HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Hemşirelik Mesleği

Hemşirelik Mesleği

Dünya Hemşireler Haftası
Onurla Kutluyoruz...Çok eski bir tarihe sahip olan hemşirelik mesleği; Eski Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Roma·da ilk çağlarda bugünkü biçimde olmasa bile uygulanmaktaydı.Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olup, ilk hemşirelik okulunu da 1962 yılında Londra·da açmıştır.Ülkemizde ilk olarak "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" Kızılay 1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır. Bu kursları bitiren hemşi Devamı»»
Yeni Hemşirelik Yönetmeliği
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikteki ifadeler ve tanımlar;Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan her alanda görev yapan hemşireleri kapsayan yönetmelik, sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre g&oum Devamı»»
Hemşirelikte Eşitlik
Türkiye henüz erkek hemşire kavramına yeterince alışamadı ama mahkeme, “hemşirelikte kadın ve erkek aynı hukuki konumdadır” dedi.Anayasa Mahkemesi, hemşirelik mesleğinin icrası bakımından kadınlar ve erkeklerin aynı hukuki konumda bulunduklarını belirtti.Anayasa Mahkemesinin, Hemşirelik Kanunu·nun 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ··...kadınlardan…·· sözcüğünün iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazetede yayımlandı Devamı»»
Hemşirelik
Öteden beri kadınlarımızın hakları mücadele ederek almadıkları söylenir. Oysa sağlık alanında durum farklıdır. Sağlık alanında cinsiyete dayalı ayrımcılık ne yazık ki sürmektedir.Günümüzde hala, yüksek eğitimi hemşirelik için lüks görenler bulunmaktadır. Bunlar hemşireliğin pek fazla bilgi ve beceri gerekmediğine inanırlar. Sevecenlik ve özveri gibi bazı niteliklere sahip olmanın, iyi hemşire olmak için yeterli olduğu görüşündedirlerCumhuriyet Döneminde hemşireliğin gelişimini, meslekleşme ölçütlerinden olan e Devamı»»
Ülkemizde Hemşirelik
Ülkemizde hemşirelik, sağlık hizmeti veren ekip üyelerinden biri olarak önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor.Hemşire, toplumumuzda doktor yardımcısı gibi algılanıyor; sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu dile getirilse de bu söylem uygulamaya yeterince yansımıyor.Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür ve her sağlıklıhasta birey için çalışır.Hemşire Ne Demektir?Sağlık eğitim ve ö Devamı»»
Hemşirelik İçin Artan İlgi
1954 yılından bu yana aynı yasaya göre yetiştirilen ve çalıştırılan hemşirelerin durumları, AB uyum yasaları çerçevesinde 2007 yılında bir yasal düzenlemeyle yeniden belirlenmesi ve hemşirelik ünvanını alabilmek için 4 yıllık bölümlerden mezun olma şartı aranması ve yükselen kariyerle birlikte hemşireliğe de talebin arttığı görülmektedir.Artık hemşirelerimiz yüksek lisans yapar duruma geldi. Hemşirelik bölümlerine başvuruda bulunan pek çok hemşire 4 yıllık lisans eğitimine ek olarak lisans üstü eğitim de yapıyor.Farklı mesl Devamı»»
Hemşirelik Kanununda Yapılan Düzenlemeler
Hemşirelik Kanununda Yapılan Düzenlemeler- Artık erkekler de hemşire olabilecektir.- Hemşirelik için lisans mezunu olma şartı getirilmektedir.- Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenecektir.- Lisansüstü eğitim alanlar "uzman hemşire" olacaktır.- Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitim alanların önceliği olacaktır.- Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı hemşirelik programı olarak değ Devamı»»
Hemşirelik Mesleği Hakkında
Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar Hemşirelik Yüksekokulları.Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş olanlara, yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.Hemşirelik pr Devamı»»
Temel Hemşirelik Kavramlar İlkeler Uygulamalar
Sunuş Meslek Esasları, sağlık disiplinlerindeki eğitiminin en temel derslerinden biridir.Konusunu derinlemesine bilen ve hayranlık uyandıracak derecede kıvrak bir zekya sahip olan Fatma AY ve onun ekibi bu konudaki açığı saptamış ve açığı kapamak için görsel ve uygulamalı bir ders olan Meslek Esasları öğretiminde kullanılmak üzere teorik bilgi yanında fotoğraflar, modeller ve şematik resimleri de kullanarak çok güzel bir kitap hazırlamışlardır.Ülkemizde sağlık disiplinleri ala Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
1. BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.KapsamMadde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiyede hemşirelik yapma hakkını kazanmış olup, tüm kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan hemşireleri Devamı»»
Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. En az üç yılı servisünitede olmak üzere, hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Birim Evde Bakım Ünitesi Devamı»»
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
En az iki yıl ameliyathane hemşiresi ve en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Sterilizasyon merkezi sorumlu hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dhil ek herhangi bir görev verilemez.Çalıştığı Birim Sterilizasyon MerkeziBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüSterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Görev Yet Devamı»»
Poliklinik Hemşireliği
Poliklinik Sorumlu Hemşiresi Poliklinikteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Çalıştığı Birim Poliklinik ÜnitesiBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Kendisine Bağlı Kadrolar Poliklinik HemşireleriPoliklinik S Devamı»»
Hemşire Hasta İlişkisi
Hemşirelerin Hasta Hakları Bilgi ve TutumlarıHasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tanımlayan bir kavramdır. Hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi üyelerine önemli görevler düşmektedir.Hastanın sağlık bakımı ile ilgili haklarında var olan değerler hemşirelik mesleğini çok yakından ilgilendirdiği için, hasta ile hemşire arasında bir anlamda ortaklık ilişkisi söz konusudur.Hemşirelerin, hastaların evren Devamı»»
Hemşireliğin Temel İlkeleri
ÖnsözIrk, cins, mezhep, sınıf ve yaş farkı gözetmeksizin kişilerin bedensel, fiziksel, ruhsal ve toplumsal sağlığını korumak ve geliştirmek hemşirelik mesleğinin gereğidir.Hemşirelik mesleğini seçecek ve öğrenimlerini tamamlama çabasında olan tüm meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Yirmi yılı aşan Hemşirelik Tekniği ve Esasları öğreticiliği, idareciliği ile geçen yaşantımın izlenimlerini bu kitabın tek tek her sayfasında buluyorum. Düşünüyorum. Duygulanıyorum. Seviniyorum.Çünk Devamı»»
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kuruldu
İstanbul Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi Kuruldu44 yıldır hemşirelik okulu olarak İstanbul·da öğretim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Üniversitesi İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, artık fakülte olarak hizmet verecek.Üniversite tarafından yapılan açıklamada, üniversitede hizmet verecek olan hemşirelik fakültesinin, İstanbul Üniversitesinin 20. fakültesi olduğu belirtildi. Devamı»»
Hemşirelik Mevzuatı
Hemşirelik KanunuKanun Numarası 6283Resmi GazeteTarih 02.03.1954Sayı 8647Madde 1- Değ. Kanun No. 5634 RG 2.5.200726510Türkiyede üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlaya Devamı»»
Mesleki Bilgiler
Hemşirelerin Mesleki FonksiyonlarıBireye Yönelik; Bağışıklama, beslenmeyi düzenleme, hastalıklara erken tanı koymada araştırıcı olma, aşırı doğurganlığın kişiye uygun yöntemlerle kontrolünü yapma, gereksinimlere yönelik sağlık eğitimi planlama ve uygulama, ebelerin eğitiminde yer almadır.Çevreye Yönelik;Çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziki ve kimyasal etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek çe Devamı»»
Onkoloji Hemşireliği
Kanser bakımı multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve onkoloji hemşiresi kanser bakımının önemli ve bütünleyici bir elemanıdır.Onkoloji hemşireleri, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyon aşamalarında çok yönlü bir bakım sağlamaktadırlar.Klinik uygulama, eğitim, danışmanlık ve yönetimin yanı sıra klinik araştırmalara katılım onkoloji hemşireliği alanlarını genişletmiştir.Onkoloji hemşireleri akademik tıp merkezleri, onkoloji üniteleri, poliklini Devamı»»
Acil Bakım Hemşiresi
Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.Acil bakımda yürütülen hemşirelik işlevleri diğer klinik alanlardaki hemşirelik işlevlerine benzerlik göstermekle birlikte çok sayıda bağımsız faktörün varlığı hemşirenin görev ve uygulamalarını karmaşık hale getirmektedir.- Zamanın sınırlı olması,- Kişilerin durumlarının acil olması,- Sınırlı bilgi elde edilebilmesi,- Ameliyathane, yoğun b Devamı»»