»»
Diyabet Yönetimi Ve Hemşirelik
Ülkemizde Diyabet Hemşireliği Diyabetin toplumda sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan bir hastalık olduğu düşünüldüğünde farklı alanlarda çalışan tüm hemşirelerin diyabetli hastalarla karşılaşması kaçınılmazdır.Diyabetli hastalar yatarak veya ayaktan sağlık hizmeti veren merkezlerde takip edilebilmektedir. Üniversite, SSK ve Devlet hastanelerinde çalışan hemşireler yatarak veya ayaktan tedavi gören hastalara bakım verirler.Sağlık ocakları ve dispanserler gibi primer bakı Devamı»»
Diyabet Hemşireliği
Bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen diyabet, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri ile yaşam boyu süren bir hastalıktır.Diyabetli yaşamı boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yardımı almak kaçınılmazdır. Diyabet yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi glisemik kontrolü sağlamada Bütüncül Bakım ve İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı çok önemli iki yaklaşımdır. Devamı»»
Cerrahi Ameliyathane Hemşiresi
Ameliyathane Hemşiresi Görev, Yetki Ve Sorumlulukları -Ameliyathanede her vakaya özel ekipman hazırlığı -Hastanın ameliyat izninin kontrolü -Hastanın kimlik dosya kontrolü-Hastanın kişisel eşyalarının güvence altına alınması -Lokal anestezi uygulanan hastanın izlenmesi -Genel anestezi uygulanan hastanın izlenmesi-Hastaya pozisyon verme -Hastanın cilt hazırlığı -Cerrahi el fırçalama -Cerrahi asepsiye uygun giyinme soyunma Devamı»»
Hemşirelik Bakımında Seçenekler
Hemşirelik bakımını planlama sürecinin bu evresinde hemşire, amaçları karşılamada kullanılabilecek değişik bakım türlerini belirleyecek ve sonra bu seçeneklerden amaçları en iyi şekilde karşılayacağına inandığı bakımı seçecektir.Eğer bir sorunun açık çözüm yolu kabul edilemeyecek gibiyse, hemşire amacı gerçekleştirmek için başka bir yöntem arayacaktır. Banyo küvetine girip çıkamayan bir hasta, küvet yerine duşu kullanabilir. Eğer bir hasta kolesterolü düşük bir perhiz uyguluyor ve balık yemek istemiyorsa, bunu Devamı»»
Hemşirelik Bakım Planı
Hemşirelik bakım planı, hemşirelik bakımı kılavuzu veya tasarısıdır. Çoğunlukla sağlık kuruluşlarının yararlı olan ve kullanımı desteklenen, kendine özgü hemşirelik bakım planı formları vardır.Hemşirelik literatürün de bu formlar için pek çok öneriler bulunur. Herhangi bir form için gereken bilginin, her hasta için uygun ve tam olmayabileceği unutulmamalıdır. Bunun için hemşire her hasta için gereken uyarlamaları yaparak formu kullanacaktır.Tam bir hemşirelik bakım planındaki temel bilgiler şun Devamı»»
Hemşirelerin Evde Verdikleri Hizmetler
Hemşirelerin Evde Verdikleri HizmetlerEvde bakım hizmetlerinin en önemli en çok gereksinim duyulan alanı hemşire hizmetleridir.Alanında uzman, gerekli bilgi beceri ve deneyime sahip hemşireler bu alanda hizmet vermektedir.Evde bakım hemşireliği alanında aşağıdaki hizmetler hemşireler tarafından verilmektedir;- Evde yara bakımı ve pansuman- Ameliyat sonrası evde bakım- Evde yoğun bakım hizmeti- Evde yaşlı bakımı Devamı»»
Sağlık Sektöründe Sağlıklı İstihdam
“Sağlık Sektöründe, Sağlıklı İstihdam”Türkiye·de çok hızlı büyüyen sağlık sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı da artıyor. Ülkemizde birçok sektörde istihdam artışı gözlenmezken, sağlık sektörü ciddi istihdam imkanı sağlıyor.SağlıkSektörünü Tercih Eden İşsiz Kalmıyor!Damla İnsan Kaynakları, Sağlık sekt& Devamı»»
Hemşirelik Aracılığı
Hemşirelik AracılığıHemşirelik aracılığı, hemşirelik süreci sisteminin en son alt sistemidir. Hemşirelikte hemşire, hastaya sağlık-hastalık sorununda yardımcı olmak için aracılık yapar. Hemşire sorunu çözümlemek için yardım ederek, sorun ile çözüm arasına girer.Hemşirelik bakımında hastanın büyük ölçüdeki katkısı önemlidir. Hemşire bir birey, aile veya çevreyi ele aldığında, hastanın katılması ba Devamı»»
Evde Bakım Hemşireliği
Evde Bakım Hemşireliği ile, dışarı çıkamayan hastalara, evinde bireysel tedavi ve bakım hizmeti sağlanıyor.Evde Bakım Hemşireliği ile evinde bakıma muhtaç kişilerin tıbbi ve fiziki bakımları gerçekleştiriliyor. Hastayı yaşadığı ortamda değerlendiren, ihtiyaçlarını belirleyen, bireysel tedavi ve bakımı da bu doğrultuda yapılan evde bakım hemşireliği ile hasta ve ailesiyle birebir ilişki içinde sürdürülüyor.Evde bakım hemşireliğinden yararlanılması için, hastanın gerçekten evde yaşamak zorunda olması veya evde Devamı»»
Mesleki Bilgiler
Hemşirelerin Mesleki FonksiyonlarıBireye Yönelik; Bağışıklama, beslenmeyi düzenleme, hastalıklara erken tanı koymada araştırıcı olma, aşırı doğurganlığın kişiye uygun yöntemlerle kontrolünü yapma, gereksinimlere yönelik sağlık eğitimi planlama ve uygulama, ebelerin eğitiminde yer almadır.Çevreye Yönelik;Çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziki ve kimyasal etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek çe Devamı»»
Geriatri Özel Bakım Hemşireliği
Geriatri Hemşiresi;Belirlenen , hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda yaşlı bireyin gereksinimleri ile olası komplikasyonları belirler, belirlenen gereksinimler ile komplikasyonların karşılanması için planlama uygulama yapar ve yaptığı uygulamaların sonuçlarını değerlendirerek etkin bir şekilde hemşirelik hizmetinin sunulmasını sağlar.Görev, yetki ve sorumlulukları;- Hastaya ve ailesine EKT hakkında bilgi verir ve ba Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve birimler arası koordinasyonun sağlar. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olmalıdır. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Alan Evde BakımGörev, yetki ve sorumlulukları- Belirlenen politika, hedef ve kurallar doğrultusunda evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.- Devamı»»
Özel Bakım Hemşireliği
Çalışılan Alan Özel Bakım ve RehabilitasyonÖzel Bakım Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Kabul edilen hasta ve yakınlarına kendini tanıtır, hastanın uyumunu sağlar.- Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder.- Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını d Devamı»»
Onkoloji (Kemoterapi) Hemşireliği
Sağlık Bakanlığının belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler görevlendirilir.Çalışma Alanlarıİl Merkezinde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri, İlçelerde Kanser Erken Teşhis ve Tarama BirimleriBağlı Devamı»»
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği
En az iki yıl cerrahi alanında çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilirler.ÇalışılanAlan Stoma ve Yara BakımBelirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Stoma ve Yara Bakım Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Görev yetki ve sorumlulukları;- Görevlendirildiği alanlarda hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun Devamı»»
Acil Bakım Hemşireliği
Acil Bakım Hemşiresi; Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil bakım hemen uygulanmadığında bireyin yaşamı ya da hayati fonksiyonları tehlikeye girer.Acil bakım hemşiresinin yetkileri;- Acil birimde güvenli çevre oluşturulmasını sağlar.- Aseptik tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.- Hasta haklarını dikkate alır, hastanın mahremiyetini korur.- Acil ilaçların güvenle saklanmasını Devamı»»
Diyaliz Hemşireliği
Meslekte en az iki yıl çalışmış tercihen dahiliye alanında, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip hemşireler arasından görevlendirilir.Hemodiyaliz ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalışılan Alan HemodiyalizGörev, yetki ve sorumluluklar- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Hemşirelik hizme Devamı»»
Kemoterapi Hazırlama Hemşiresi
Meslekte iki yıl görev yapmış, tercihen onkoloji alanında deneyimi olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kemoterapi Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim Kemoterapi ÜnitesiBağlı Bulunduğ Devamı»»
Çocuk Hemşireliği, İhmal ve İstismar
Hemşire ve ebenin çocuğu ve aileyi tanıyabilmesi için çocuk ve aile hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması ve iyi bir gözlemci olması, gerekmektedir.Hemşireler ve ebeler çocukların büyüme gelişme sürecini iyi bilmeli, organik nedenlere bağlı olmayan büyüme gelişme gerilikleri hakkında ihmal ve istismarı akıldan çıkarmamalıdır. Çocuğun nöromotor gelişimini takip edebilmelidir. Gülümsemesi, oturması, konuşmasını gözlemlemelidir.Hastaneye çeşitli nedenlerle gelen çocukların ailelerinden öykü, fiziksel muayene Devamı»»
Onkoloji Hemşireliği
Kanser bakımı multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve onkoloji hemşiresi kanser bakımının önemli ve bütünleyici bir elemanıdır.Onkoloji hemşireleri, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyon aşamalarında çok yönlü bir bakım sağlamaktadırlar.Klinik uygulama, eğitim, danışmanlık ve yönetimin yanı sıra klinik araştırmalara katılım onkoloji hemşireliği alanlarını genişletmiştir.Onkoloji hemşireleri akademik tıp merkezleri, onkoloji üniteleri, poliklini Devamı»»
Stoma Bakım Hemşireliği
Stomaterapi ile ostomi, kolostomi ve üriner diversiyon açılan hastalara yönelik uzmanlaşmış bakım olarak tanımlanmaktadır.Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, stomaterapinin 1958 yılında Dr. Rubert Beach Turnbull tarafından Cleveland Klinikte başlatıldığı görülür. Dr. Turnbull stoma açtığı hastaların birçok problem yaşadıklarını ve bu problemlerle baş etmede yetersiz kaldıklarını gözlemlemiştir.Gözlem ve deneyimlerini hastaları ve meslektaşları ile paylaşan Dr. Turnbull, stomalı hastaların yaşantılarının e Devamı»»
Acil Bakım Hemşiresi
Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.Acil bakımda yürütülen hemşirelik işlevleri diğer klinik alanlardaki hemşirelik işlevlerine benzerlik göstermekle birlikte çok sayıda bağımsız faktörün varlığı hemşirenin görev ve uygulamalarını karmaşık hale getirmektedir.- Zamanın sınırlı olması,- Kişilerin durumlarının acil olması,- Sınırlı bilgi elde edilebilmesi,- Ameliyathane, yoğun b Devamı»»
Diyaliz Hemşiresi
Diyaliz hemşiresi akut ve kronik böbrek hastalığı olan bireylere renal replasman tedavisinin değişik dönemindeki bakımından ve Diyaliz hemşireliği uygulamalarından sorumlu olan hemşiredir.Diyaliz hemşireleri, nefroloji hastasının gereksinimlerini ve bakımını sürdürmede hasta ile iletişim sağlamada profesyonel bir yaklaşımla hasta ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarına adaptasyonlarında önemli role sahip kişilerdir.Diyaliz hemşiresi multidisipliner b Devamı»»
Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği
Bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.Birey, aile ve toplumun, ruh sağlığını geliştiren, ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada, profesyonel bir hemşirenin Devamı»»
Ülkemizde Onkoloji Hemşireliği
Hemşirelik okullarında gerek mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası onkoloji konusunda yeterli eğitim verilmemektedir.Onkoloji hemşireliği konusunda uzmanlaşmış, özellikle klinikte özelleşmiş, uzmanlık veya doktora düzeyinde eğitime sahip eğiticiler bulunmamaktadır.Mezuniyet sonrası eğitim eksikliklerini giderecek sürekli, hizmet içi eğitim programları düzenlenmemektedir.Özellikle klinikte çalışan hemşirelerin eğitim eksikliklerini karşılayacak kısa veveya uzun süreli sertifikaya yönelik Devamı»»
Psikiyatri Hemşirelik Yaklaşımı
Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamalarına yönelik protokol olmasa da yapılan araştırmalarda bu alanda çalışanların tecrübelerini paylaşması ve branşlaşmanın önemi vurgulanmaktadır.Tedavi yatarak ve ayaktan olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır;Yatılı TedaviBağımlının çeşitli yollarla tedaviye başvurup yatışına karar verilmesi ile birlikte, poliklinikten başlayıp adım adım ilerleyen her bölümde hastayı ilk karşılayan genellikle hemşirelerdir. Devamı»»
Acil Hemşiresi
Acil Hemşiresi, Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün Başhemşireliğin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda acil servisteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Acil Hemşiresi Görev Yetki ve Sorumlulukları- Mevcut duruma odaklaşan uygun fiziksel muayene yapma ve kayıt etme,- Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme,- İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma, acil girişimde bulunma, Devamı»»
AÇS AP Hemşireliği
AÇS-AP Sorumlu HemşiresiAna Çocuk Sağlığı Aile Planlaması hemşirelik hizmetlerinin yönetimi, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi, hizmet hedeflerine ve standartlarına uygunluğun izlenmesi, politika ve işlemlerin saptanmasından sorumludur.AÇS-AP sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş, RİA uygulama sertifikası olan kişiler arasından seçilir.Çalıştığı B Devamı»»
Ruh Hastalıklarında Tedavi
"Ruhsal hastalıkların tedavi yetkisi psikiyatri hekimlerinindir""Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı hizmeti sunan tüm meslekler için görev, yetki ve sorumluluk tanımlarını içeren yasa girişimini destekliyoruz."Türkiye Psikiyatri Derneği Basın AçıklamasıRuh Sağlığı Çalışanları Görev TanımlamasıSon yıllarda Fen Edebiyat Fakülteleri ya da Eğitim Fakülteleri Psikoloji Bölümünden mezun olanlar ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Devamı»»
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşirenin Önemi
Yoğun Bakım Ünitelerinde, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik hizmetlerinin rolü büyüktür.Yaşamı tehdit eden komplikasyonların tanınması ve acilen tedavi edilerek, mortaliteyi azaltması nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Yapılan çalışmalar; yoğun bakım ünitelerinde yapılan yakın gözlemin, üniteye özgü ileri uzmanlık bilgi ve becerisine sahip, iyi eğitilmiş YBÜ hemşirelerinin, etkin ve uyumlu çalışan sağlık ekibinin, acil ve yaşam kurtarıcı t Devamı»»
Evde Diyaliz
Birçok kişi her yıl diyalizden hayatını kaybediyor. Bunun önlemini alıp, hem günlük yaşantınıza devam edip hem de evinizde diyalize girebilmeniz mümkün...Evde diyaliz, ülkemizde hemodiyaliz tedavisi gören yaklaşık 55 bin hastayı yakından ilgilendiriyor.Daha uzun ve daha sık diyalize imkn veren hemodiyaliz tedavisi, 1960lı yıllarda ABDde başladı ve o dönemde hastalara haftada üç kez 8-10 saat evde ya da merkezde uygulanır oldu. Uygulama daha sonra Japonya, Yeni Zelanda ve Fransaya da yayıldı Devamı»»