HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
E-Bülten
Yeniliklerden herkesten Önce Siz Haberdar Olabilirsiniz...
Ad Soyad
E-Posta
 
Hızlı Arama
|
Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Bakımı

Yeni Hemşirelik Yönetmeliği
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikteki ifadeler ve tanımlar;Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan her alanda görev yapan hemşireleri kapsayan yönetmelik, sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre g&oum Devamı»»
Hemşirelikte Eşitlik
Türkiye henüz erkek hemşire kavramına yeterince alışamadı ama mahkeme, “hemşirelikte kadın ve erkek aynı hukuki konumdadır” dedi.Anayasa Mahkemesi, hemşirelik mesleğinin icrası bakımından kadınlar ve erkeklerin aynı hukuki konumda bulunduklarını belirtti.Anayasa Mahkemesinin, Hemşirelik Kanunu·nun 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ··...kadınlardan…·· sözcüğünün iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazetede yayımlandı Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi Görev ve Yetkileri
Evde bakım hemşiresi, evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. En az iki yıl servisünitede görev yapmış, öncelikle Bakanlıkça onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından seçilirler.Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;- Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.- Evde bakım hizmetine gereksinimi ol Devamı»»
Hemşirelik Kitapları
-Temel İlk YardımProf. Dr. Fethiye Erdil, Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik 2009-Hemşirelikte Etkinliğe Doğru EylemÇev. Ed. Saadet Ülker 1995-12 Mayıs 2006 Dünya Hemşireler Günü "Özel Baskı"Hemşirelik ve Türk Hemşireliği Birl. Saadet Ülker, Gülseren Kocaman, Özlem Özkan 2006-Yenidoğan Resüsitasyonu ve Hemşirenin RolüZümrüt Başbakkal, Münevver Kılıç 1995-Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı Devamı»»
Hemşirelik Bakım ve Yaklaşımı
Hemşirelik hizmetlerinde hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik özellikle hasta eğitimi ve iletişim konularında hizmet içi eğitimler verilmesi ve uygulamada bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir.Bireylerin hastalığa ve hastaneye uyumunu arttırmak ve sağlık düzeyini yükseltmeye çalışmak sağlık hizmetlerinde kaliteyi ön plana çıkarmıştır.Sağlık hizmetlerinde kalite, uluslar arası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra tüm hizmet süreçlerinde hastaların bekle Devamı»»
Ülkemizde Hemşirelik
Ülkemizde hemşirelik, sağlık hizmeti veren ekip üyelerinden biri olarak önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor.Hemşire, toplumumuzda doktor yardımcısı gibi algılanıyor; sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu dile getirilse de bu söylem uygulamaya yeterince yansımıyor.Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür ve her sağlıklıhasta birey için çalışır.Hemşire Ne Demektir?Sağlık eğitim ve ö Devamı»»
Evde Bakım Hizmet Çeşitleri
Hemşirelik Hizmetleri- Hastanede ve evde planlı hemşirelik bakımı- Girişimsel hemşire ziyareti- Prematüre, yeni doğan bebek bakımı ve aile eğitimiHemşirelik hizmetleri; lise, ön lisans ve lisans eğitimi almış kendi branşlarında deneyimli uzman hemşirelerimizce verilmektedir.Hekimlik Hizmetleri- Uzman doktor ziyareti- Aile hekimi ziyareti- Telefonla danışmanlık- Tıbbi girişimlerTerap Devamı»»
Nörolojik Rahatsızlıklar
Serebrovasküler Hastalıklar CVASVOSerebrovasküler hastalık için strok ya da Appoplexy terimleri de kullanılmaktadır. Beyin kan akımıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili ani ortaya çıkan fokal nörolojik bozukluklardır.CVA klinikte üç şekilde görülmektedir.- Tromboz- Emboli- KanamaTrombozAteroskleroz nedeniyle arter lümeninin daralması söz konusudur.Etiyoloji; Devamı»»
Nöroloji Ve Hemşirelik
Hastanelerde güvenli ortamın sağlanması hastayı ikincil yaralanmalardan korumak için önemlidir. Bu ortamın sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem kazanır. Hastanelerde en sık görülen ikinci yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir.Düşmelere özellikle yaşlılarda, kas, iskelet ve sinir sistemi bozukluklarında daha sık rastlanır. Bu nedenle düşme riski yüksek olan hastaların belirlenmesi ve hastanın bağımsızlığını gereksiz yere kısıtlanmadan önlemler alınması gerekir. Devamı»»
Hemşirelik Ahlâkı
Hemşirelikte, var olan bir durumda en iyi uygulamayı belirlemek her zaman kolay değildir. Hemşire, hastaya bakım verirken ve hekim istemlerini uygularken, kurumsal politikalarla, mesleki standartlarla ve yasalarla karşı karşıyadır. Ancak, kendi iç sesini de dinlemelidir.Etik, insan davranışlarında neyin iyi, kötü, doğru ve yanlış olduğunu belirlemeye çalışan bir felsefe dalıdır. Bugün, sağlık bakım alanında çok fazla sayıda ahlaki ilke yayınlanmıştır. Kronik hastalığı olan hastaların y Devamı»»
Hemşire Görev ve Tanım Çalışması
Yapılan çalışmalar ile Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hemşirelik hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacı ile hemşirelik hizmetlerinde daha kaliteli bir hizmet sunmak hedeflenmektedir.Sosyal yaşam sağlık hizmetlerinde temel insan gücü olarak tanımlanan hemşirelerin hasta bakımına odaklanmaları sağlanmalıdır. Sağlık alanında hızlı bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu günümüzde hemşirelik hizmetlerinin uygulamaya konulması yaşanan dönüşümün başarısını artıracaktır.Ülkemizde hemşirelerin görev tanımları Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
1. BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.KapsamMadde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiyede hemşirelik yapma hakkını kazanmış olup, tüm kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan hemşireleri Devamı»»
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Süpervizör HemşireAkşam, gece saatleri ve resmi tatil günlerinde, hemşirelik hizmetlerinin yönetiminden Müdüre Başhemşireye karşı sorumlu olup meslekte dört yıl çalışmış, tercihen lisans mezunu hemşireler arasından Müdür Başhemşire tarafından görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay çalışarak boş olan bir özel dal hemşireliğine veya sorumlu hemşireliğe görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.- Kurumun ve Müdürlüğün vizyon, misyo Devamı»»
Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. En az üç yılı servisünitede olmak üzere, hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Birim Evde Bakım Ünitesi Devamı»»
Poliklinik Hemşireliği
Poliklinik Sorumlu Hemşiresi Poliklinikteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Çalıştığı Birim Poliklinik ÜnitesiBağlı Bulunduğu Birim Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Kendisine Bağlı Kadrolar Poliklinik HemşireleriPoliklinik S Devamı»»
Sağlık Ocağı Hemşireliği
Sağlık Ocağı Sorumlu HemşiresiKurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Sağlık ocağı sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş kişiler arasından seçilir.Çalıştığı Birim Sağlık OcağıBağlı Bulunduğu Birim Devamı»»
Sağlık Ekipleri ve Hemşirelik
Halka sağlık bakım hizmetleri sunmak için çeşitli pratisyenlerin çabaları gerekir. Günümüzde geniş kapsamlı ve sürekli bakıma önem verilmektedir. Kısmi bakımdan sakınmak için, hizmetleri düzenleyecek, ayarlayacak ve dağıtacak bir araç olarak sağlık ekibi gelişmiştir.Sağlık ekibinde, ayırıcı bir özellik olarak, tüm pratisyen gruplarından temsilci vardır ve üyeleri mesleklerine ilişkin hizmetleri sunmada karşılıklı dayanışma ve işbirliği halinde çalışır.Örneğin doktor, teşhis ve tedaviyi saptama ve kendi alanına Devamı»»
Hemşirenin Görevleri
Hemşirelik uygulaması toplumun gereksinmelerini karşılamaya yöneldiğinden literatür hemşirenin değişen görevlerinin tanımlarıyla doludur.Gerçekten de eğer hemşireliğin varlığını sürdürmesi gerekiyorsa değişikliği yalnızca kabul etmeye ve ona uymaya değil aynı zamanda değişikliği gerçekleştirmeye hazırlanmalıdır.Bununla birlikte değişiklik olduğunda hemşire, yardımını gerekseyen kimselerin bakımını sürdürür. Yüzyıl kadar önce yazılmış bazı hemşirelik tanımları günümüze kadar geçerliğini korumuştur. Devamı»»
Sağlık Hizmetleri
Geniş kapsamlı sağlık hizmetleri genellikle şu dört görevi kapsar;- Sağlığın korunması,- Hastalığın önlenmesi, - Hastalığın teşhis ve tedavisi- Rehabilitasyon.Bu çalışmaları sıralayıp tanımlamak her birinin kendi başına bir bütün olduğunu göstermez; gerçekte hepsi çeşitli yönlerden birbirine benzediğinden, her birinin bitme ve başlama noktasını saptamak zordur.Örneğin, bazı durumlarda iyi rehabilitasyon uygulamaları sağlığı korur ve böylece hastalığı ve sakatlığı önler. Devamı»»
Güncel Hemşirelik Rolleri
Bakım Verici Hemşire Rolü Hemşirenin temel işlevi bakımdır. Hemşire bu işlevini yerine getirirken birey merkezli çalışır. Karar verme becerisini kullanır. Çünkü önce bireyin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyacı karşılamak için gerekli uygulamaları planlar ve yapar.Hemşire sağlığı geliştirmek için bütüncül yaklaşımla sağlık bakım ihtiyaçlarını belirler ve iyileştirme sürecine katılır. Bakım veri Devamı»»
Hemşirelik Bakımı ve Planlama
Hemşirelik bakımının planı, gerçek hemşirelik bakımı olan hemşireliğin aracılığına kılavuz olur.Hemşirelik bakımını hastayla işbirliği yaparak planlama, üstün nitelikli hemşireliğin temel bir bölümüdür.Hastayı işin içine sokmanın, hastanın kendi sağlığı için ve yüksek düzeyde bir iyilik sağlama ve bunu sürdürmede daha fazla bağımsızlık kazanması için hastaya daha çok sorumluluk yükleme cesareti verme gibi ek bir yararı vardır.Hemşirelik bakımını planlamanın amacı hastanın yüksek düzeyde bir sağlık kaza Devamı»»
Hemşirelik Bakımında Amaç
Hemşirelik hizmetleri gereken alanları saptayıp bunların öncelik sırasını belirledikten sonra hemşire, hemşirelik bakımının amaçlarını belirtir.Hemşirelik bakımının en önemli amacı, hastanın çalıştırılmasını ve bu çalışmanın hem işvereni hem de çalışanı tatmin etmesini belirtir.Amaca ulaşıldığında hastanın davranışı, kendisinin tamamen çalışabilecek durumda olduğunu gösterecektir; gerçekleşmesi istenilen davranış budur. O kimse yalnız çalışabilecek durumda olmayacak, aynı zamanda çalıştırılacak Devamı»»
Hemşirelik Bakımında Seçenekler
Hemşirelik bakımını planlama sürecinin bu evresinde hemşire, amaçları karşılamada kullanılabilecek değişik bakım türlerini belirleyecek ve sonra bu seçeneklerden amaçları en iyi şekilde karşılayacağına inandığı bakımı seçecektir.Eğer bir sorunun açık çözüm yolu kabul edilemeyecek gibiyse, hemşire amacı gerçekleştirmek için başka bir yöntem arayacaktır. Banyo küvetine girip çıkamayan bir hasta, küvet yerine duşu kullanabilir. Eğer bir hasta kolesterolü düşük bir perhiz uyguluyor ve balık yemek istemiyorsa, bunu Devamı»»
Hemşirelik Bakım Planı
Hemşirelik bakım planı, hemşirelik bakımı kılavuzu veya tasarısıdır. Çoğunlukla sağlık kuruluşlarının yararlı olan ve kullanımı desteklenen, kendine özgü hemşirelik bakım planı formları vardır.Hemşirelik literatürün de bu formlar için pek çok öneriler bulunur. Herhangi bir form için gereken bilginin, her hasta için uygun ve tam olmayabileceği unutulmamalıdır. Bunun için hemşire her hasta için gereken uyarlamaları yaparak formu kullanacaktır.Tam bir hemşirelik bakım planındaki temel bilgiler şun Devamı»»
Hemşireler, Sağlık Öğretmenlerimiz
Hemşireler Sağlık ÖğretmenlerimizBir hemşire her zaman hasta ve yakınlarına sağlığın ne olduğunu öğretmeye çalışır.Hastalar bakımlarıyla ilgili daha pek çok şey öğrenmek isterler. Hastalıklarının ne olduğunu, nasıl tedavi edileceğini ve tedavinin ne dereceye kadar yararlı olabileceğini merak ederler.Hastaların kendi iyilikleri açısından da öğrenmeleri gerekir. Özellikle süreğen bir hastalığa yakalanmış olanların kendi Devamı»»
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım HizmetleriDünyada sanayi toplumuna geçiş süreciyle birlikte gündeme gelen maliyetlerin düşürülmesi kavramının sağlık sektörüne yansımalarından birisi de Evde Bakım hizmetleridir.Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde bakımın önemini arttırmıştır. Devamı»»
Böbrek Kalp ve Damar Hastalarında Hemşirelik Bakımı
Kalp hastalarının en önemli sorunlarından biri vücutta su toplanması yani ödemdir. En çok bacaklarda, özellikle de ilk olarak ayak bileği üzerinde ve iç kısımda başlayan pretibial ödem de denen şişlikler oluşur. Bu kısma parmakla yaklaşık 4 saniye kadar bastırılırsa bir boşluk oluştuğu görülür.İlerlemiş ödemlerde bütün bacaklarda ve hatta karında ascit denilen şişlikler oluşabilir. Vücutta albümin kaybı, tansiyon hastalığı da varsa su top Devamı»»
Diyabetik Hasta Hemşirelik Bakımı
Diyabetik hastalarda, en önemli problem hastanın şekerinin normalden fazla düşebilmesi ve hipoglisemi komasına girebilmeleridir. Bu nedenle şekeri yükselen bir hasta ile düşen bir hastanın klinik belirtilerinin iyi bilinmesi ve gerektiğinde doktorun uyarılması gerekir.Şeker yükselmesi nedeni ile komaya giren bir hastada cilt genelde kurudur, bazen tansiyon düşükse terleme de görülür. Şuur kapalı ve gürültülü, derin  bir solunum vardır.Şeker Devamı»»
Diyabetik Hasta Hemşirelik Bakımı
Diyabetik hastalarda, en önemli problem hastanın şekerinin normalden fazla düşebilmesi ve hipoglisemi komasına girebilmeleridir. Bu nedenle şekeri yükselen bir hasta ile düşen bir hastanın klinik belirtilerinin iyi bilinmesi ve gerektiğinde doktorun uyarılması gerekir.Şeker yükselmesi nedeni ile komaya giren bir hastada cilt genelde kurudur, bazen tansiyon düşükse terleme de görülür. Şuur kapalı ve gürültülü, derin  bir solunum vardır.Şeker Devamı»»
İyi Bir Hasta Bakımı İçin
- Sağlığı etkileyen faktörler ve sağlık,- Hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyen prensipleri,- Hijyenik değerlendirmede deri, saç, tırnaklar ve ayakların bakımı, hastayı rahatlatmak amacı ile masaj yapmak,- Deri bütünlüğünün bozulmasındaki risk faktörleri, yatak yaralarının önlenmesi ve bakımı,- Yatağa bağımlı hastada tam yatak banyosunun amaçları, kullanılan araçlar ve uygulanışı bilinmelidir.Hijyen, sağlığ Devamı»»
Hemşirelik Aracılığı
Hemşirelik AracılığıHemşirelik aracılığı, hemşirelik süreci sisteminin en son alt sistemidir. Hemşirelikte hemşire, hastaya sağlık-hastalık sorununda yardımcı olmak için aracılık yapar. Hemşire sorunu çözümlemek için yardım ederek, sorun ile çözüm arasına girer.Hemşirelik bakımında hastanın büyük ölçüdeki katkısı önemlidir. Hemşire bir birey, aile veya çevreyi ele aldığında, hastanın katılması ba Devamı»»
Evde Bakım Hemşireliği
Evde Bakım Hemşireliği ile, dışarı çıkamayan hastalara, evinde bireysel tedavi ve bakım hizmeti sağlanıyor.Evde Bakım Hemşireliği ile evinde bakıma muhtaç kişilerin tıbbi ve fiziki bakımları gerçekleştiriliyor. Hastayı yaşadığı ortamda değerlendiren, ihtiyaçlarını belirleyen, bireysel tedavi ve bakımı da bu doğrultuda yapılan evde bakım hemşireliği ile hasta ve ailesiyle birebir ilişki içinde sürdürülüyor.Evde bakım hemşireliğinden yararlanılması için, hastanın gerçekten evde yaşamak zorunda olması veya evde Devamı»»
Hemşirelik Mevzuatı
Hemşirelik KanunuKanun Numarası 6283Resmi GazeteTarih 02.03.1954Sayı 8647Madde 1- Değ. Kanun No. 5634 RG 2.5.200726510Türkiyede üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlaya Devamı»»
Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımları
Hemşirelik, geçmişten günümüze dek sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran, birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.Günümüzde de gelişimini aynı doğrultuda sürdüren hemşirelik; insanı tanımayı ve insanın yaşam süreci boyunca deneyimlediği sağlık hastalık durumlarında gereksindiği bakım ve uygulamaları gerçekleştirmektedir.Hemşire bu işlevleri, fizik, biyoloji, davranış, sosyal, tıp ve mesleki bilimlerinden oluşan hemşirelik bilimini Devamı»»
Geriatri Özel Bakım Hemşireliği
Geriatri Hemşiresi;Belirlenen , hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda yaşlı bireyin gereksinimleri ile olası komplikasyonları belirler, belirlenen gereksinimler ile komplikasyonların karşılanması için planlama uygulama yapar ve yaptığı uygulamaların sonuçlarını değerlendirerek etkin bir şekilde hemşirelik hizmetinin sunulmasını sağlar.Görev, yetki ve sorumlulukları;- Hastaya ve ailesine EKT hakkında bilgi verir ve ba Devamı»»
Evde Bakım Hemşiresi
Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve birimler arası koordinasyonun sağlar. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olmalıdır. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.Çalıştığı Alan Evde BakımGörev, yetki ve sorumlulukları- Belirlenen politika, hedef ve kurallar doğrultusunda evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.- Devamı»»
Yoğun Bakım Hemşireliği
Çalışma Alanı Yoğun BakımBelirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Görev, yetki ve sorumlulukları;- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar uyulmasını sağlar.- Acil durumları saptayarak görevine uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder, acil müdahale malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlar.- Yoğun bakım ekibi, hasta ve hasta yakınları ile işbir Devamı»»
Çocuk Bebek Hemşireliği
ÇocukBebek hemşireliği, farklı bir uygulamadır. Hem anne hem de bebek total bakım sağlayan tek bir hemşireye verilir. Tüm politikalar ve prosedürler bebeği kendi başına bir birey olarak tanımak üzerine kurulmuştur.Bu tür hemşirelik bakımı, postpartum hemşireler ve ebelerin rollerini birleştirerek anne-bebek ikilisine tam bir bakım sağlamayı gerektirir. Bu anne hemşireleri için genişletilmiş bir rol olarak düşünülebilir.ÇocukBebek hemşireleri, annenin yatağının yanında bebek bakımı verir, annelik becerilerini Devamı»»
Özel Bakım Hemşireliği
Çalışılan Alan Özel Bakım ve RehabilitasyonÖzel Bakım Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyaruyulmasını sağlar.- Kabul edilen hasta ve yakınlarına kendini tanıtır, hastanın uyumunu sağlar.- Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder.- Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını d Devamı»»
Acil Bakım Hemşireliği
Acil Bakım Hemşiresi; Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil bakım hemen uygulanmadığında bireyin yaşamı ya da hayati fonksiyonları tehlikeye girer.Acil bakım hemşiresinin yetkileri;- Acil birimde güvenli çevre oluşturulmasını sağlar.- Aseptik tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.- Hasta haklarını dikkate alır, hastanın mahremiyetini korur.- Acil ilaçların güvenle saklanmasını Devamı»»
Kemoterapi Hazırlama Hemşiresi
Meslekte iki yıl görev yapmış, tercihen onkoloji alanında deneyimi olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kemoterapi Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.Çalıştığı Birim Kemoterapi ÜnitesiBağlı Bulunduğ Devamı»»
Stoma Bakım Hemşireliği
Stomaterapi ile ostomi, kolostomi ve üriner diversiyon açılan hastalara yönelik uzmanlaşmış bakım olarak tanımlanmaktadır.Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, stomaterapinin 1958 yılında Dr. Rubert Beach Turnbull tarafından Cleveland Klinikte başlatıldığı görülür. Dr. Turnbull stoma açtığı hastaların birçok problem yaşadıklarını ve bu problemlerle baş etmede yetersiz kaldıklarını gözlemlemiştir.Gözlem ve deneyimlerini hastaları ve meslektaşları ile paylaşan Dr. Turnbull, stomalı hastaların yaşantılarının e Devamı»»
Acil Bakım Hemşiresi
Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hastayaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.Acil bakımda yürütülen hemşirelik işlevleri diğer klinik alanlardaki hemşirelik işlevlerine benzerlik göstermekle birlikte çok sayıda bağımsız faktörün varlığı hemşirenin görev ve uygulamalarını karmaşık hale getirmektedir.- Zamanın sınırlı olması,- Kişilerin durumlarının acil olması,- Sınırlı bilgi elde edilebilmesi,- Ameliyathane, yoğun b Devamı»»
Acil Hemşiresi
Acil Hemşiresi, Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün Başhemşireliğin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda acil servisteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.Acil Hemşiresi Görev Yetki ve Sorumlulukları- Mevcut duruma odaklaşan uygun fiziksel muayene yapma ve kayıt etme,- Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme,- İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma, acil girişimde bulunma, Devamı»»
AÇS AP Hemşireliği
AÇS-AP Sorumlu HemşiresiAna Çocuk Sağlığı Aile Planlaması hemşirelik hizmetlerinin yönetimi, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi, hizmet hedeflerine ve standartlarına uygunluğun izlenmesi, politika ve işlemlerin saptanmasından sorumludur.AÇS-AP sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş, RİA uygulama sertifikası olan kişiler arasından seçilir.Çalıştığı B Devamı»»
Öz Bakım ve Hemşirelik
Yunanca sağlıklı, sağlıkla ilgili anlamına gelen Hijyen uygulamalarında, temel amaç sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. Öz bakım, bir başkasının yardımı olmadan beslenme, boşaltım, giyim ve temizlik ile ilişkili ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğidir.Kişisel hijyen, kişinin sağlığını sürdürmek için yaptığı "öz bakım" uygulamalarını kapsar. Bu aktiviteler, genellikle kişinin günlük olarak sürdürdüğü bağımsız aktivitelerdir.Kişisel hijyen, hastalıktan korunmak ve vücut temizliğini Devamı»»
Karaciğer Koması Hemşirelik Bakımı
Hasta hepatik koma devreleri yönünden izlenmelidir. Protein kısıtlanır, ileri derece komada ağızdan beslenemez. Beslenme sondası uygulanır, günlük protein miktarı 20gh üstüne çıkmamalıdır.Oral beslenme başlayınca, 30-40 gr24h protein diyete eklenir. Hepatik komayı kolaylaştırıcı faktörler iyi bilinmelidir.Uzun süre furosemid, tiazid gibi diüretik kullanımı;Hipokalemiye ve alkoloza neden olabileceğinden diüretikler kesil Devamı»»